Negatieve Theologie Negatieve Theologie
God is van een andere orde dan al het zijnde. De negatieve theologie verbindt daaraan de consequentie dat God onkenbaar is. Negatieve theologie' betekent dus niet dat men het bestaan van God ontkent. Het negatieve heeft betrekking op zijn kenbaarheid. Taal en denken schieten te kort om God te vatten.
Negatieve theologie werkt vaak door tegenstellingen te ontkennen, bv liefde en haat: God is niet liefde, God is niet haat. God is voorbij liefde en haat. Of: het ene en het vele. God is niet één, God is niet veel. Hij omvat het ene en het vele.

Ook wel 'apofatische theologie (Gr, negatief, ontkennend) : men vindt het principiëel onmogelijk om iets over God te zeggen omdat Hij totaal anders is. Ons verstand en onze taal schieten te kort om iets zinnigs over Hem te zeggen.

In de negatieve theologie zegt men graag dat God niet bestaat (als een zijnde); alleen de zijnden bestaan; God is het Zijn zelf en verleent aan-zijn aan al wat is. Hij zijnt.

Men kan alleen proberen de Onnoembare tussen de regels door te suggereren.

Bij deze manier van denken over God hoort de via (weg) negativa - de weg, niet alleen intellectueel, maar ook gevoelsmatig, die iemand moet gaan om voor God ontvankelijk te worden.

 
terug