6 Nut? 6 Nut?
Wat is het nut ervan dat Jezus zich laat doden aan het kruis?
Het antwoord dat je vaak hoort is het volgende.
Jezus liet zien dat hij buitengewoon veel van mensen houdt. Zelfs zijn leven heeft hij voor ons over.
Daar zit wel waarheid in, maar zo is het te simpel gezegd. Want wat is het verband tussen het een (liefde) en het ander (leven geven)?
Als iemand een kind in de gracht ziet vallen er achteraan springt om het uit het water te halen, en daarbij zelf verdrinkt, dan kun je zeggen dat hij uit liefde zijn leven gegeven heeft.
Maar: als er geen kind in de gracht is gevallen en iemand springt in de gracht en verdrinkt, dan zeg je toch niet dat hij uit liefde zijn leven gegeven heeft? (vgl Wright, Goede Vrijdag 55)
Maw: waarom was het nodig dat Jezus stierf? hoe zo zijn wij daar mee geholpen?
 
terug