Rom 12: 1 - 8 Rom 12: 1 - 8

Een lichaam met allemaal onderdelen: de gemeente van ChristusA       Nog nooit ben ik zo opgewekt aan een nieuw seizoen begonnen.

Alle andere jaren kraakte de kerkelijke organisatie:

te weinig vrijwilligers

vooral voor de kerkenraad en het pastoraat

Maar dit jaar is dat anders:

straks installeren we 10 ouderlingen, diaken en pastorale bezoekers.

Geweldig. Daar ben ik gewoon blij van.

 

Natuurlijk heeft dat veel te maken met de nieuwe opzet:

Vroeger kon het gebeuren dat je

en ouderling of diaken was en in het moderamen zit

en naar de classis moet

en door de classis in weer een werkgroep wordt gezet

Dan heb je zo maar 4 taken

Daar schrikken mensen voor terug.

Vandaar de vacatures.

En als je diaken was geworden

om mensen praktisch te helpen:

of ouderling om mensen te bezoeken

dan wilde je toch niet zo in het vergadercircuit verdwijnen?

 

Kortom: we hebben het uit elkaar gehaald:

wie naar de classis gaat, heeft niet nog andere taken erbij

wie naar gemeenteleden wil omzien is voortaan pastoraal bezoeker

wie praktisch wil helpen kan zich binnenkort aanmelden

bij de wijkhulpdienst.

En blijkbaar slaat dat aan: bijna alle vacatures vervuld.

 

Die nieuwe opzet bedenken is niet het enige geweest

Zelfs niet het voornaamste.

Want een mooi plan is één ding;

Er moesten wel mensen gevonden worden

die uit liefde voor de gemeente

uit verantwoordelijkheidsgevoel voor de kerk

het zouden gaan doen.

En we geloven dat het uiteindelijk de heilige Geest is

die mensen daarvoor de moed gaf.

 

Vandaag geven we niet onszelf een compliment

maar we danken God

voor de nieuwe vrijwilligers die hij ons geeft.

Onze gebeden werden verhoord.

 

En natuurlijk blijven we bidden voor

al die vrijwilligers in onze gemeente:

dat ze hun werk met liefde en wijsheid en toewijding kunnen doen.

Dat de Geest van Jezus hun blijft inspireren.

Dan kan de gemeente zijn wat het hoort te zijn:

lichaam van Christus

 

 

 

B      Vreemde naam voor ons als gemeente,

waarom niet: kerkgenootschap of religieuze vereniging, of filantropische instelling

waarom: lichaam van Christus?

 

Wat een lichaam is, dat weet u allemaal

We hebben er allemaal één:

een romp met armen en handen; benen en voeten

een hoofd met ogen en oren, een neus, een mond

 

Eigenlijk één groot wonder

hoe dat allemaal bij elkaar past en samenwerkt

en functioneert.

Er is niet een onderdeel dat je missen kunt.

Als een onderdeel toch uitvalt dan zijn de problemen groot:

wie blind of doof wordt

wie verlamd raakt

die kan haast niet meer meedoen.

 

In dat lichaam woont uw ziel, uw geest

Wat zouden we zijn zonder lichaam?

een ziel, een geest, een spook.

Wat zouden we kunnen zonder lichaam:

eten, drinken? praten, zingen, wandelen, vrijen, werken?

allemaal ondenkbaar zonder lijf.

 

En nu zegt Paulus:

Jezus, die is gekruisigd en begraven

en opgewekt ten derde dage...

zijn Geest heeft ook een lichaam nodig.

Die wil niet blijven rondwaaien, rondspoken.

Dan gebeurt er niks.

En er moet van alles gebeuren:

– de wereld is nog lang niet wat hij wezen moet:

koninkrijk van God

– de mensen zijn nog lang niet zoals ze bedoeld zijn:

van liefde vervuld voor God en voor elkaar.

Daarom moet de Geest handen en voeten krijgen

en ogen, en oor en mond.

 

handen om brood en kleding te delen

voeten om te gaan naar wie eenzaam is

ogen om de medemens, je naaste te zien

oren om haar klacht, zijn eenzaamheid te horen

mond om te vertellen van een Vader in de hemelen

 

Dat lichaam voor de Geest is de gemeente

Lichaam van Christus

om van de wereld steeds meer koninkrijk te maken

om in de mensen geloof, hoop en liefde te wekken

 

Zoals ooit hij het deed: Jezus – vervuld van de heilige Geest

zo nu zijn gemeente – bezield door dezelfde Geest.

 

 

 

C       En net als een gewoon lichaam

is opgebouwd uit oog en oor en hand en voet

en nog veel meer lichaamsdelen

zo is ook het lichaam van Christus

samengesteld uit allerlei delen, elk met zijn eigen functie.

We hoorden Paulus over

mensen met een profetisch talent

zij krijgen boodschappen van God door die heel actueel zijn

 

Anderen kunnen goed bijstand verlenen en helpen.

 

Er zijn er ook die goed het geloof kunnen uitleggen en onderwijzen

 

Niet iedereen kan goed troosten, maar sommigen wel

die hebben daarvoor het talent gekregen.

 

En weer anderen kunnen goed van hun bezit delen

die hebben het talent dat zij graag iets weggeven

 

Sommigen kunnen goed leiding geven: vriendelijk,

geduldig de weg wijzen en zelf voorop gaan.

 

Ook zijn er mensen die barmhartigheid bewijzen:

die zich ontfermen over wie geen helper hebben.

