Mat 26: 36 - 46 Mat 26: 36 - 46

Mt 26: 36 - 46: Jezus bidt in Getsemane, zijn discipelen vallen in slaapA      Dat zien we niet vaak:

dat Jezus bang is en onzeker en bezorgd.

Maar nu wel.

Jezus voelt aan wat er gaat gebeuren.

Straks zal hij opgepakt worden

en iedereen zal hem in de steek laten

Zelfs zijn vrienden, de discipelen haken af
Judas levert hem over voor wat geld

Petrus zegt straks : ik ken hem niet, ik hoor er niet bij

Alle discipelen laten hem in de steek

Bang als ze zijn dat ze ook opgepakt worden

Want dat is wat er gaat gebeuren met Jezus;

gearresteerd, verhoord, gemarteld, gekruisigd.

 

Nu het bijna zover is

en al die erge dingen gaan gebeuren

nu wordt hij bang en onzeker.

Nog is hij niet gearresteerd

Nog kan hij onderduiken,

Nog kan hij wegvluchten

Het is nog niet te laat...

 

Of, of is het toch de bedoeling

dat hij wordt opgepakt en sterft aan een kruis
Zou God dat echt van hem vragen?

En wat doe je als je niet meer weet

hoe het verder moet met je leven?

Wat Gods plan met jou is?

Dan ga je bidden...

Dan zoek je een stille plek op

zonder radio en televisie en mobieltjes

geen afleiding nu

alleen maar stilte:

aan God voorleggen wat je bezig houdt.

En dan wachten...in stilte

wachten tot je weet hoe het verder moet

 

Doen wij dat? De stilte opzoeken en bidden

en dan niet alleen vragen...

maar ook wachten in de stilte

net zo lang tot je vast en zeker weet wat je te doen hebt?

Wachten hoort er ook bij.

In de stilte vormt zich een antwoord. 

B      Blijven jullie hier, zegt Jezus en waak met mij.

Hij bedoelt niet:

blijf wakker tot ik jullie weer kom ophalen

Waken betekent: meeleven met Jezus.

En voor hem bidden, dat ook

En vooral proberen een beetje aan te voelen wat hij doormaakt.

Zijn verwarring over wat God van hem vraagt

Zijn angst voor wat komen gaat

 

Dat is waken...je inleven in de ander.

Zodat als Jezus straks even terug komt van zijn gebed

hij bij zijn discipelen terecht kan

zij hem aanvoelen...bemoedigen, troosten kunnen.

 

Als wij bidden voor elkaar

voor iemand die ziek is, of verdrietig

is dat niet alleen om aan God

beterschap te vragen voor de zieke

en weer troost en kracht voor wie verdrietig is

Dan is het ook

om bij jezelf iets te veranderen

om bij jezelf de goede instelling aan te boren

Alleen als je zelf ook iets aanvoelt

van wat de zieke doormaakt of iemand die rouwt

alleen dan heeft die ander iets aan je

Dan kan hij of zij zijn verhaal aan je kwijt.

Dan voelt hij zich begrepen, gesteund, getroost.

 

Wat erg dat de discipelen al maar in slaap vallen.

Ze leven helemaal niet mee met Jezus

 

Drie keer onderbreekt Jezus zijn gebed

om even steun te zoeken bij zijn vrienden

Drie keer vindt hij ze slapend

Drie keer geen begrip, geen mede-leven.

Ach, doen wij thuis het beter

Is de kerk wel de plek van waken en bidden

voor de zorgen van mensen, voor de nood van de wereld?

 

Trouwens als wij bidden

is dat toch niet om alles van ons af te schuiven?

Op het bordje van God te leggen?
Dan is toch vooral ook

om bij onszelf de gevoeligheid op peil te houden?

Om geen eelt op de ziel te krijgen?

 

 

C     Jezus bidt:
als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan.

 

Een merkwaardige uitdrukking dat van die beker

Het is een manier om te zeggen dat

je uit Gods hand iets ontvangt waar je niet blij mee bent:

ziekte, zorgen, verdriet bijv.

