Passio Passio
Geloof is een kwestie van geloof. Van vertrouwen. Je kunt niet aan jezelf of aan anderen bewijzen dat het allemaal waar is. Maar als je je inlaat met de verhalen uit de bijbel, ihb wat de evangeliën over Jezus vertellen, dan kan het gebeuren dat je opeens met grote helderheid ziet wat er aan de hand is met jezelf en de mensen in het algemeen. En je kunt geraakt worden door de volgehouden liefde die Jezus bewijst aan mensen die hem allemaal in de steek laten, verraden, martelen enz. En op het moment dat je zou denken dat de mensheid een hopeloos geval is, vertelt het evangelie dat Jezus is opgestaan. Dat zijn liefde al ons geweld te boven komt. Die functie heeft vooral de lijdensgeschiedenis van Jezus. Daarom noem ik de Passio het sleutelverhaal voor het geloof. Natuurlijk zijn er ook andere sleutelverhalen, bv dat van de evolutietheorie, de klassenstrijd of het neo-liberalisme. Die geven je een andere blik op het leven, de mensen, de toekomst van de aarde enz. Daar kun je ook voor kiezen. Maar christenen laten zich de ogen openen door wat de bijbel over Jezus vertelt.
 
terug