De Schepper De Schepper
2        In de geschiedenis van het volk Israël zijn het Abraham, Mozes en de profeten die een uniek antwoord vernemen. Zij geven aan dat de werkelijkheid en het leven ten diepste goed zijn, omdat die het werk zijn van een betrouwbare God. Hij alleen is het die alles maakte, dag en nacht in stand houdt en naar Zijn bestemming leidt. Daarom is er ook iets te doen: in vertrouwen leven, goed zijn voor elkaar en zorgvuldig met de schepping omgaan.
 
Van een andere orde Van een andere orde
Niets of niemand is God. Hij is anders dan alles wat bestaat.
lees meer »
 
Wereldbeeld Wereldbeeld
De blogs over wereldbeelden zijn verplaatst naar het hoofdmenu achtergronden > wereldbeeld
lees meer »
 
Verhouding God en wereld Verhouding God en wereld

Lange tijd hield men het erop dat God het almachtige Opperwezen was, dat alles regelt en bestuurt, en af en toe op wonderbaarlijke wijze tussenbeide komt en de natuurlijke gang van zaken doorbreekt. Maar deze voorstelling heeft voor velen afgedaan. De oude man met lange baard in de wolken is een cliché geworden dat we enkel in flauwe reclames en matige films nog wel eens voorbij zien komen. Hoe moeten we de relatie God - wereld dan wel voorstellen?

lees meer »
 
De Almachtige De Almachtige
God kan alles wat kan
lees meer »
 
Godsbewijzen Godsbewijzen

Een eeuwenoude vraag is die naar het ene principe waar de veelheid van dingen en ontwikkelingen op valt terug te voeren.

lees meer »
 
De Schepping De Schepping
De werkelijkheid = alle dingen die bestaan, de zienlijke en de onzienlijke. Die werkelijkheid noemen we 'de wereld' maar nog liever Schepping omdat we geloven dat God die geschapen heeft en nog alle dagen in stand houdt.
lees meer »