Voor ons Voor ons
voor ons....
plaatsvervanging?
schuldoverdracht?
in onze plaats gestraft?
een wonderlijke ruil? vgl de moordenaar aan het kruis
een offer ter verzoening van zonde gebracht door een mens die zich wilde voegen in het goddelijke moeten (dei) en zich liet inspireren door de lijdende knecht des Heren (Jes 53)?
eenmalig: efapax
uniek: paschein (in de evn alleen voor het lijden van Jezus)
terug