Mat 6: 5-13 Mat 6: 5-13
Thema voor het nieuwe seizoen: van U is de toekomst. Een geruststellende gedachte is dat, maar vooral ook een inspirerende: dan kunnen wij niet met de armen over elkaar blijven zitten


A      groet (foto)
Misschien herkent u ze:
Nico Verhoeven en Badr Hari

Twee boksers, aan het begin van hun gevecht
vorig jaar om de nationale titel.


Ik laat het gevecht maar niet zien,
Al dat trappen en slaan...dat vind ik maar akelig.
Alleen maar de foto vooraf:
nog zonder bloedneuzen en blauwe ogen.


Verhoeven won, dat weten we nu.
Maar toen moest de wedstrijd nog beginnen.
Kun je aan de foto zien wie de sterkste is?
....
Ze zien er allebei sterk en gevaarlijk uit.
....
Eigenlijk kun je het niet weten
Ze zijn aan elkaar gewaagd: Ongeveer even sterk.
Verhoeven kan winnen. Badr Hari ander ook. (foto weg)


En dan zijn er altijd mensen die wel van een gokje houden.
Ze sluiten een weddenschap
De een denkt dat Verhoeven wint
De ander weet wel bijna zeker : Badr Hari is de sterkste.
En soms zetten ze ook nog geld in.
Dan kun je veel verdienen als je op de winnaar hebt gewed
En veel verliezen als je op de verkeerde hebt gewed.


Ik wil daar niet te veel van zeggen.
Een gokje wagen?
Ook christenen doen mee aan de toto, aan loterijen,
spelen mee in het casino of online
verliezen hun geld
of winnen de hoofdprijs
raken verslaafd aan kansspelletjes.
Die vrijheid heb je nu eenmaal in ons land.
Met alle risico's van dien
Maar of je de gevaren moet opzoeken?

Daar wil ik het vandaag niet over hebben.

Ik koos deze foto omdat het gaat over
een wedstrijd, en wie de sterkste is,
en wie je denkt dat er wint.
Die foto is ahw
(1) een gelijkenis bij het gevecht:
de strijd tussen goed en kwaad
(2) Een gelijkenis bij het geloof
dat iets van een weddenschap heeft.
(3) Een gelijkenis bij God
bij zijn macht, zijn ALmachtB      Eerst over dat gevecht. U begrijpt:
Ik bedoel nu niet zomaar de spanningen en ruzies
de conflicten en oorlogen
waar het journaal ons dag in dag uit op trakteert.
Op de achtergrond van al die conflicten speelt nog iets heel anders:
Een strijd tussen goed en kwaad
tussen waarheid en leugen
tussen leven en dood
tussen licht en duister
Paulus: tussen God en de machten

Dat is niet hoe het nieuws de dingen presenteert.
De krant laat enkel de voorkant zien:
een oorlog in Afganistan, een corona-epidemie,
een toeslag-affaire, opwarming van de aarde,
woningnood, belastingontduiking, criminaliteit


De bijbel ziet dieper.
Paulus ziet machten aan het werk.
Krachten die zich verzetten tegen God
en zijn plan om van de wereld
een rijk van vrede en recht te maken.
- Denk maar aan het nep-nieuws dat het vertrouwen ondermijnt


- Denk maar de enorme economische belangen
die achter de opwarming van de aarde zit


- Denk maar aan de starre bureacratie
die zoveel huishoudens in de ellende heeft gestort


- Denk maar de tijdgeest die ons wil doen geloven
dat het leven een feestje is
en daarna: dood is dood.


- Denk maar aan onverschilligheid, hebzucht, egoïsme bij jezelf
aan vooroordelen, vreemdelingenhaat.


Dat zijn die machten waar Paulus het over heeft.
Krachten die een geweldige invloed
op ons doen en laten hebben.


Als de bijbel het over de duivel heeft, of over de boze
dan gaat het om al deze invloeden.
Machten die niet bij de goede schepping horen
Machten die wij zelf in het leven riepen en voortdurend in stand houden.
Kunnen we daar nog onderuit komen?
We kunnen er alleen nog van bevrijd worden
als er een andere invloed over ons komt:
Als de Geest van God ons gaat bezielen.Als u het journaal leest, bekijk het dan eens door de bril van het geloof
Hoe er in wezen een gevecht gaande is tussen God en de boze.
En waar u staat: van wie u een fan bent.
Van wie u hoopt dat de winnaar wordt.C      En daarmee komen we bij het tweede:
dat geloof iets van een weddenschap heeft.


Dat gevecht tussen God en de boze, hoe zou dat aflopen?
- Zal God het winnen?
- Of zijn tegenstander: die duivelse macht
- Of zijn ze even sterk, dat kan ook nog.
Op wie zou je wedden?


Een gelijkspel? ik moet er niet aan denken
Dan gaat het eindeloos zo door.
een tijd van oorlog, een tijd van vrede
een tijd van rijkdom, een tijd van armoede
een tijd van vreugde, een tijd van verdriet
In de bijbel is het Prediker die zo denkt
Je wordt er niet erg vrolijk van:
Hij betreurt de dag dat hij geboren bent
En hij verheugt zich op de dag dat hij er niet meer is.


Maar goed, dat is altijd nog veel beter
dan dat God verliest
en de Boze aan het langste eind trekt.
Want dat betekent:
Vrede op aarde - onbereikbaar
Geluk onder de mensen - vergeet het maar
Behoud van de schepping? helaas...


