Religie - Definities Religie - Definities
Vooropmerking:
Definiëren in de betekenis van de grenzen aangeven van wat iets wel en niet is, is wanneer het over God gaat een onmogelijke onderneming. Ons verstand, logica, taal en woorden zijn immers ontleend aan en geschikt voor de alledaagse wereld. Voor wat onze gewone werkelijkheid te boven gaat schiet dat allemaal te kort.
Bovendien kunnen we niet een positie buiten onszelf en boven de werkelijkheid+God innemen om die observerend te beschrijven.
Eigenlijk zouden we moeten zwijgen, bidden zonder woorden, weten zonder begrippen, vertrouwen, liefhebben, hopen. God genieten. Maar als we dat als geloofsgemeenschap met elkaar willen doen, kunnen we niet om woorden, gedachten en formuleringen heen. In de theologie heeft men om die reden verschillende wegen bewandeld om toch iets over God te zeggen:
  • de via negativa van de apophatische theologie
    zeggen wat God niet is: bv God is niet goed (als mensen) en ook niet niet-goed (als mensen)
  • de via positiva of affirmativa of eminentiae van de kataphatische theologie
    zeggen wat God wel is; bv God overtreft de allerhoogste goedheid (van mensen)
  • de via analogia entis: in beeldspraak over God spreken, bv de Heer is mij herder
Deze dingen indachtig zijn er voor religies verschillende soorten definities omtwikkeld

essentiële
functionele
fenomenogische
terug