Negatieve Theologie Negatieve Theologie
wordt aan gewerkt

God is van een andere orde dan al het zijnde. Negatieve theologie werkt dat uit door over God te denken aan de hand van begrippen die Hij niet is. Een voorbeeld daarvan is de meditatie Uit het niets.
Het negatieve van 'negatieve theologie' houdt dus geen waardeoordeel in alsof het zou gaan om een theologie die alleen maar slechte dingen bespreekt.

In de negatieve theologie zegt men graag dat God niet bestaat (als een zijnde); alleen de zijnden bestaan; God is het Zijn zelf en verleent aan-zijn aan al wat is. Hij zijnt.

Ook wel 'apofatische theologie (Gr, negatief, ontkennend) : men vindt het principiëel onmogelijk om iets over God te zeggen omdat Hij totaal anders is. Ons verstand en onze taal schieten te kort om iets zinnigs over Hem te zeggen.

Men kan alleen proberen de Onnoembare tussen de regels door te suggereren.
 
terug