Positieve Theologie Positieve Theologie
God is van een andere orde dan al het zijnde. Positieve theologie gaat er vanuit dat er desondanks toch wel uitspraken over God mogelijk zijn. Bv God is één. Of God is liefde.

Ook wel katafatysche theologie (Gr. positief, bevestigend): doet affirmatieve uitspraken over God.

Bij deze manier van denken over God hoort de via (weg) positiva - de weg, niet alleen intellectueel, maar ook gevoelsmatig, die iemand moet gaan om voor God ontvankelijk te worden.
terug