Ps 23: 5 Ps 23: 5
Tekst Ps 23: 5 U nodigt mij uit in uw tempel. U zorgt goed voor mij. U geeft me te eten en te drinken, meer dan genoeg. En al mijn vijanden kunnen dat zien.


Groet

A      Vijanden die machteloos toekijken...
Je kunt denken aan de aanslagen in Parijs, Brussel, Amsterdam
Terreur van moslims die onze westerse, vrije levenswijze
decadent en helemaal verkeerd vinden.
Maar ze bereikten er niets mee:
- Nog steeds verschijnen er cartoons over het geloof
- Maken conferenciers grapjes over heilige zaken
- En natuurlijk trekken vrouwen geen boerka aan
- En natuurlijk gaan homo's hand in hand over straat
- En natuurlijk gaan we de sjaria niet invoeren in ons land
Onze waarden en normen staan niet ter discussie
We blijven onszelf: vrije mensen, moderne mensen

U geeft me te eten, meer dan genoeg
en al mijn vijanden kunnen dat zien


We kunnen ook gerust aan die andere vijand denken:
het corona-virus
Al meer dan een jaar zijn we die aan het bestrijden.
En we worden er moe van
Het duurt zo lang
Het kost zoveel: miljarden staats steun
en nog gaan bedrijven dicht, verliezen mensen hun baan
En wat een slachtoffers:
de vele zieken, sommigen voorgoed gehandicapt
16.000 overleden
De eenzaamheid van het isolement.
De lege kerken


Als je niet oppast
zou je somber kunnen worden, of onverschillig
zou je nog van je geloof afvallen
zou je van binnen hard en binnen kunnen worden.

Is dat te voorkomen?
Kunnen we iets bedenken
zodat we onszelf blijven
en geloof, hoop en liefde levend blijven
en we met een warm hart onderweg blijven
met een warm hart de eindstreep halen?
Daar gaat het toch om?Zou deze dienst zo'n moment kunnen zijn
dat de vijanden machteloos moeten toezien
dat we ons niets van hen aantrekken
dat we ondanks alles gewoon onszelf blijven:
mensen met geloof en vertrouwen in het hart
met hoop voor de toekomst
met liefde voor God en iedereenB      De dichter vergelijkt ons mensen met schapen.
Dat is niet zo gek gekozen
Schapen zijn nogal kwetsbaar –
dat zijn wij ook: zo broos ons leven, zo breekbaar ons geluk
Schapen zijn kuddedieren -
net als wij: we leven in allerlei verbanden: gezin, familie, collega's
En zoals schapen op zoek zijn naar grazige weiden en wateren der rust
zo verlangen en zoeken wij: op zoek naar geluk en leven


En waar je schapen hebt – daar zijn de wolven niet ver
Ook dat is een overeenkomst met ons
Als ik als christen probeer te leven
toegewijd aan God:
ik lees in de bijbel, neem het ter harte
ik bid, ik geloof, echt heel serieus
het leeft hier van binnen.
Dan mag ik toch zegen verwachten?


Maar nee hoor, zo gaat het lang niet altijd
Geen geluk, maar:
Zorgen om als een berg tegen op te zien
Donkere dalen van verdriet en rouw
Heel gek is dat,
Of de duvel er mee speelt: een regelrechte beproeving.


En als ik als christen probeer te leven
met liefde voor mijn buren, collega's,
voor de vluchtelingen in de stad
dan valt dat niet altijd in goede aarde:
dan zijn er zomaar spanningen
en een vriendelijke groet wordt met zwijgen beantwoord


Pijnlijk is dat:
Wie het goede probeert te doen roept ook wel eens het kwade op.
Pater van der lugt in Homs werd genadeloos vermoord
Zoveel geloof en liefde, dat verdroegen ze niet, de terrorristen


We willen wel dat het anders was;
vrijheid onbedreigd door onverdraagzaamheid
goedheid die geen kwaad over zich heen krijgt
leven zonder ziekte en gebrek en dood


En het wordt ook wel een anders.
ooit, op Gods tijd, als de nieuwe wereld komt.


Maar dit is voorlopig de werkelijkheid.
Waar schapen zijn, komen de wolven tevoorschijn
waar goedheid is meldt zich het kwaad
waar gelovigen zijn, duiken vijanden op.


C      Schapen en wolven. Tegenstellingen.
Dat is niet de hele werkelijkheid:
Bij schapen hoort een herder.
En ook daarin lijken wij mensen op schapen
dat wij een leider, een god nodig hebben.


De Heer is mijn herder, zingt David.
Ik vertrouw op hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft
die de wereld met alles erop en eraan in stand houdt:
de schapen en de wolven
de moeilijke hoge bergen en de donkere dalen evengoed
als de grazige weiden en de waat'ren der rust
Het goede en het fijne, het mooi en het lelijk
En in zijn hand ligt mijn heel mijn levenslot.


Die God is werkelijk een goede herder.
Want: niet in de hemel is hij gebleven
Maar: in Jezus is hij mens met ons geworden
En het gaat met hem precies zoals het met ons gaat:
Als hij gedoopt is en wil beginnen
mensen met de liefde van God te bereiken
komt de boze te voorschijn
Dan is er direct al de verzoeking in de woestijn
de verleiding om een andere weg te kiezen
dan die God met hem voor heeft.