 

Paulus heeft het hier niet over ouderlingen, diakenen en dominees

en ook niet over kerkenraden en classis en synode

Hij somt hier gewoon op wat hij aantreft in de gemeente.

In andere gemeentes vertoont het lichaam van Christus

weer andere talenten.

In Korinthe zijn er die in tongen spreken

anderen zijn actief als evangelist

 

En als Paulus vandaag bij ons zou rondkijken

dan zou hij vast vermelden

dat er mensen zijn die goed met kinderen kunnen omgaan

dat anderen met plezier een gemeentezondag kunnen organiseren

dat er zijn die de gave hebben om een kerkblad, een folder

een website te maken

dat er zijn die het talent hebben om nauwkeurig de administratie bij te houden

dat er mensen zijn met de gave van gastvrijheid:

die de kerk open stellen, gasten ontvangen in de Schakel

 

Voor ons zijn dat hele gewone taken.

Klussen die gedaan moeten worden.

Maar het is zo veel meer: als die dingen je gemakkelijk afgaan

als je dat graag doet, als je er plezier aan beleeft

dan is dat een talent, een gave.

Dan heeft de heilige Geest je iets gegeven

dat je kunt inzetten in de gemeente

Zodat de gemeente als een lichaam functioneert

en wat uitwerkt in deze wereld.

 

 

 

D        Wij denken bij gaven en talenten

vaak aan die exotische dingen als spreken in tongen

en extatische toestanden.

En dan zeggen we al gauw:

ja, maar dat heb ik niet, dat kan ik niet

 

Maar het gaat om hele gewone dingen:

jouw talent om te luisteren

jouw talent om te organiseren

jouw talent om het gezellig te maken

noem maar op

Die dingen die je zo heel gewoon vindt

die je niets bijzonders vindt

die zijn het waarmee je Christus dient

die de gemeente tot een lichaam maken.

 

Iedereen heeft een of meer talenten: u, jij, ik

Niemand is overbodig in de kerk.

Iedereen kan zijn steentje bijdragen.

Wat is uw talent? wat gaat jouw gemakkelijk af?

wat vind jij leuk om te doen? wat geeft je voldoening?

 

organiseren, uitleggen, muziek maken, koken

al die talenten...

het is misschien al je hobbie

je hebt er misschien wel je werk van gemaakt

dat is allemaal prima

maar doe er alsjeblieft ook iets mee voor de kerk

 

God vraagt geen moeilijke dingen van ons

Ik hoef organist te worden als ik niet muzikaal ben

U hoeft geen ouderling te worden

als u niet van vergaderen houdt

U hoeft niet de website bij te houden

als u van computers helemaal zenuwachtig wordt

 

Maar waar u wel talent voor hebt

wat u gemakkelijk afgaat...

dat is iets om in te zetten voor de kerk, voor je geloof

 

En als kerk moeten we onszelf zo organiseren

dat ieder mee kan doen.

Als er weinig ouderlingen en diakenen zijn

dan gaan we niet mensen zwaar onder druk zetten

om ze toch maar in de kerkenraad te krijgen.

Nee, dan maar een kleine kerkenraad.

En als er wel veel zijn die van harte

willen meeleven in lief en leed

dan maken we dat mogelijk in de wijkteams.

De talenten die we gekregen hebben

aangeblazen door de Geest

daar moeten we het mee doen.

 

 

 

E       Vandaag bevestigen we 10 leden in een bijzondere functie.

We hopen dat het talent dat zij hebben

werkelijk tot bloei zal komen.

Dat hopen we net zo goed voor al die andere mensen

die ook een taak in onze kerk hebben

de koster en hulpkosters

de organisten en muzikanten, het koor

de makers van de kerkbladen

de leiding van de clubs en kindernevendienst

de contactpersonen

en al die andere mensen in de kerk

die proberen deze wereld ietsje mooier

de mensen iets gelukkiger te maken.

 

We hopen dat zij en alle vrijwilligers

hun werk met plezier kunnen doen

dat ze er voldoening aan beleven.

Daar kunnen we zelf veel aan doen:

als u af en toe laat merken:

wat fijn dat je er was

wat leuk dat je dat doet

dan werkt dat mee.

Waarom zouden we elkaar niet af en toe een complimentje geven?

Zonder waardering worden we alleen maar onzeker

en verlegen en gaat het werk ons tegen staan.

Een vriendelijk woord maakt

doet alle spanning verdwijnen.

 

En wat we zeker moeten doen:

bidden voor onszelf...en voor elkaar.

Niet alleen als er ziekte is en verdriet en zorgen

Maar ook voor het dienstwerk dat we doen.

Dat de heilige Geest daarbij onze inspiratie mag zijn.

Niet: de drang om op te vallen

om gelijk te hebben

om gewichtig te doen

om mijzelf te laten gelden.

Dat is allemaal ik-zucht.

Daar wordt de wereld niet mooier van

de mensen niet gelukkiger

 

Maar bidden om de goede instelling

de goede Geest / de Geest van Christus

die ons met geloof, hoop en liefde vervult.

Dan gebeurt wat onmogelijk lijkt:

ruzies bijgelegd / tranen gedroogd

eenzamen bezocht / brood gedeeld

Gods nieuwe wereld laat zich zien.

 

God zij dank voor alle talenten in onze gemeente

Niets ontbreekt ons om voluit lichaam van Christus te zijn.

Vandaag is het feest. AMEN

terug