Dan...dan heeft het totaal geen zin meer
om nog iets goeds te doen.
Dan kun je maar het beste
eten en drinken en feesten en beesten
want morgen zijn we dood.
En ieder die tekort kwam in dit leven
de zieken en verlamden, armen en vluchtelingen
de martelaren voor de goede zaak.
Die hebben pech gehad.
De beulen trekken aan het langste eind.


Maar als God wint, laten we het hopen!
Als zijn macht doorzet
dan is het gebeurd met het geweld, de leugens
met ziekte en dood, met heel die boze macht.
Vrede en recht voorgoed.
Alle tranen gedroogd
Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid
zij zullen verzadigd worden, zei Jezus


Geen spoor meer van die boze macht
Maar God alles in allen.
Dat zal als een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn.


Dat is het mooiste. De kerk zit vol met fans van God
Die hopen dat God wint
en de boze voorgoed van het toneel verdwijnt.D      Ja maar waarom zouden we op God wedden?
Dat is misschien wel de mooiste uitkomst
Maar wie zegt ons dat Hij het gaat winnen?


Daarvoor moet je bij Jezus zijn.
Vol van God is hij
Tot de rand toe gevuld met Gods liefde, wijsheid, geduld en kracht.
Hij heeft zieken genezen
Hongerigen gevoed
Rijke mensen hun armoe laten zien
Trotse mensen op hun nummer gezet.
Zijn leven was één gevecht met die boze macht.


Op Golgotha heeft hij zich helemaal in elkaar laten slaan:
Judas, Petrus, Pilatus, Kajafas,
een opgehitste massa die 'kruis hem' roept
Maar hij bidt: 'Vader vergeef het hun'
Niet eruit te slaan zijn liefde voor mensen.
Groots was dat! Machtig! Maar : ALmachtig?
Ja, zelfs dat: Uit graf en dood stond hij op.
Niet kapot te krijgen Gods liefde voor mensen.
Jezus leeft. De dood is dood.


Wij denken bij Almacht meestal: God kan alles...
En dat is ook zo. God kan alles wat kan.
Hij beschikt over alle mogelijkheden die er zijn.


Maar : dat is nog veel meer en heel anders dan wij denken:
Almacht is:

Zon en maan en sterren en aarde met alles er op en eraan
uit het niets te voorschijn roepen...
Almacht is
tegen de moordenaar aan het kruis
die het helemaal verknoeid heeft
die niets meer is
een toekomst geven: heden zul je met mij in het paradijs zijn
Almacht is
Bezwijken onder het kwaad van mensen
in het niets van de dood verdwijnen
En toch daaruit opstaan om met ons verder te willen.


De boze machten kunnen alleen maar vernielen
ver - niet - igen --- en dan niets meer.
Maar God weet zelfs met dat niets wel raad:
Hij roept zijn schepping te voorschijn uit het niets
hij vergeeft alle schuld...
hij maakt levend uit de dood


Deze wereld moet worden wat hij ermee voor heeft:
een rijk van vrede en recht.
En dat zal er van komen ook: Hij is de Almachtige.


Daarom is er straks dat lied "Van U is de toekomst".


E      Ik begrijp heel goed dat mensen vragen:
als God machtig is...waarom doet hij dan niets aan
al die erge dingen die ons overkomen?
Dat gaat ook door mij heen.
T is het eerste wat in mij opkomt bij rampen en verdrietigheden


Maar: moet ik dan geloven dat God niets doet?
Dat hij het gevecht heeft opgegeven?
Dat hij als een verliezer uit de ring is weggedragen?
Jezus begraven en nooit meer opgestaan?
....
Dan is er niets meer te hopen, niets meer te verwachten:
In elk geval geen God die bij mij is
En met geloof en hoop en liefde mij op de been houdt.De bijbel leert ons een iets andere vraag:
Hoe lang nog?

Hoe lang nog, goede God
voor uw overwinning voluit aan het licht komt?


De bijbel leert ons dat God de Almachtige is.
Maar dat u en ik soms toch door een dal moeten.
Hij tilt ons er niet over heen.
Maar als Hij bij mij is in het dal
dan ben ik in goed gezelschap:
Hij heeft daar ervaring mee!

heeft zelf een kruis gedragen
Is uit de dood weer opgestaan.
Daar vertrouw ik op.
In leven en in sterven is dat mijn enige troost, mijn houvast.


De bijbel leert ons dat God de Almachtige is
Maar ook dat hij veel aan zijn fans toevertrouwt:
- dat wij omzien naar elkaar
- en de waarheid spreken
- en meewerken aan zijn kerk
- en zorgvuldig met de natuur omgaan.
Hij verwacht nogal wat van mij.
Dat kan hij zich permitteren: zo machtig is hij.
Ondanks mijn gepruts zal het goed komen.


God is zo zo heel anders de Almachtige
dan wij ons droomden:
Niet een lievige Sinterklaas is Hij
die zomaar even al onze wensen vervult.


Niet een poppenspeler
die mensen als marionetten aan touwtje heeft
Alsof alles wat ons overkomt door hem zo gestuurd is.


Een Vader in de hemelen is hij.
Een hart dat in het verborgene voor ons klopt.
Wedden dat hij het wint? AMEN
 
terug