Daarna is er elke dag de tegenstand van de Farizeeën.


Op het laatst is iedereen zijn vijand geworden
Zelfs de mensen die eerst Hosanna riepen
roepen later: weg met hem.
Want hij is niet de herder zoals ze zich die droomden.


Als de liefde verschijnt, komt de haat los.
Maar: zijn liefde blijft voor mensen blijft
Hij bidt: vader, vergeef het hun
En zijn liefde voor God blijft
Vader, in uw handen mijn geest


Hij heeft met een warm en bewogen hart de eindstreep gehaald.
Op de derde dag,
op die schitterende morgen van Pasen

komt zijn overwinning aan het licht
Hij verschijnt als de levende.
Zijn vijanden, onze vijanden hebben verloren.


Die Jezus is onze herder...onze God
Hij weet wat het is om mens te zijn
Om het goede te willen...
om het kwade op je af te zien komen
Hij zal ons helpen.
Op hem kunnen wij rekenen. (meditatief orgelspel / piano)D      Is hij de goede herder voor ons?
Niet te gauw JA – zeggen:
Er staan ook andere herders op toneel
andere leiders die ons gouden bergen beloven
andere stemmen om gehoor aan te teven


Daar is de stem van het eigenbelang:
Nederland zit vol.
Er is geen ruimte meer voor vluchtelingen.
Dat denk ik ook wel eens.
Maar voelt het werkelijk goed
om vluchtelingen in de kou te laten staan?
Heeft Jezus ooit zo gesproken?


Daar is de stem van de vooroordelen
dat moslims geen respect voor vrouwen hebben.
Maar zijn ze allemaal zo?
Is het onder ons zoveel beter?
Maar zullen we vrede en geluk vinden
als we dat geluid versterken?
Kun je je voorstellen dat Jezus zo zou spreken?Daar is de stem van het doemdenken:
ik vind toch geen werk meer
ik word toch niet meer beter
ik krijg het toch niet meer goed met m'n man, m'n vrouw
Misschien heb je gelijk
Maar als je deze stem volgt, weet je zeker
dat het niets meer wordt
Jezus wist altijd weer te verrassen en hoop te geven


De HEER is mijn herder, zegt David
Christus is onze God, zeggen we in de kerk
Door Jezus laten we ons leiden
Door hem, door het evangelie is het of God tot ons spreekt,
zo sterk, zo veelbelovend, zo hoopgevend
zo sprak nog niemand tot ons
Daarom willen we bij hem blijven
en hem volgen op zijn weg naar God en de naaste


Op zijn vergeving vertrouwen we als we verkeerd deden
En als we sterven en wegvallen uit dit leven
weten we: hij vangt ons op, haalt ons thuis
wij worden wakker aan de andere kant: in het rijk van God.


Hij zorgt voor ons.
Alle goede dingen, daar danken wij hem voor
Alle moeilijke dingen, daar bidden wij hem om zijn hulp, zijn redding
Alle teleurstellingen en vragen die we daarbij hebben
en protesten die delen we met hem
in de hoop dat het ooit helemaal goed komt
op zijn tijd...als de nieuwe wereld eindelijk gekomen is.E      Het is zondag, een rustdag
Er hoeft vandaag niets.
We doen net of alles goed is.


Er zijn wel zorgen als een berg zo hoog
Er zijn wel donkere dalen van verdriet
Dat is er altijd. Alle dagen.
Maar we schenken er even geen aandacht aan.
Zes dagen van de week zijn we er al veel te druk mee.
Vandaag zijn we blij met een open bijbel
we voeden ons met het evangelie
we vieren dat de goede herder bij ons is
Dat is onze kracht voor de bergen en de dalen.


Er zijn wel die andere stemmen
van eigenbelang en vooroordeel en doemdenken
Maar we willen er even niet naar horen
Vandaag willen we alleen maar horen
van de goede herder en het rijk dat hij brengt.


En er is wel het journaal met de berichten
van uitgehongerde steden
en gewetenloze aanslagen
Maar vandaag willen we horen
dat dat niet normaal is
Dat we er nooit aan mogen wennen
Vandaag luisteren naar de blijde boodschap
dat het ook nog heel anders kan
dat er vrede kan zijn
rond Jezus die de goede herder is.


En er zijn wel de berichten
over christenen die verdrukt, vervolgd, vermoord worden
in steeds meer landen
En we weten:
dat het goede soms het kwade wakker maakt
en liefde helaas ook wel eens haat oproep
Maar vandaag vieren we dat het toch maar Pasen is geweest
De liefde heeft overwonnen.
De dood is dood. De Heer leeft.


Vandaag moeten de vijanden, de valse herders,
alle tegenkrachten toezien
hoe we ons niets van hen aantrekken
Alsof ze lucht voor ons zijn!
Hoe we gewoon onszelf blijven
en van vrede blijven zingen
en morgen weer ons best doen
voor vrede en goede verhoudingen.


Onze vijanden zijn niets want bij ons is de Heer. AMEN
 
terug