Wright Wright

Van Tom Wright - nieuw-testamenticus uit Engeland - komen steeds meer boeken in het Nederlands beschikbaar. Terecht want wat hij te zeggen heeft is belangwekkend genoeg: een originele uitleg van het christelijk geloof en de bijbel. Eén van de dingen die hij geregeld benadrukt is, dat het in het het geloof niet draait om zielen die in de hemel mogen komen, maar omgekeerd: dat God te midden van mensen komt wonen. Dat zijn wil op aarde eindelijk eens echt gedaan gaat worden door mensen, net zoals dat nu al in de hemel door de engelen gebeurt.
 

In zijn tot nu toe laatste boek, Zeven Wegwijzers, brengt Wright dat naar voren aan de hand van zeven kernwoorden in de bijbel, vooral het Johannes-evangelie. Bij wijze van voorbeeld noem ik 'macht'. Macht is een beladen woord ondertussen, door het vele misbruik dat machthebbers maken van hun hoge positie. Volgens postmoderne opvattingen is er zelfs geen goed gebruik van macht mogelijk. Macht is bij voorbaat verdacht. Tegen die gedachte verzet Wright zich, zoals hij vaker bezwaar maakt tegen het postmodernisme als het ontkent dat schoonheid, vrijheid, waarheid enz. bestaan.
 

Wright ziet ook wel dat macht vaak misbruikt wordt, maar stelt dat macht toch bij de goede schepping hoort: de mens moet over de schepping heersen (Gen 1: 28v). Zonder bestuur en leiding komen we in chaos terecht. Maar dat heersen zal geen heersen zijn om er zelf beter van te worden, maar om mensen terecht te brengen. Wright wijst dan op Ps 72 over de messiaanse koning die een helper is voor wie geen helper heeft.
 

In de confrontatie van Pilatus tegenover Jezus (Joh 18 en 19) komen beide manieren van macht scherp tegenover elkaar te staan. De eerste corrupt, leugenachtig en opportunistisch, met bloed aan zijn handen; de tweede laat in heel zijn optreden zien wat de ware macht is en dat zijn koninkrijk niet met geweld tot stand komt, maar langs de weg van dienst en offer. Die weg is ook vandaag te gaan door degenen die Jezus Heer en Koning noemen.
 

Zo laat Wright zien dat macht en de andere kernwoorden, wegwijzers zijn.  Echo's van een stem (van God). Een stem die we mbv de bijbel, en dan vooral het Johannes evangelie, weer duidelijk kunnen horen.


Een rijk boek dat het verdient om in een gespreksgroep besproken te worden.

(Kerkklank juli-augustus 2022)

 

terug