Mc 1: 29-39 Mc 1: 29-39

Over de vele genezingswonderen van Jezus. Is gezondheid het allerbelangrijkste?A      Jezus maakt vele zieken beter staat er

om te beginnen de schoonmoeder van Petrus

ze ligt met hoge koorts op bed.

Maar als Jezus komt en haar hand pakt

is ze in 1x beter

Dat gaat wel heel snel.
Zo werkt dat toch niet
Koorts gaat toch niet over

als je van iemand een hand krijgt?

Daar is penicilline voor nodig, rust,

ontstekingsremmers

 

Zo denken wij.

Voor ons is er lichaam en ziel. Stof en Geest.

En als het lijf ziek is

moet er het juiste stofje bij gezocht worden

dan knap je op.

Van de dingen van de geest:

beetje aandacht, een paar hartelijke woorden, een vriendelijke handdruk

wordt het lijf niet beter.

 

Maar dat zou wel eens een vergissing kunnen zijn

Zo streng gescheiden zijn lichaam en ziel niet

Als je een keer teveel gedronken hebt

dan weet je wel, hoe een stofje alcohol invloed heeft op je geest.

 

Het omgekeerde is er ook: de geest die invloed heeft op je lichaam

als je zieken in 2 groepen verdeeld

en de een krijgt een echt medicijn

de ander een nep-medicijn, een placebo

dan is het wonderlijke: dat nep-medicijn werkt ook

Niet bij iedereen, maar een heel aantal wordt beter

 

En van een groep mensen met rugklachten

werd de ene groep echt geopereerd

en de andere groep kreeg alleen een klein sneetje

en wat hechtingen

Maar na die nep-operatie waren toch heel wat patienten

van hun rugklachten af.

 

Hoe kan dat?

Die het onderzoeken houden het erop

dat alleen al doordat de dokter aandacht voor je heeft

en zo deskundig op je overkomt met zijn witte jas

en jij zo graag geloven wilt dat hij je beter maakt

dat alleen daardoor al jij er boven op komt.

Maar aandacht, een deskundige uitstraling van de dokter

en jij met je geloof

dat is toch allemaal: geest. Niet stof.

En toch knapt je lichaam er van op


Het is niet zo simpel lichaam en ziel; stof en geest.

Lichaam en ziel werken op elkaar in. Over en weer.

 

B       En nu komt daar Jezus bij de schoonmoeder van Petrus.

En Jezus draagt geen witte jas met stetoscoop en thermometer

Zijn uitstraling is een heel andere

Hij is bekleed met de liefde, de wijsheid en de macht van God.

Een weldaad deze mens, zo vertrouwenwekkend.

En de koorts verdwijnt als hij haar hand pakt

En hij helpt haar overeind: een opwekking, een opstanding

Een klein pasen direct al op de eerste bladzij van het evangelie.


Het gebeurt allemaal op de sabbat.

Dan mag er niet zoveel.

Maar als de zon ondergaat, is de rustdag voorbij

En dan wachten de mensen niet tot de volgende dag.

Nog dezelfde avond gaan ze naar Jezus

de zieken: de melaatsen, de verlamden, de doven en blinden.

En ook de mensen onaangepast, overspannen, verward.

Bezetenen heten ze in de bijbel,

alsof een demoon, een boze geest met hen op de loop ging.

Maar het zijn gewoon mensen die er niet meer tegenop kunnen

tegen de druk van de familie

en de stress van het werk

en de zorgen van het leven.

 

Tientallen, honderden zieken

Ze willen geholpen worden.

Wie weet hoe lang ze al wachten hopen op iemand als Jezus

Dit is hun kans om er boven op te komen

Om weer mee te doen met het leven

Om je taak in het gezin

Om het werk op je bedrijf

Om je rol in de samenleving weer te vervullen.

Wat rot als dat niet meer kan.

Ze zijn bij Jezus aan het goede adres.

Hij wil hun helpen.

 

Heel mooi: Hij behandelt ze niet als één grote groep

Dit is voor hem niet een massa mensen zonder naam, zonder gezicht.

Een voor een komen ze bij hem.

En de zieken raakt hij aan

En de bezetenen spreekt hij toe

En allemaal, de een na de ander, knappen ze er van op

Van de aandacht, de liefde, de zorg die Jezus hun biedt.

 

In hem is de Geest van God,

van hem die hemel en aarde gemaakt heeft

en die trouw houdt tot in eeuwigheid

en nooit, maar dan ook nooit laat varen

het werk dat zijn hand begonnen is.

Uit de war zal hij halen die verward zijn

weer beter maken die ziek zijn

die gebroken wereld moet weer heel worden.

 

Zou Hij de Messias zijn, van wie Jesaja eeuwen eerder gesproken had?

De Redder, de Verlosser.
C      Gezondheid is het belangrijkste wat er is

Dat vindt 82% van de Nederlanders

Daarna komen financiële zekerheid (75%) En dan vrije tijd (68) %)

 

Maar voor Jezus ligt dat anders.

Over vrije tijd hoor je hem al helemaal niet:

zijn leven is een en al dienst aan de ander.

Hij heeft geen tijd voor hobbies, uitgaan en vakantie.

Dat mag ons wel aan het denken zetten!

 

Financiële zekerheid is voor hem zelfs ronduit verkeerd

een leugen: geld kan je niet in leven houden.

Geld brengt maar zorgen en hebzucht met zich mee.

Je moet leren leven bij de dag en wat je hebt delen met elkaar.

Daar hebben we nog veel te leren!

