Vormen van geloof Vormen van geloof
  • Ivm kracht is geloven een werkwoord, nl vertrouwen (en dus gehoorzamen) door God te laten doen wat Hij belooft, en te doen wat Hij vraagt.  (ik geloof God)
  • ivm hart en ziel is geloven een relatie onderhouden, nl met God (Hij is het op wie je vertrouwt)  (ik geloof in God)
  • ivm verstand heeft geloven ook een inhoud, nl het woord van God (belofte en opdracht).  (ik geloof dat God alle mensen liefheeft, ik geloof aan het bestaan van engelen,  de artikelen van het geloof.)
Er is verschil:
Ik geloof aan het bestaan van God
Ik geloof in God
Ik geloof God

Volgens de Catechismus (vraag en antwoord 21) is er
Historisch geloof
Wondergeloof
Wondergeloof
Waar of Zaligmakend geloof

De Bijbel noemt ook nog:
Een klein en een groot geloof
Een sterk en een zwak geloof
Een vurig en een koud geloof

Geloven als kinderen

Ongeloof
Bijgeloof
 
terug