Meditatief bijbellezen Meditatief bijbellezen
Het lezen van de bijbel kan je bij God brengen. Het gaat om een andere omgang met de teksten dan bij exegese of bijbeluitleg. Die andere manier, ontwikkeld en beproef in de kloosters, heet ook wel 'Lectio Divina' of goddelijke lezing. Men onderscheidt de volgende vier stadia
- lectio of lezing
- meditatio of overweging
- oratio of gebed
- contemplatio of schouwen
De vier fasen van lezing hangen met elkaar samen. Lezing zonder meditatie is steriel. Meditatie zonder lezing leidt tot dwaling. Gebed zonder meditatie is lauw. Meditatie zonder gebed is onvruchtbaar. Gebed met toewijding leidt tot contemplatie.
terug