Mc 10, 13 - 16 Mc 10, 13 - 16

De mensen probeerden kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond Hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind het koninkrijk van God ontvangt, zal er zeker niet binnengaan.’ Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. (Mc 10: 13 - 16, NBV21)

A        Als je onze tekst leest

over mensen met kinderen onderweg

dan dromen we niet meer weg bij dat lied

“eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus"
Dan zien we ook de beelden van

vaders en moeders met kinderen
op de vlucht voor geweld
 

En als je in onze tekst leest

over Gods nieuwe wereld

dan doet dat denken aan diezelfde vluchtelingen

die hun ellende achter zich laten

en menen dat Europa het paradijs is

Gods nieuwe wereld voor hen

 

En we horen van discipelen

die de ouders met hun kinderen willen wegsturen

Denken we dan niet aan de hekken

die langs de grenzen van Europa verrijzen?

Horen we dan niet de schreeuwers in Steenbergen, Anbergen enz

ga weg, AZC nee

 

En Jezus die het zo nadrukkelijk opneemt

voor die ouders met hun kinderen

Is er iets in onze wereld dat aan hem herinnert?

Ja gelukkig wel! : de vele vrijwilligers die hulp bieden

de geslaagde kledingactie voor de vluchtelingen pas bij ons
Helemaal in zijn geest.

 

Dit voorval uit het leven van Jezus

is het verhaal van botsende werelden

van onze wereld – en het koninkrijk der hemelen

van onze oude wereld – en Gods nieuwe wereld

van grenzen en hekken – van openheid en ruimte

van protesten en bezwaren – van welkom

van zorgen om bedreigde belangen – van zorgen om de ander

 

Maar kunnen we zomaar dat royale, grenzeloze van Jezus overnemen?

Ja, als er genoeg huizen waren

en als er genoeg banen waren

dan was het makkelijk:

dan was het hier het paradijs

Maar er is niet genoeg, er is tekort.

Nederland is niet Gods nieuwe wereld

Wat moeten we toch met dit verhaal?

Wat wil de Heer ons zeggen?

Wat verwacht hij van ons?

B        Het verhaal begint er mee

dat ouders met hun kinderen naar Jezus gaan.

Ze willen dat hij hun kleintje aanraakt.

 

Wij zoeken daar niet zoveel achter.

We denken aan een aai over het bolletje

wat een schatje...

 

Maar als het evangelie vertelt dat Jezus mensen aanraakt

dan gaat het altijd om:

doven, blinden, zieke en mismaakte mensen.

En als hij in hun leven komt

en aanraakt met zijn handen

dan gaan de oren weer open

en Bartimeüs kan weer zien

en een verlamde staat op

en een melaatse is weer gezond en rein.


Als Jezus mensen aanraakt

komen ze in aan-raking met een liefde

zo groot, zo sterk, zo warm

dat ze er letterlijk beter van worden.

In hem is de liefde van God

Door hem ontfermt God zich over al die stakkers.

 

En daarom komen die ouders

Voor het liefste wat ze hebben: hun kinderen

zoeken ze het beste dat er is: de liefde van God

Wat zal het hun kind goed doen

als Jezus hen aan zijn hart drukt

Wat zal het hun goed doen te zien

dat hun kinderen, zo kwetsbaar als ze zijn,

mee tellen voor God.

Bij alles wat er aan ziekte en ongelukken dreigt in de wereld

geeft dat iets van rust en vertrouwen.

 

Als tegenwoordig ouders hun kleintje laten dopen

dan is dat ook om deze dingen:

een teken dat hun kind er mag zijn

God heeft het lief.

En in die liefde zullen ze voor hem zorgen

En van die liefde zullen ze vertellen

En leren hoe je uit die liefde leven zult:

de christelijke waarden en normen meegeven.

 

En is het niet prachtig dat Jezus straks veel meer doet

dan die kleintjes enkel aanraken:

hij slaat de armen om hun heen

legt ze handen op en zegent ze:

welkom, welkom kind van God

Hartverwarmend.

 

C       Maar zover is het eerst nog niet.

De discipelen zien die ouders komen

En op hoge toon spreken ze hun toe:

jullie hebben hier niets te zoeken, ga terug!

 

Waarom? Waarom zo uit de hoogte, zo afwijzend.

het is toch mooi als ouders dit voor hun kinderen willen?

 

Ja, zo denken wij nu: wij hebben kinderen hoog.

Er zijn kinderrechten. Er is een unicef. een kinder-ombudsman

Maar zo is het niet altijd geweest.

En in veel landen is het nog zo

dat kinderen pas beginnen mee te tellen

als je ze aan het werk kunt zetten in de kledingfabriek, op de vuilnisbelt

Zolang ze daar nog te jong voor zijn

is hun sociale status lager dan laag.

 

Zo was het ook in de tijd van Jezus

dan staan kinderen in hetzelfde rijtje

als de zieken, de onreinen, de bezetenen, de mismaakte mensen

mensen die zichzelf niet redden kunnen

die anderen nodig hebben

die je vooral geld, tijd, moeite en energie kosten

mensen die alleen maar een blok aan je been zijn

 

Daarom willen de discipelen die ouders wegsturen

Kinderen?...daar heb je niets aan

die vragen maar tijd en aandacht, die lopen maar in de weg

En zij, de discipelen, zijn toch juist met grote en belangrijke en verheven dingen bezig?

Met het geloof, met een koninkrijk dat komt?

Kom later maar terug.

