Mat 2: 1-12 Mat 2: 1-12
God zoeken en vinden. De wijzen uit het Oosten doen het ons voor.A      Dat hebben we vast allemaal wel eens gedaan.
Midden in de nacht omhoog kijken naar de sterren.
Op een heldere nacht in de zomervakantie
Of in de winter, wanneer het vriest dat het kraakt
gitzwart de lucht
en helder staan de sterren aan de hemel
Fonkelende lichtjes in de verte
stralen een helder wit licht uit.
En hoe langer je kijkt, hoe meer je er ontdekt:
ontelbaar velen.


Je komt onder de indruk van de grootsheid,
de majesteit van het heelal
Misschien vervult het je met een diepe verwondering
met ontzag voor de Schepper
Misschien voel je je juist klein worden, en nietig:
wat doen we toch in dat onmetelijk grote heelal
is er een doel, een bestemming?
Of zijn we er maar even om spoorloos te verdwijnen?Wie ben ik?
Waar leef ik eigenlijk voor?
En zou de Schepper van hemel en aarde
zich voor mij en de mensen interesseren?
Daar moet je wel een antwoord geven.
Ons hart is onrustig in ons, tot het rust vindt in God
Zo maakt God in je het verlangen wakker
om Hem te leren kennen.B      De eeuwen door hebben mensen zo naar de hemel gekeken.
En daarbij gezocht naar zin en betekenis
naar sporen van God.
Sterrenwichelaars, magiërs, de wijzen uit het Oosten
ze speuren de hemel af op aanwijzingen voor het leven.
Is dit een goed moment om een stad te bouwen?
Om een oorlog te beginnen en noem maar op.Deze nacht ontdekken de wijzen een andere ster.
Die vertelt hun van de Koning der koningen
van de geboorte van Jezus.
Hem willen zij zoeken en hulde brengen.
Zij worden aangetrokken door een vreemd en onweerstaanbaar licht.


Dat is een belangrijk moment:
in beweging komen, op zoek gaan.
Er is geen mens die God vindt
dan die eerst gebroken heeft
met een levensstijl die niet langer bevredigt.
U zoekt houvast in uw leven:
wilt weten waar je aan toe bent
Jij wilt weten waar je voor leeft:
wat echt de moeite waard is
en jij wilt een gelukkig leven met je vriend
u wilt uitzicht, hoop op een betere wereld?


Dat zijn verlangens door God gewekt...
Maar: het zal nooit vervuld worden
als u/jij niet echt in beweging komt
en waagt het oude achter te laten.


Als u altijd even jachtig blijft en nooit eens de rust,
de stilte opzoekt om aan jezelf toe te komen...
hoe zul je dan God vinden? en elkaar?


Als u/jij altijd maar bezig bent met meer te verdienen
om het aan nog meer luxe uit te geven...
hoe zul je dan ooit kunnen ontdekken
dat het zaliger is te geven dan te nemen?


Abraham moet Ur zijn geboorteland,
zijn zeden en gewoontes, zijn familie achter laten.
Hij heet de VADER van alle gelovigen.
Geloven is in beweging komen, op weg gaan, zoeken.


C      Verlangen naar geluk...op zoek gaan
Toch komen we maar niet zo vanzelf bij God uit.
God ligt niet rechtstreeks in het verlengde van onze dromen.
Hij is niet zomaar het antwoord op onze vragen en verlangens.
Zo dachten wel de wijzen uit het Oosten: Ze zoeken Jezus in Jeruzalem.
Dat is tenslotte toch de hoofdstad van Israel, daar staat de tempel.
Wat ligt er meer de hand dan dat God hier de Messias laat geboren worden?
Maar dan blijkt dat ons verstand ergens dwaasheid is.
God is anders dan wij Hem denken, voorstellen en verwachten.
Wie echt God wil vinden moet zich laten gezeggen door de bijbel.
En dan buigt de weg af.
naar het gehucht Betlehem, niet de hoofdstad Jeruzalem
naar een schuur en een kribbe, niet een luxe paleis
naar een vluchtelingenkind, geen krachtige koningzoon.


Zoals de bijbel ons ook leert om straks
in het nederige en dienende en opofferende leven van Jezus
GODS grootheid te vinden.
Om te geloven dat de macht van de liefde
sterker is dan alle tegenwerking en vijandschap, sterker dan de dood...
Om in de wonderlijke weg van Jezus
de weg naar vrede en geluk te vinden, hoe dwaas het ook klinkt
Om in zijn lijden en sterven aan het kruis GODS trouw en genade te zien.