Laat die lijdensbeker aan mij voorbij gaan...

 

En als Jezus denkt aan wat hem te wachten staat:

Het kruis, sterven en dood,

dan bidt hij ook zo heel menselijk:

O God, laat die bittere beker aan mij voorbij gaan.

 

Jezus ziet er tegenop.

Natuurlijk: tegen de pijn en het sterven.

Daar ziet iedereen tegen op, alle mensen doen dat

Jezus kent dat!

 

En meer nog ziet hij op tegen de eenzaamheid:

dat iedereen hem in de steek laat

zelfs zijn vrienden blijven hem niet nabij

direct al vallen ze in slaap...

Vrienden die tegenvallen...ook dat kent Jezus!

 

En meest van al ziet hij er tegenop dat God hem verlaat.

Want als je zo close met God bent als Jezus

dat je hem Abba noemt, papa – Vader in de hemelen

en die geeft niet thuis

die keert zich van je af juist als het moeilijk is

juist als je hem zo nodig hebt

op het eind, aan het kruis

en hij laat je niets meer van zijn liefde, zijn kracht voelen...

Dat is het ergste wat je gebeuren kan.

Dan voel je je gedumpt. Dan ben je er akelig van.

 

Van God verlaten zijn – Jezus kent dat.

Goed onthouden: Jezus heeft dat allemaal meegemaakt

God weet wat het is om mens te zijn.

Hij kan je er mee helpen! Nooit vergeten!

 

 

D      Daarom bidt Jezus

O God, laat deze beker aan mij voorbij gaan
o God, kan het echt niet anders?

Is er echt geen andere manier God

om aan alle mensen te laten zien

dat uw liefde ver gaat? En alles aankan?

 

Moet ik uw liefde laten zien

waar mensen mij naar het leven staan?

Moet ik hen blijven liefhebben

waar zij vol vol haat zijn? En verblind?

En niet aan liefde, vrede, barmhartigheid...

Niet aan U herinnerd willen worden?

 

Wilt u zo het signaal afgeven

dat U geen oorlog en geweld wilt

maar vrede en recht

En geen armoede en honger

maar leven en overvloed en geluk

Geen ruzie en verstoorde verhoudingen

maar vergeven en elkaar een nieuwe kans geven

 

Moet ik uw liefde laten zien wanneer zelfs U mij verlaat

Moet ik U blijven liefhebben waar U mij dumpt?

 

Waarom redt U mij niet

Waarom doet U mij weg

Waarom dompelt U mij onder

in de haat van Kajafas

in de leugenachtigheid van valse getuigen

in het onrecht van Pilatus

in het gejoel van de mensen

in de bespotting van de soldaten

in het martelen van de beulen

in al het geweld waar de wereld toe in staat is.

 

 

Wilt U Uw boosheid daarover niet uitleven op de mensen?

Wilt U uw toorn voor Uzelf houden?

En liever u zelf zeer doen

Krijg ik het daarom over mij heen?

 

Wilt u zo het signaal afgeven

dat uw liefde het wint van uw boosheid

Zodat ieder die U kwijt is door een verkeerd leven

Ieder die U zoekt, naar U verlangt

er geen seconde nog over hoeft in te zitten

of hij bij U terug mag komen

U zult hem in uw armen sluiten

als die Vader uit de gelijkenis van de verloren Zoon.

 

Betekent mijn dood hun leven

mijn vloek hun zegen?

mijn verwerping hun aanneming?

 

O God, het kan echt niet anders!

Laat nu maar geschieden wat er moet gebeuren

 

 

E      Weet u wat ik zo opvallend vind aan dit bidden van Jezus?

Hij stelt niet allemaal oplossingen voor

Dat doen u en ik juist wel:

Wij bidden vaak zoiets als

God ik zoek werk, wilt u me die baan geven?
Jezus zou zeggen:
God ik ben werkloos...is dat echt uw bedoeling met mij?

