Opvattingen over Tijd Opvattingen over Tijd
vooruitgangsgeloof (techniek, wetenschap)

Hegel:
Comte
klassenstrijd (Marx/Lenin)

onzichtbare hand (A. Smith, vrije markteconomie)
vooruitgang : evolutionisme / Darawin
vooruitgang: T. de Chardin

einde van de geschiedenis (Fukuyama)

doemdenken, pessimisme, optimisme, hoop

noodlot en toeval

eeuwige cirkelgang /rechtlijnig - toekomstgericht
 
kloktijd, (Newton) beleefde tijd (Bergson) en tijd als vierde dimensie (Einstein)

indelingen
uitgangspunt en belang: huidige tijd kunnen interpreteren als vrucht van het verleden en zien waar de kansen liggen voor de toekomst

bv oudheid, middeleeuwen, moderne tijd (zo sinds de Verlichting van de 18-de eeuw)
gouden eeuw

van Peursen 3 fasen (en ontsporing) : mythisch (magisch) / ontologisch (substantialistisch) / functioneel (operationalistisch)
Boerwinkel: voegt aan van Peursen's model een vierde toe:de ethische fase met de nadruk op zingeving, waartoe

Halik: premodern / modern / hypermodern / postmodern
Jung: ochtend / middag / namiddag

Beginpunt
De joodse kalender rekent vanaf de schepping. Het jaar 2022 is dan 5783.
De Romeinen rekenen vanaf de stichting van de stad Rome (753 vC). De moord op Julius Caesar in 44 vC was in hun telling dus in het jaar 710.
De Gregoriaanse kalender rekent met voor en na de geboorte van Christus. 2022 is eigenlijk 2026, omdat bij het vaststellen van het geboortejaar van Jezus er wat foutjes zijn gemaakt.
Moslims tellen vanaf het jaar dat Mohammed van Mekka naar Medina trok (622). Het jaar 2022 is in hun telling echter niet het jaar 1400, maar 1444 vanwege het rekenen met maanjaren van 354 dagen.
Voor het Frankrijk van na de Revolutie was 22 september 1792, de stichtingsdatum van de eerste Franse Republiek. In gebruik tot 1806
In de jaren dat Mussolini aan de macht was, gold 28 oktober 1922 als de startdatum. Deze jaartelling hield 1945 op.


 
terug