Mat 21: 1-11 Mat 21: 1-11

Aan het begin van de stille week deze vraag: wat heb je nodig?A      Ik wil beginnen met u te vragen:

wat is eigenlijk uw probleem

waar zit u mee, wat zijn uw zorgen?

 

We kunnen heel wat bedenken:

 • ben je arm, heb je geldzorgen?

 •  

 • misschien zit u zonder werk

 • of vind je je baan niet meer leuk

 •  

 • is je huwelijk mislukt?

 •  

 • blijf je straks zitten, of ga je zakken voor je examen

 •  

 • of voelt u zich eenzaam?

 • of verdrietig

 • of tekort gedaan?

 •  

 • misschien bent u lichamelijk ziek

 • of versleten

 • of hebt psychische klachten: overspannen, in de put

 

van a tot z, van armoede tot ziekte

en vast is de lijst nog wel langer te maken.

Het zijn de dingen waar je van wakker kunt liggen

Dingen die belangrijk voor je zijn:

werk, inkomen, diploma’s, gezondheid, een hele goede vriend of vriendin

je voelt je ongelukkig als het daaraan ontbreekt.

 

En we doen er zelf ons best voor om het op te lossen

solliciteren,

volgen relatietherapie

gaan naar de dokter, de psycholoog

En dat moet ook

 

En daarbij hopen en bidden we

dat het op een dag weer goed komt

dat God ons helpt.

We zijn tenslotte gelovig…

en daar heb je toch een God voor?

dat Hij je helpt?

 

Of gaat dat iets te vlug? Ligt het wat genuanceerder?

 
B      Zo doen wij…en zo doen ook de mensen

langs de kant van de weg

als Jezus daar langs komt

Zij hebben diezelfde zorgen:

van armoede tot ziekte en alles daartussen.

 

Groter en erger zijn hun zorgen:

armoede is daar: echt honger lijden

ziekte of een handicap is daar: een straf van God

 

En daarbij is het land bezet

wordt het volk met harde hand onderdrukt.

 

Ook zij –die pelgrims - doen hun best

en hopen en bidden dat het weer goed komt.

 

En vandaag is er opeens opwinding:

Onder hen is ook Jezus.

Jezus van wie ze de mooiste dingen hoorden:

blinden die weer zien / en doven die weer horen

en die zo raak de wet wist uit te leggen

daar kon geen schriftgeleerde tegen op

Zou hij de beloofde Messias zijn?

 

Vandaag weten ze het zeker:

hij is het!

hij geeft zelf het signaal af

zie maar: hij gaat op een ezeltje

zoals ooit de profeten hadden gezegd:

de Messiaanse koning komt niet met paard en strijdwagen

maar op een ezeltje, zonder geweld en macht

zachtmoedig is hij, vriendelijk en nederig, arm

helemaal op God aangewezen, zoals ze zelf ook zijn.

 

En ze juichen het uit:

Hosanna…letterlijk: Here, help toch

maar vandaag klinkt het als: Halleluja…geloofd zij de Heer

want ze weten het zeker:

hij is de Messias

en hij zal hen redden van al hun en onze problemen

heel die lijst van armoede tot ziekte

 

De Messias zal het allemaal weer herstellen, genezen,

en recht verschaffen en vrede brengen

Hosanna voor de Zoon van David

Gezegend hij die komt in de naam van de Heer

Het koninkrijk der hemelen zal komen

eindelijk, goddank!

 

Of gaat dat iets te vlug? Ligt het wat genuanceerder?C      We weten hoe het verder gaat.

Binnen een week slaat de stemming totaal om.

Vandaag: Hosanna, hoera

Straks: Kruisig hem, weg met hem!

 

Ja, want deze koning bleef maar nederig

en zachtmoedig en liefdevol voor de mensen

en bleef maar vol vertrouwen hopen op zijn God

Hij laat zich nota bene gewoon maar oppakken

door de Romeinen

zonder zich te verweren

even vriendelijk en geweldloos als altijd

Hij liet geen engelen komen uit de hemelen

Het koninkrijk van God blijft uit.

Al hun en onze problemen blijven van a tot z hetzelfde.

 

En we begrijpen die omslag:

Ze zijn teleurgesteld in God, in hun geloof

deze Messias is een arme koning

zonder macht, zonder geld, zonder wapens, zonder geweld.

hij krijgt niets voor elkaar!

Woedend zijn ze

Jezus had verwachtingen gewekt

maar hij maakt ze niet maar.

 

En als ze straks mogen kiezen wie er vrij mag:

deze zachtmoedige Jezus

of Barabbas met bloed aan zijn handen

dan kiezen ze de laatste:

die durft het tenminste tegen de Romeinen op te nemen.

 

Want de macht van Jezus

zijn aandacht en zorg voor de mensen

zijn dienen en delen,

zijn lijden

zijn bidden

zijn thuis zijn in de bijbel

zijn vertrouwen op God

als de bloemen des velds

onbezorgd de dag van morgen afwachtend

dat is een geestelijke macht

wat heb je eraan als je arm bent, verdrukt, ziek, werkloos?

heb je niet meer aan de 30 zilverstukken van Judas?

heb je niet meer aan een Messias met paard en wagen

die het geweld niet schuwt

want geluk dwing je af

Laten we wel realistisch blijven

 

Of gaat dat iets te vlug? Ligt het wat genuanceerder?

 

 D      Het betekent iets heel belangrijks

dat we de teleurstelling wel begrijpen

en de woede kunnen meemaken.

