Mc 4: 26 - 29 Mc 4: 26 - 29
Jezus zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.’ (NBV 21)

A      Met veel geweld hebben we geprobeerd
de ideale wereld te bereiken:
Communistische revoluties in Rusland
Hitler in de jaren dertig in Duitsland
Nog niet zo lang geleden: De ISIS terroristen
met hun heilige oorlog.
Dat er miljoenen mensen voor uit de weg geruimd werden
in de Goelag-archipel, in de concentratiekampen, bij de aanslagen
was geen probleem
Dat was nu eenmaal de prijs van de vooruitgang.
Onlangs deden de Hamas terrorristen in Israel hetzelfde:
met gruwelijk geweld werken aan hun ideaal:
een staat voor de Palestijnen ten koste van Israël.


Jezus ooit sprak van een ander koninkrijk
het koninkrijk van God
En als zieken weer beter werden
en ruzies werden bijgelegd
en brood werd gedeeld
dan liet het zich even zien:
goede verhoudingen met elkaar en met God
Het koninkrijk der hemelen.

Alle christenen dromen daar van.
En soms, als we ons heel dicht bij God voelen
en in liefde en zorg omzien naar elkaar
dan weten we: dit is het,
hier is het leven, hier is de wereld voor bedoeld
dit is mijn bestemming.
Wat zal het geweldig zijn
als alles en iedereen
zo vol van God is
zo vervuld van zijn Geest
dat er niets meer te merken is van
heerszucht, onverdraagzaamheid, egoïsme

Waarom zet Gods Nieuwe Wereld niet door?
Zal het wel ooit voorgoed aanbreken
de zachte krachten lijken zo zwak
omzien naar elkaar
dienen en delen, vergeven
bidden voor je vijanden
vertrouwen op God en zijn leiding
geestelijke wapens – is dat genoeg?
Zal dat de tegenkrachten overwinnen?

2000 jaar al wachten we
En wie weet hoe lang nog zal het duren
Moeten we niet net als de ISIS strijders
de toevlucht nemen tot echte wapens
en met geweld onze dromen waarmaken?
Ook maar een heilige oorlog, een kruistocht beginnen?
B      Zijn we niet te lief, te dromerig?
Dat verwijt is Jezus ook gemaakt.
Want hij doet wel wat, maar het is te weinig:
Een blinde die weer ziet, fijn voor hem
maar wat voor al die andere blinden, doven
zieken, armen, verstoten mensen?
Het is enkel liefdadigheid.
Grote maatschappelijke veranderingen blijven uit.
Daar knapt later Judas op af.
En net zo de mensen die Jezus op een dag binnen halen
met Hosanna, Halleluja voor de Messias
Diezelfde mensen roepen een week later:
weg met hem, kruisig hem. Teleurgesteld zijn ze.
Hun droom van vrede, geluk, vrijheid maakt hij niet waar.

En daarom vertelt Jezus van die geduldige boer.
Die strooit het zaad uit over de akker.
Nu is er niets meer te doen.
Ja, wel op het erf, maar niet op het land.
Hij kan enkel wachten, dag in dag uit
tot het zaad ontkiemt in de aarde
en de eerste sprietjes boven de grond komen
Wachten tot een stengeltje komt
Wachten tot er blaadjes groeien
Wachten tot er zich halm vormt
Wachten tot de halm gevuld is met korrels graan.

Wat een mysterie is dat toch
hoe uit een graankorrel een tarweplant opschiet
Wat een mysterie dat ieder voorjaar de natuur weer uitloopt
Misschien dat we er tegenwoordig iets van begrijpen
Dan mompelen we iets over DNA en eiwitten en cellen
Maar als je van die dingen iets meer weet
neemt je verbazing alleen maar toe:
zo knap als het in elkaar zit
zo grandioos als het zich ontwikkelt: helemaal vanzelf.

En al begrijpt die boer er niets van
hij weet wel: ik moet er met m'n vingers af blijven
ik moet niet in de grond kijken
of die graankorrel al worteltjes krijgt en een stengeltje
dan maak ik alles kapot.
dan komt er zeker geen oogst.
Wachten en geduld hebben
Vertrouwen op de kiemkracht van het zaad.

Wachten tot het koren rijp is, en dan ook geen dag langer wachten.
Want stel je voor dat het morgen regent en stormt.
Dan gaat de oogst verloren.
Als het graan rijp is,
is die geduldige boer opeens heel druk en gehaast
van s morgens vroeg tot s avonds laat.

C       Een eenvoudig verhaaltje. Een gelijkenis.
Er zit een overeenkomst in met het Koninkrijk van God.
Gods nieuwe wereld komt niet op de manier van een heilige oorlog
Het komt op de manier van die boer
die weet dat hij wachten moet
die weet dat hij heel geduld moet hebben
die weet dat hij vertrouwen kan op de kiemkracht van het graan.


Dat is moeilijk voor ons: wachten?
Wij zijn actief ingesteld...kunnen maar moeilijk stil zitten.


De armen over elkaar?
We willen wel een bijdrage kunnen leveren
ingeschakeld worden, nodig zijn.

Helemaal niets doen?
Wij hebben haast / Wij wachten al zo lang
En er gaat zoveel mis in ons leven
De nood in de wereld zo groot.

En vertrouwen?
Wij zijn er helemaal niet gerust op
dat het koninkrijk van God vanzelf komt!
Zegt Jezus dat echt?

Ja dat zegt hij: het komt automatiké, automatisch staat er letterlijk.
Het komt vanzelf.
Je kunt het niet eens tegen houden. Het zet door.

