De rode draad De rode draad
De geschriften van vele schrijvers uit honderden jaren  vormen samen de bijbel. Is er een rode draad in al die teksten te ontdekken waardoor de bijbel bij alle verscheidenheid toch een eenheid is? Of is het een bont geheel zonder een centraal thema?
lees meer »
 
Evangeliënharmonie Evangeliënharmonie

De vier canonieke evangeliën hebben wel eens vragen opgeroepen: wie vertelt nu eigenlijk hoe het precies is gegaan? Mattheüs of Marcus of Lucas of Johannes?
lees meer »
 
De Bijbel De Bijbel
Woord van God?
Christenen geloven in God. Om het wat preciezer te zeggen in God zoals we hem door Jezus leren kennen. Jezus zelf is de beste uitleg van God, het Woord van God bij uitstek. De bijbel is belangrijk omdat en voorzover hij het geloof in de God van Jezus ondersteunt en voedt.
 
lees meer »
 
Jahweh, JeHoVa, Kurios en Heer Jahweh, JeHoVa, Kurios en Heer
De naam van Israels God is Jahweh en betekent “Ik ben er bij”. Nu is het zo, dat in het oorspronkelijke Hebreeuws van de Joodse bijbel de klinkers niet werden geschreven. Ipv Jahweh stond er dus JHWH. Maar omdat de gelovige Jood uit eerbied de naam Jahweh liever niet uitspreekt, zei men overal waar JHWH stond Adonai*. Dat betekent heer of mijn heer.
lees meer »
 
Oude Testament

Het O.T. is in het Hebreeuws geschreven
Oude Testament
lees meer »
 
Nieuwe Testament

Joh 1: 14-15 in het Grieks met daaronder een overzicht van de variaties in de tekst.
Nieuwe Testament
lees meer »
 
Twee Bronnen Theorie Twee Bronnen Theorie
De Twee Bronnen Theorie (TBT) is de meest waarschijnlijke verklaring voor de vele overeenkomsten tussen Mattheüs, Marcus en Lucas.
lees meer »
 
Na het Nieuwe Testament Na het Nieuwe Testament
Binnen de kerk ontstond eind eerste eeuw een stroming die als de gnostiek (=kennis, inzicht) bekend staat. Het gaat om een richting met duidelijk andere ideeën. Uit deze kringen kwamen tal van evangeliën, brieven, handelingen en openbaringen voort. Het meest bekend is het Evangelie van Thomas.
lees meer »