Pasen Pasen

Wat zou er precies gebeurd zijn op die eerste Paasmorgen als de discipelen het lege graf ontdekken en de opgestane Heer hun verschijnt? Dat zullen we wel nooit weten. We kunnen niet achter de oudste getuigenissen in de bijbel terug. In elk geval moet het een overweldigende gebeurtenis geweest zijn die het leven van de discipelen compleet op z’n kop zette. Zo indrukwekkend dat ze zeiden: het graf is leeg, de Heer is opgestaan. Zulke woorden waren blijkbaar de meest geeïgende (de minst ongeschikte) om hun indruk, hun ervaring in weer te geven. Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat ze zo zouden spreken als het lichaam van Christus nog steeds in het graf lag en er niet zoiets als een verschijning zou zijn geweest.

Daarmee staat de kerk wel met een rare boodschap op de markt van religie en welzijn. Er is nogal wat uit te leggen. En niet alleen aan buitenstaanders. Ook binnen de kerk is er van meet af aan twijfel en verwarring over de opstanding van Christus en eigenlijk is dat nooit helemaal over gegaan. In zijn brieven aan de gemeente in Korinthe doet Paulus een poging de zaak goed uit te leggen. Bijna 60 verzen heeft hij nodig. Zijn gedachtengang neemt een grote vlucht die begint bij de betrouwbaarheid van het evangelie: dat is heel zorgvuldig ontvangen en overgeleverd. Vervolgens komen er allerlei deelvragen aan bod over de opstanding, over de wederkomst, over het opstandingslichaam en nog veel meer. Zeer de moeite waard, maar teveel om nu op in te gaan. Opvallend is hoe hij eindigt: Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here. (I Kor 15:58)

Heel praktisch loopt het uit op deze oproep om te blijven bij het evangelie en niet een ander uitgangspunt voor je leven te zoeken (wees standvastig). Vast zul je er je vragen bij hebben, maar schenk die niet zoveel aandacht dat de hele zaak gaat wiebelen en je van je geloof afvalt (wees onwankelbaar). Ga daarom maar ijverig aan de slag (wees overvloedig in het werk van de Heer) en leef uit je geloof. Laat het voorbeeld van Jezus je inspireren tot een leven dichtbij God en toegewijd aan de ander. En dan mag je weten dat je leven ertoe doet. (uw arbeid niet vergeefs): dienen, delen, vergeven, troosten, het voeden van de hongerigen of bezoeken van de eenzamen (Mat 25:31vv) is van belang. Waarom? Het laat iets van God zien. Het houdt de hoop levend op zijn rijk. En dat komt, zo zeker als Christus uit de doden is opgewekt. Andere bezigheden in ons leven zijn misschien wel leuk en aardig, maar hebben niet die grootse toekomst. Zijn ergens vergeefs en zinloos. Deze niet.

Nu is op aard geen goede daad / meer tevergeefs gedaan, / want wat Gij goed doet is als zaad, / dat heerlijk op zal gaan (Gez 217:7).

kerkbode april 2007

terug