 

Wij bidden bij ziekte

God, geef de dokters wijsheid, mag de operatie slagen

mogen de medicijnen hun werk en geef mij kracht

Jezus zou zeggen:
God ik ben ziek...is dat de weg die u met mij voor hebt?

 

Wij bidden bij een repetitie

God, mag ik slagen, dat ik niet te zenuwachtig ben

en geen moeilijke vragen krijg

Jezus zou zeggen:
God ik wordt getest...als het uw wil is, mag ik dan slagen?

 

Voelt u het verschil?
Onze manier van bidden leidt tot veel woorden

en de ene gedachte roept de volgende op

zien steeds meer mogelijkheden en minstens zoveel bedreigingen

Zo blijven we in de zorgen hangen

we wakkeren de onrust alleen maar aan

 

Jezus bidt anders.

Hij spreekt zijn wens uit: laat deze beker aan mij voorbij gaan

Maar hij zegt er tegelijk bij:
Als het mogelijk is...Laat het niet gebeuren zoals ik het wil

maar zoals u het wilt.

 

Als wij dat er eens bij zouden bidden

– als we zonder werk zitten

– als je gezondheid wankelt

– als je een examen moet doen

Dan weten we, dat als het anders loopt dan wij hopen

– en we helaas geen werk vinden

– niet meer beter worden

– zakken voor een examen

Dat die moeilijke weg...de weg is die God met je wil gaan:

Jouw Vader in de hemelen laat je niet vallen

op die moeilijke weg is hij je nabij

met zijn liefde, zijn zorg, de kracht van zijn Geest.

Hij zal je helpen die moeilijke weg te gaan.

 

Door Jezus weet Hij weet wat het is om mens te zijn

Van de strijd die het kost

om niet in bitterheid te eindigen of in zelfbeklag

Van de moeite die het kost

om hier van binnen geloof, hoop en liefde te laten wonen

Hij valt dan niet verveeld in slaap als de discipelen!

Hij waakt over ons...Bij hem kunnen we terecht.

 

 

F     Als het echt niet anders kan

Niet mijn wil, maar uw wil geschiede....

 

Zo heeft Jezus tot zijn en onze Vader gebeden.

En zo is hij tot zekerheid gekomen.

En zo angstig en bedroefd hij was

in het begin van zijn bidden

zo sterk en moedig is hij nu.

 

Is zijn gebed verhoord?

Niet in die zin dat

deze beker aan Jezus voorbij ging.

Net zomin als onze wensen altijd vervuld worden

 

En toch is zijn gebed verhoord in die diepe zin

dat Jezus op één lijn met God is gebleven.

Heel zijn leven was hij dat.

Nu vlak voor het einde

lijkt het of hij door angst en zorg

niet langer wilde wat zijn Vader wilde.

Maar toen het die nacht begon te wringen

is hij gaan bidden

Drie keer over, net zo lang tot hij met zijn Vader

weer op dezelfde lijn zit.

Eén van wil. Eén van bedoelen.

 

Dit is het bidden dat altijd verhoring vindt:

Vragen om Gods bedoeling met je leven te verstaan

Zoeken dat jouw leven spoort met Gods wil

 

Van zulk bidden zei Jezus ooit:

Vraag en je zal gegeven worden

Zoek en je zult vinden

 

Dat is het bidden dat je sterk maakt.

Welke weg je ook gaat...als je kunt geloven

dat God met je gaat...dat maakt alles anders.

 

Glashelder ziet Jezus voor zich de weg die hij moet gaan.

Sta op en laten we gaan.

Niet laten we maken dat we weg komen

Maar gaan...ernaartoe Judas, de soldaten, naar Kajafas en Pilatus

Naar kruis en graf.
 

En naar Pasen? Dat ook!

Sta op, word wakker...

Dat klinkt al een beetje als

Ontwaakt Gij die slaapt en sta op uit de dood.

AMEN

terug