 

Gezondheid is wat anders.

Dat vindt Jezus wel belangrijk. Net als wij.

Wat dat betreft zitten we goed.

Ziekte hoort niet in Gods goede schepping thuis.

Het is iets van de gebroken wereld.

En Jezus weet zich gezonden om heel te maken, om te genezen.

 

In Kapernaum hebben ze het goed gezien.

Van alle kanten komen ze: de zieken

Ze hebben het huis van Petrus zo ongeveer belegerd.

Tot laat in de avond is hij de wonderdokter.

 

Maar in de nacht gaat hij er tussen uit.

Op zoek naar een stille plek. Om te bidden.

Om zich af te vragen:

ben ik er alleen voor wie ziek zijn

Of is mijn missie breder?

Het lijkt wel mooi: al die genezingen

het maakt mij heel populair

Maar misschien is het een valkuil? Een list van de boze?
Want ik kom aan niets anders meer toe.

 

En onheil is toch meer dan ziekte en gebrek?

De wereld is toch ook een gebroken wereld

door de hebzucht van mensen

door hun oordelen over elkaar

Hoe genees ik hun daar van?

 

En moest ik niet op een overtuigende manier

laten zien dat God liefde is?

Moest ik niet het geweld van mensen

over mij afroepen en ondergaan

en op goede vrijdag sterven aan een kruis?

Moest ik niet op de Paasmorgen laten zien

dat de liefde van God alles overwint?

 

Dat is toch het allerbelangrijkste?

Nog belangrijker dan gezond zijn?
D      Als Jezus zich zulke vragen stelt

en daar in stilte biddend mee bezig is

en de zieken hem niet thuis treffen

dan ontstaat er een grote teleurstelling en bijna paniek

En de discipelen gaan zoeken.

Er staat zoiets als: ze achtervolgen hem, sporen hem op

 

Voor hun is het geen vraag:
Jezus moet door met zieken beter maken.

Voor hun is net als voor ons gezondheid het allerbelangrijkste

 

En toch is het een vergissingen om te zeggen:

als ik gezond ben, dan is het helemaal goed.

We moeten van nog zoveel meer genezen worden:

van hebzucht en jaloezie

van vooroordelen over elkaar

 

En wat zou het fijn

als ik zonder angst en zorgen kon leven

in goed vertrouwen: mijn leven ligt in Gods hand

 

En wat zou het me goed doen

als ik zonder wanhoop kon leven:

maar met hoop en verwachting: de toekomst is aan God.

 

En wat zou het me goed doen

als mijn ikzucht, mijn gerichtheid op mezelf

werd omgebogen in gerichtheid op de ander

dat ik een mens van liefde werd!

 

Geloof, hoop en liefde.

Dat heb ik minstens zo nodig als mijn gezondheid.

Maar de dokter kan me dat niet geven.

Hij heeft daar geen pilletje voor.

 

Geloof hoop en liefde komen op gang als God in mijn leven komt.

En de boodschap van Jezus is dat dat kan:
Het koninkrijk van God is gekomen.

 

En elke genezing die Jezus doet

is veel meer dan dat een zieke beter wordt

Elke genezing is een teken. Het staat voor meer

Het verwijst naar God en zijn liefde voor mensen

en zijn zorg over ons bestaan

en zijn vurige wens om ons te redden uit alle ellende

uit ziekte en gebrek natuurlijk

maar even goed als uit angst en wanhoop

even goed uit zonde en schuld.

Ja, zelfs uit dood en ondergang.

 

Jezus : een wonderdokter?

Veel meer dan dat: onze Redder

die ons met God verbindt

en in geloof, hoop en liefde laat leven.
E      Gezondheid is belangrijk.

Voor ons. En ook voor God.

Gezondheid is een onderdeel van Gods koninkrijk

Ziekte en dood horen daar niet thuis.

 

Het is goed als we ons best doen

om weer beter te worden

Dat is een intuïtie die heel sterk is

Zo, met die wens om beter te worden

om te leven, om mee te doen

zo heeft hij ons gemaakt

Het is goed om naar die stem te luisteren.

Om naar de dokter te gaan

om operaties en kuren te ondergaan

om therapieën te volgen.

 

Hang je dan teveel aan het leven?

Of is het een compliment aan de Schepper

als iemand zo zijn best om er weer boven op te komen?

Ik denk het laatste.

 

Maar we kunnen ook overdrijven.

Als gezondheid het belangrijkste wordt,

moet al gauw alles perfect zijn:

Zijn er nog kinderen die niet een een beugeltje krijgen?

En moeten we er op onze oude dag nog uitzien

alsof we 18 zijn?

 

En soms overdrijven we aan de andere kant

dan grijpen we de zwaarste kuren aan

voor maar een paar weken erbij

Is het niet beter om iets minder laatste weken te hebben

maar met wel meer kwaliteit: meer tijd, energie

Voor elkaar? En om God te zoeken

 

Jezus zocht de stilte op om voor zichzelf

heel duidelijk te krijgen

waar het op aankomt

wat Gods plan is met zijn leven.

Hij heeft die duidelijkheid gekregen

En de kracht om zijn roeping waar te maken.

 

Dat moesten wij ook maar doen

als kleine gebreken ons storen

als grote gebreken het leven in de weg staan

als er ziekte is

als het einde nabij is.

In de zorgen, in de verwarring God zoeken...

Zijn liefde en trouw weer opdiepen

Bij Hem de kracht vinden voor de weg die je moet gaan.

AMEN

 

 

terug