Als je groot bent zoals wij, dan kan de Heer je wel gebruiken.

 

Is dat hoe we naar elkaar kijken?

Meten we elkaar af aan wat we hebben

waarderen we elkaar alleen maar als we

gezond zijn, werken kunnen, zelfstandig zijn.

En als dat niet meer gaat

door een ziekte, een handicap, ouderdom

zijn we dan opeens waarde-loos?

Veel ouderen voelen zich zo weggezet:

“die grijze golf drukt zo zwaar op de begroting”

En als de vluchtelingen zich aan de grenzen melden,

dan heten het al gauw “gelukzoekers, profiteurs.”

 

Zijn de discipelen, zijn wij dan vergeten

dat Jezus al die verschoppelingen als mensen zag

hij sprak niet over een grijze golf

of over een tsunami van vluchtelingen

hij zag mensen,  één voor één

mensen kwetsbaar, afhankelijk – hij wilde hen aanraken

hen de liefde van God overbrengen.


D      Jezus wordt niet vaak kwaad, maar nu toch wel.

Laat de kinderen tot mij komen

Juist voor hen is Gods nieuwe wereld.

En het scheelt maar weinig of hij had zijn discipelen weggestuurd

Als jullie niet worden als kinderen

dan kun je Gods nieuwe wereld niet binnen komen

Ook Jezus stelt een grens! Je komt er niet zomaar!

U en ik: wij moeten worden als kinderen...

er diep van doordrongen zijn

dat je voor God niet pas belangrijk bent

als je groot bent, rijk, gezond, veel geleerd hebt

van alles doet in de kerk en voor de buurt.

 

Het is fantastisch als je gezond bent, lezen en schrijven kunt,

veel van de bijbel en het geloof weet

het is geweldig als je s zondags in de kerk komt

en zieke en eenzame mensen bezoekt

en kleding aan vluchtelingen geeft

 

Moet allemaal gebeuren. Ga er vooral mee door.

Maar maak niet de fout van de discipelen

dat je dan alleen maar meetelt voor God,

Dat je wel een beetje kunt neer kijken

op mensen die daar minder mee bezig zijn.

Dat je wel weg kunt sturen degenen

die er helemaal niet aan toe komen.

 

Gods nieuwe wereld is alleen maar toegankelijk

voor wie als kinderen zijn: afhankelijk, zwak, met lege handen.

Wie daar aankomt, trots op zijn prestaties

die heeft veel te veel bij zich

die is als een kameel die zich door het oog van een naald probeert te wurmen.

 

De ingang is veel kleiner.

Zo klein dat alleen wie niets bij zich heeft er door kan

de kinderen, de bedelaars, de melaatsen, de hoeren en de tollenaren

allen die zich nergens op kunnen laten voorstaan

allen die alleen maar kunnen hopen op God en op zijn liefde voor mensen

 

Dat is de enige ingang.

En ieder die niet letterlijk tot de verschoppelingen behoort

de discipelen, u en jij en ik

wij kunnen daar alleen maar door dat poortje

door als een kind te worden

Door ons niets te verbeelden

Als wij wat hebben en kunnen en doen

dan is is dat een groot voorrecht.

dan is je heel wat toevertrouwd

Dat schept verplichtigen: dat we omzien naar elkaar

 

Want ook de Heer is gekomen om te dienen

en om zijn leven te geven om mensen te redden. (10:42vv)


E      Zo staan ze tegenover elkaar:

onze oude wereld

met vluchtelingen en verschoppelingen die we liever niet hebben

waar hekken op de grens verrijzen

en de roep om wegsturen steeds luider klinkt.

toenemende conflicten

en daartegenover

Gods nieuwe wereld

waar Jezus ieder welkom heet die zich niet redden kan

kinderen, melaatsen, armen, hoeren en tollenaars

ach wat kunnen we daarnaar verlangen

naar vrede en ruimte voor alle mensen

 

We willen niet kiezen voor de oude wereld

Dat hek op de grens, dat voelt niet goed

Dat geschreeuw over vluchtelingen

daar worden we nog banger van

dan van de vluchtelingen zelf

die ouders met hun kinderen in de modder

daar liggen we wakker van

Het moet anders...

 

Maar we kunnen ook niet goed kiezen

voor Gods nieuwe wereld

We willen best dienen en helpen

met kleding en dekens

en ook nog een stuk welvaart inleveren.

Maar t is toch zo

dat woningen – daar zijn nu al wachtlijsten voor

en opvang en zorg - dat krijgen we nu al niet rond.

We kunnen niet de hele wereld op onze nek nemen.

We moeten ook ons verstand gebruiken

Samen met andere landen aan een oplossing werken.

 

Zo is een christen een burger van twee werelden

Hij leeft in deze oude wereld

Hij droomt van Gods nieuwe wereld

wij leven in de spanning van hoe het is …. en van hoe het zou moeten zijn.

 

Maar zou die spanning ook vruchtbaar kunnen zijn?

Zodat we niet blijven leven voor onszelf alleen

maar maximaal gaan doen wat we kunnen

voor de vluchtelingen, de armen,

en omzien naar de zieken, de eenzamen

Daar komen we veel verder mee

dan we denken in onze bezorgde buien.

 

Naar die stem van de angst, de ikzucht

de vooroordelen willen we niet luisteren

De goede Geest, die moet in ons aan het woord komen

De Geest van Christus, onze Meester in het dienen

En Gods nieuwe wereld zal open gaan. AMEN

terug