Tijd in het NT Tijd in het NT
het nabije einde
Jezus verwachtte op zeer korte termijn de komst van het Koninkrijk der hemelen op aarde.

Paulus en de eerste christenen rekenden met een langere tijd, maximaal één generatie (1 Thess).

het verre einde
Als de christenen van het eerste uur sterven (Petrus, Paulus, Jakobus) roept dat vragen op over het komen van Gods Rijk. De verwoesting van Jeruzalem in 70 nChr wakkert die vragen aan.
Ze gaan rekenen met een langere tijd en benadrukken dat niemand kan weten wanneer het zover is.
De nadruk komt te liggen op waakzaam en bezig zijn. De lange geschiedenis is ook een kans voor de kerk om de volken van het evangelie te vertellen. Zendingstijd.


het einde der tijden
Rond het jaar 100, als de gelovigen een tijd van verdrukking doormaken, schrijft een verder onbekend gebleven Johannes over een duizend jarig rijk en het einde der tijden (Opb)

bijzonder: Paulus, Mattheüs en Lucas
terug