Oorlog in Oekraïne Oorlog in Oekraïne

De Russische invasie van Oekraïne is een barbaarse daad van agressie waarvoor geen enkele legitimatie bestaat. Ook al zou Rusland een claim op (een deel van) Oekraïne kunnen laten gelden, het bloedvergieten en de verwoestingen staan daarmee in geen enkele verhouding. Het volk van Oekraïne is terecht furieus en vecht terug.

De RKK en PKN hielden 2 maart 2022 een gebedsstond in de Domkerk. Bisschop de Korte haalde een uitspraak van de paus aan. "God is met de vredestichters, niet met hen die oorlog voeren". Gelukkig maar dat de uitzending niet naar Oekraïne is uitgezonden. Hoe zou deze uitspraak op de Oekraiense soldaten overkomen? Moeten zij de wapens neerleggen en de Russen hun gang laten gaan?

Daarna sprak de scriba van de PKN, ds de Reuver, enkele woorden. 'Alles komt goed', zei hij. En hij citeerde Jezus, dat je je vijanden moet liefhebben. En Paulus haalde hij ook aan: Neem geen wraak, het oordeel is aan God. De Reuver zei daarvan: 'dat is precies wat wij nodig hebben. Dictators komen en gaan. Maar onze hoop is op God. Zijn liefde is sterker dan het geweld van dictators'.

Zijn woorden laten mij in verwarring achter. Moeten we altijd onze vijanden liefhebben? Moeten we dan niet meer liefhebben onze allernaasten en hen beschermen? Moeten we dictators hun gang laten gaan tot hun tijd gekomen is? En jezelf wreken is toch wat anders dan de wapens oppakken en je volk en land verdedigen? En dictators die gaan, fijn als dat gebeurt, maar dat gaat toch niet vanzelf? Daar is in de regel dwang en geweld voor nodig. Ik wil graag geloven dat Gods liefde sterker is dan het geweld van dictators, maar zou die liefde ook in de Oekraiense soldaten kunnen zijn, die uit liefde en zorg voor hun land en volk hun leven op het spel zetten?


Als je ziek bent, bid je om genezing, maar je gaat ook naar de dokter
Als je eten wilt, bid je om een goede oogst, maar je zaait ook het graan uit over de akker
Als je een repetitie wilt halen, bid je om een voldoende, maar je doet ook je huiswerk
Als je gerechtigheid wilt, bid je voor de overheid, maar je gaat ook naar de stembus, betaalt je belastingen en je houdt je aan de wet.
Als het oorlog is, bid je voor vrede, maar je doet ook alles wat in je macht ligt om de beschietingen en bombardementen van de vijand te stoppen. Terugvechten dus om jezelf te verdedigen.


Mijn gebed voor Oekraïne is dit:

Eeuwige God,
God van Vrede en Gerechtigheid,
Ontferm U over uw mensenkinderen in Oekraïne.
Zo bedreigd door een leger
dat om een mensenleven niet geeft.
Zo bedreigd door soldaten
die scholen, ziekenhuizen, woningen verwoesten.

Ontferm U
over allen die huis en haard moesten achterlaten,
over allen die gewond raakten,
over allen die hun dierbaren verloren,
over allen die omkwamen,

Ontferm U
over de mensen die in verzet zijn gekomen:
president Zelensky en zijn regering,
de soldaten van zijn leger,
de helpers van het Rode Kruis.

Wij bidden: wees hen nabij.
Raak hen aan met uw Geest.
Laat hen weten wat uw wil is:
vrede en gerechtigheid.
Geef ze moed en kracht
als ooit David
toen hij het moest opnemen
tegen de reus Goliath.

En wij bidden
voor de Russische soldaten:
open hun toch de ogen
zodat ze zien wat voor bloedbad zij aanrichten.
Vervul hen met angst en vrees,
dat ze alle moed verliezen
als ooit het leger van de Filistijnen
en op de vlucht slaan.

O God, maak een einde aan dit bloedvergieten.
Laat komen uw Rijk van vrede en recht voor alle mensen.
Door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.
AMEN
 

terug