Inleiding Inleiding
In dit menu vind je een aantal persoonlijke teksten:  gebeden, gedichten en gedachten, een geloofsbelijdenis.
Dat zijn stukjes geloofsbeleving.
Dat geloof gaat vooraf aan alles wat volgt.
De rest van de site is ook wel geloof, maar dan in de vorm van reflectie, verantwoording, onderbouwing. 

Het eerste geloof heet ook wel fides qua - het geloof dat gelooft (waarmee ik geloof).
Het tweede geloof heet ook wel fides quae - het geloof waarin ik geloof: de geloofsleer. Een samenvatting daarvan vind je op de homepage.

Zonder dat eerste zou het tweede geen enkele zin hebben. De geloofsleer ontspringt aan het geloof.
Maar omdat het eerste er is, is er ook het tweede: het geloof zoekt nu eenmaal begrip (fides querens intellectum).

 
 
Mijn enige troost Mijn enige troost
een gebed
 
lees meer »
 
Uit het niets Uit het niets
Geloof, hoop en liefde hebben geen basis in bewijzen, redenen of gedrag
Er ligt niet een iets aan ten grondslag; ze zijn door God gewekt: uit het horen van het evangelie.
Het is het eigen kleine ik opgeven en ruimte geven aan de goede Geest.
Dan leeft mijn ik niet meer, maar Christus in mij, schrijft Paulus (Gal 2: 20).
 
lees meer »