Ik kan daar heel best inkomen, dat betekent:

Als ik toen erbij was geweest zou ik waarschijnlijk net zo…

 

Maar ik leef nu

en ik doe vandaag eigenlijk net zo:

ik raak ook teleurgesteld in God

mijn problemen van a tot z…

ik kan bidden wat ik wil, maar er verandert niets.

 

Dan verlies ik op een dag ook mijn geduld

Een God die voor je zorgt?

ik geloof het niet meer.

En ik val uit naar mijn partner, mijn vrienden

die helpen en dienen en delen

die van vertrouwen spreken

van volharding, van moed en geloof

Zachtmoedige mensen die mij omringen

met die zwakke, geestelijke macht van Jezus.

 

Het betekent dat ons lijstje met problemen van a tot z

nog niet lang genoeg is.

Er moet in elk geval ook bij:

mijn ongeduld / mijn ikzucht

mijn hoogmoed / mijn geweld

de angst op de bodem van mijn ziel.

de angst om nergens te blijven.

 

Zou het daarom zijn dat Jezus naar Jeruzalem gaat?

om dit gebrek, deze ziekte aan het licht te brengen.

Door zijn liefde, zijn geduld, zijn nederigheid

provoceert hij ahw alles wat zijn goedheid niet verdraagt

alles wat door die liefde wordt geïrriteerd.

 

En wat blijkt er in ons een donkere kant te zitten.

bij de mensen toen die Hosanna riepen

evengoed als bij ons vandaag

Ook bij ons die angst om nergens te blijven

Ook bij mij die drang om mezelf te handhaven

Zijn er daarom die problemen van a tot z?

 

Die drang om mezelf te handhaven maakt alles kapot

Het brengt NB Jezus aan het kruis! de meest liefdevolle.

Hem die het het allerminst verdiende.

Dat tekent onze verlorenheid, onze dwaling, onze blindheid.

Onze zonde zeiden we vroeger

Onze vervreemding heet het nu.


E      Gelukkig is dit niet het hele verhaal.

Jezus roept wel een heftige reactie op

Onze donkere kant komt naar voren

Maar daar is het Jezus niet om te doen.

Alsof Jezus ons in ons hemd wil zetten:

zo van: kijk die mensen toch eens,

wat zijn ze tot veel slechts in staat als angst hen drijft.

Dan hebben we er alleen maar nog een probleem bij gekregen

en we hadden er al zoveel.

 

Nee: hij stelt daar ook iets tegenover.

tegenover onze angst…zijn vertrouwen

tegenover ons ongeduld…zijn geduld

tegenover ons geweld…zijn lijden, zijn zachtmoedigheid

tegenover onze haat…zijn “vader, vergeef het hun”

 

Daarmee maakt hij het voor zichzelf alleen maar erger.

Ja, maar daar geeft hij niet om.

Hij wil enkel laten zien dat het wel kan:

leven zonder angst…zonder geweld…zonder haat.

Dat is zijn heilige roeping…

 

Eén moet er zijn die de mensen liefheeft

ook als ze je vijanden zijn geworden

Eén moet er zijn die trouw aan God blijft

ook als hij ver weg lijkt

 

Nog nooit was er iemand geweest die dat was gelukt

Zelfs Mozes en Elia niet:

Mozes was nogal driftig: wat moest hij veel afleren

en Elia met al zijn ijver zag het op den duur niet meer zitten

 

Jezus luistert niet naar de stem van de angst

Hij blijft afgestemd heel zijn leven

op de stem van God

die hem en ons roept

tot vertrouwen en dienen en delen en vergeven

Hij laat zien dat het wel kan:

zachtmoedig leven,

de geboden doen

voor de vrede en de gerechtigheid gaan

ook als dat in je eigen nadeel is.

Trouw bestaat wel!

Integriteit kan wel!

Eén mens heeft zich niet laten leiden door de stem van de angst!

Eén mens is trouw aan zijn roeping, aan God gebleven.

 

Op de Paasmorgen blijkt

dat God aan die ene is trouw gebleven.

 

 

F      En nu u en jij en ik

met al die problemen van a tot z.

 

Hebben wij een beetje oog gekregen

voor dat extra probleem:

de angst om nergens te blijven

de angst die naar buiten komt als

geldingsdrang, ongeduld, hebzucht, bezorgdheid, geweld?

Al die vormen van angst:

waardoor u en ik het leven voortdurend verknoeien

en voor nieuwe problemen zorgen?

 

En meer nog: hebben wij ook gezien

hoe al die vormen van angst

het moesten afleggen tegen Jezus!

Breng je dat elke dag te binnen.

Al die vormen van angst kregen op Jezus geen vat

Waarom zouden ze op jou zo’n invloed hebben?

 

En bovenal: hebben wij gezien

hoe Jezus is bevestigd door God?

 

Is het allemaal niet één grote uitnodiging

om op te staan tot een leven

waar geloof, hoop en liefde de toon aangeven!

 

We begonnen met onze zorgen

we kregen er zelfs 1 levensgroot probleem bij:

onze vervreemding

de angst om nergens te blijven

Maar we krijgen er ook de oplossing voor:

Jezus: een zachtmoedig leven van dienst en offer

hij wekt vertrouwen waar angst is

en liefde waar haat is

en hoop waar wanhoop heerst

hij maakt het leven weer in orde

Dat is: hij brengt verzoening waar vervreemding was.

 

En nu gaan we het maar gewoon proberen

als nieuwe mensen te leven

zachtmoedig als Jezus

voor vrede in de weer

en goede verhoudingen met elkaar.

 

Zalig de zachtmoedigen zei Jezus

zij zullen de aarde beërven.

AMEN

 

terug