Dat is wel even slikken:
Een God die niet met macht en geweld tussen beide komt en orde op zaken stelt
maar zich als een eenvoudig mens geboren laat worden
mens met de mensen wil zijn, niet om te oordelen maar
die helpt, vertroost, bemoedigt en alle schuld vergeeft,
die ons leven, uitzicht en toekomst biedt in het spoor van Jezus.
Ergens gaat dat in tegen alles van wat wij van God verwachten.
Is dat nu de God die de sterrenhemel gemaakt heeft
Maakt de Eeuwige zich zo klein terwille van mensen?
Het evangelie is niet voor niets ook een aanstoot en ergernis en dwaasheid.
De schriftgeleerden maken de gang naar Bethelehem niet mee.


En toch is het dit kind in de kribbe, dat koning der Joden heet: Messias
En straks staat op het kruis hetzelfde woord: koning der Joden.
Deze nederige figuur: van een kribbe in Bethlehem
en van een kruis op Golgotha: In Hem is God...
Bij Hem moet je zijn met de grote vragen van het leven.
met dat heimwee naar vrede en geborgenheid.
De profeten en apostelen wijzen ons duidelijker de weg
dan onze eigen gedachten.


D      Wie zoekt zal vinden.
De wijzen zijn in Bethlehem gekomen, zij vinden de koning der Joden
En ze zijn welkom! De koning der Joden sluit niemand uit...
Zo laat het begin van het evangelie al zien
dat Jezus niet alleen de Messias voor Israel is,
maar dat er bij hem ruimte is voor mensen uit alle volken.
En het is nog zo, dat wereldwijd mensen tot Jezus komen
en in Hem vrede, rust, vertrouwen kracht en geduld vinden,
een onuitputtelijke bron van inspiratie en hoop.
In 1 woord : GOD. Antwoord op hun vragen.


Zal de wereld ooit vrede vinden?
Bij Christus voor wie vakjes van huidskleur en nationaliteit er niet toe doen?
Voor wie de hokjes waar mensen elkaar in opgesloten hebben wegvallen?
Want bij Hem is plaats voor iedereen.
En wie zichzelf aan Hem verliest,
vindt zichzelf terug in een gemeenschap van broeders en zusters,
waarbij verschillen tussen mensen onbelangrijk zijn geworden:
geleerde wijzen uit het Oosten
en eenvoudige herders uit de velden van Efrata
horen voortaan bij elkaar.


De wijzen vallen op hun knieën:
zij onderwerpen zich aan de Koning der Joden,
zoals u en ik dat ook mogen doen: ons overgeven, ons toewijden aan God.


Je plannen afstemmen op Gods bedoeling met deze wereld,
daar wordt het een stuk minder egoistisch van.


Je hart open stellen voor zijn Geest,
dan reageer je al gauw een stuk minder driftig en geërgerd


En je telkens afvragen: hoe zou de Here Jezus dit doen?
Zo is Jezus ook de Koning in jouw leven...en zo leef jij in het Rijk van de Heer.


Het is ook: de rijkdom van je leven aan de voeten van Jezus leggen:
goud, wierook en mirre
je geld en goed is niet langer van jezelf, maar van God
Voor zover we het hebben, hebben we het van Hem te leen.
Niet als een doel op zichzelf
om jezelf groot te maken en te onderscheiden van anderen.
Maar als een middel: om elkaar te helpen
om aan vrede en geluk te bouwen.
Om er God mee te eren.


E      Tenslotte gaan de wijzen terug naar huis.
Zoals wij straks de kerk uitgaan.
Het kan niet altijd zondag en Kerstfeest zijn.
In het gewone leven, thuis, in je klas, op uw werk
daar mag je proberen waar te maken
dat Jezus de bron van waarheid en liefde is,
van hoop en inspiratie
van troost en bemoediging.


Wij gaan terug het gewone leven.
Maar zelf zijn we toch iets anders geworden:
er is hoop, blijdschap, zekerheid of vertrouwen in ons geworden.
Misschien nog maar een heel klein beetje
Maar toch niet meer helemaal dezelfde.
Je ziet het ook ook aan de 3 wijzen.
Ze keren langs een andere weg terug.
Herodes, de bloeddorstige koning, laten ze voor wat hij is.
Aan hem hebben ze geen boodschap.
Ze luisteren voortaan naar de stem van God
die spreekt in hun hart en geweten.


Zo leven mensen die Christus hebben gevonden.
Niet langer gehoorzaam aan de waan van de dag:
doof voor de stem van de vreemdelingenhaat
ze lachen niet mee als men de draak steekt met kerk
en bijbel en geloof
cynisme heeft op hen geen vat


Ze weten van God en van Jezus.
Van een hart dat in het verborgene klopt.
Daarom gaan ze langs een andere weg terug.
Een tikkeltje anders.
Maar zo een teken van hoop dat het anders kan.
Een teken dat het anders wordt: op Gods tijd.
AMEN

 
terug