Maar wat komt dan? / Wat kun je niet tegen houden?
Wat zet onherroepelijk door?


Dat wat God gezaaid heeft:
Dat is het goede nieuws dat Jezus bracht.
Van God die als een Vader wil zijn
en in zijn hart alle mensen sluit.
Zijn kinderen mogen wij zijn. Ondanks alles. Dankzij die ene.
Jezus die gezonden is
om dat aan heel de wereld te bewijzen.
Hij is het zaad dat God in de wereld gezaaid heeft.

En waar het in goede aarde valt
en wortel schiet en opkomt
bij u en jou en mij en nog heel veel andere mensen
daar komt iets nieuws op gang:
geloof, hoop en liefde
Geloof dat angst en onzekerheid verdrijft
hoop die wanhoop verdringt
en liefde die ikzucht, haat en nijd verjaagt
Zo ontkiemt het zaad.
Zo begint het koninkrijk van God.
Hier van binnen; in de akker van je hart, in je geweten.
D En nu zegt Jezus:
Dat kleine begin is genoeg.
Nu komt de rest vanzelf: automatisch
Laat het zaad zijn werk maar doen.
In de bloembol is de krokus.
In de pit de appelboom.

Dat betekent:
ga jij nu maar gewoon naar school
en straks op vakantie
Gaat u nu maar gewoon naar fabriek en kantoor
Leef maar gewoon met je gezin thuis
Ga gewoon met je vrienden naar voetbal en kantine
Je draagt geloof, hoop en liefde in je mee.

En dat zal heus vrucht gaan dragen:
30, 60, 100 voudig.

Dat betekent ook:
niet te veel navelstaarderij:
Al dat getob of je al een beter mens begint te worden
Houd er toch mee op
Het zaad van het geloof zal zijn uitwerking echt niet missen
En hoe het jouw verandert zul je vanzelf wel zien.

En als je grote kinderen hebt
betekent het : niet aldoor er naar vragen
of ze wel naar de kerk gaan, en bidden en bijbel lezen
Ze zijn gedoopt, je hebt ze van Jezus verteld,
de 10 geboden, het onze Vader geleerd
Het zaai-werk is gebeurd...
Als je nu aldoor er in zit te wroeten, maak je alles stuk.

Dat vertrouwen heeft God in zijn woord.
Dat is zo'n blijde boodschap...
dat moet wel gehoor vinden en wat uitwerken
net als zaad in de akker automatisch opkomt.

Dat vertrouwen was er niet in Judas
en ook niet bij de mensen die Kruisig hem riepen
en ook niet bij de mensen van de heilige oorlog.
en al die andere idealisten in het spoor van Marx, Hitler
Zij geloven niet in de kiemkracht van het zaad.
Ze hebben geen geduld
Zij zullen het zelf wel klaar maken:
hun kalifaat, hun heilstaat, hun derde rijk
Maar wat ziet het resultaat er beroerd uit:
anders gelovigen vervolgd, gemarteld,
vermoord in kampen
dorpen en steden verwoest
armoede, honger, angst en willekeur.
Door hun ongeduld raakt de wereld alleen maar verder af
van koninkrijk van God!

E      Vertrouwen in de kiemkracht van het zaad
Geduld hebben...Het zaad IS gezaaid.
Jezus heeft de alles overwinnende liefde van God bewezen
Het is Kerst en Pasen en Pinksteren geweest
De rest komt ook. Vanzelf. Onweerstaanbaar.

En ondertussen maar wachten met de armen over elkaar?
Niet helemaal:
De boer moet na het zaaien niet meer op de akker komen.
Dan vertrapt hij het opkomende graan.
Maar op het erf is van alles te doen:
het dak van de schuur moet gerepareerd
de trekker moet klaar gezet
knechten voor de oogst gezocht.

Dat is allemaal niet het eigenlijke werk.
Dat is de oogst. Daar gaat het om.
Maar dat andere hoort er wel bij.
En hij zou een slechte boer zijn als hij nu niets zou doen.
Dan gan je nog denken dat hij helemaal niet op een oogst rekent
niet vertrouwt op de kiemkracht van het zaad.

Zo is het ook met ons.
Wij vertrouwen op God...op de kiemkracht van het goede nieuws
dat in ons en zoveel anderen is gezaaid en opgekomen...
dat loopt op een dag uit op het koninkrijk van God.
dat moet gewoon.
En daarom laten wij dat met rust.
Niet dat wij begrijpen hoe het verder gaat.
Dat is voor ons verborgen.
Net zoals het een mysterie is
hoe het zaad in de akker ontkiemt en opkomt.
Maar God zorgt ervoor.
Het heet niet voor niets: Koninkrijk van God.

Maar omdat we geloven, gaan we net als die boer
bezig met andere werkjes
niet de hoofdzaak, maar wel belangrijk:
we brengen het goede nieuws verder
we doen aan zending en evangelisatie
We zien om naar elkaar:
delen verdriet, lossen de eenzaamheid op
bidden voor elkaar en voor de nood van de wereld.

Dat is allemaal niet het koninkrijk van God.
Als dat gekomen is zijn er geen ziekenhuizen neer nodig
Daar is geen verdriet, geen eenzaamheid.
Daar is alles gaaf en goed.

Maar omdat we geloven dat het ooit zover komt
daarom kunnen we gewoon niet met de armen over elkaar blijven zitten.
Ook dat hoort bij de kiemkracht van het zaad.   AMEN
 
terug