Verbondsleer Verbondsleer
In de bijbel diverse keren het sluiten van een verbond van God met mensen, bv Abraham, David.
Men onderscheidt wel tussen voorwaardelijk en onvoorwaardelijk verbond
En ook tussen werkverbond en genadeverbond
Binnen het genadeverbond onderscheidt men soms 4 zgn bedelingen.
terug