Mat 13: 44-46 Mat 13: 44-46
Alles opgeven om met Christus te kunnen leven? Mat 13: 44-46, 19: 16-22. Paulus doet het: Filp 3: 4-9

Mat 13: 44-46
A      Het lijken wel sprookjes die Jezus vertelt
het zal je maar gebeuren:
een schat in de akker
een parel van grote waarde
je hele leven op de kop
Maar sprookjes zijn het niet:
zulke dingen gebeuren in het echt


Nog niet zo lang geleden in Groningen:
iemand op een graafmachine
aan het werk op een bouwterrein
vindt op zomaar een dag
een weckfles en daarin 50.000 Euro
De man is eerlijk, gaat naar de politie
geeft de vondst aan.
Misschien is iemand het geld kwijt.
Maar niemand meldt zich
Dan is het voor hem, al dat geld: wat een blijdschap!


Andere mensen maken er een sport van
ze snuffelen de rommelmarkten af
in de hoop voor een klein bedrag
een schilderij te kopen
en dan thuis te ontdekken
dat het een Rembrandt is, of een van Gogh


Anderen gaan er met een metaaldetector op uit
Langs oude wegen
op zoek naar verloren munten
Elk jaar zijn er de verhalen van schatzoekers
die geluk hebben.
Het zal je maar gebeuren.


En van zulke dingen zegt Jezus:
zo gaat het toe in het koninkrijk van God.
Als mensen dat op een dag ontdekken
Als hun de ogen open gaan
voor God, voor zijn liefde
zijn trouw aan mensen
Hoe hij ieder mens, heel de wereld
redt van de ondergang.
Als ze zien wie Jezus echt is:
de redder, de verlosser
dan zet dat hun hele leven op de kop
Dan is dat net zo overrompelend
als wanneer je een schat vindt.
Eerst kun je het haast niet geloven
Dan als het tot je door begint te dringen
word je blij, heel erg blij
Een blijdschap die nooit helemaal over gaat.


B      Blijdschap hoort bij het geloof.
Geloof werkt vreugde uit.
Niet dat een christen altijd vrolijk is.
Want er zijn ook de gebeurtenissen van je leven
En die werken ook wat uit:
die kunnen je wel eens blij maken
maar heel vaak roepen die ook zorgen op
of verdriet, of boosheid, of verveling.


Maar het verhaal van God en van Jezus
heet evangelie, blijde boodschap:
dat kan eigenlijk alleen maar vreugde wekken
blijdschap, overgave, vertrouwen, opluchting, hoop.
Positieve gevoelens.


Als geloof je bang maakt, een slecht gevoel geeft
bezorgd en tobberig maakt
dan is het nog niet klaar, nog niet rijp
dan kun je nog verder komen
dan is er nog groei mogelijk
Want geloof, christelijk geloof
als het goed wordt begrepen en verstaan
is erop gericht met vertrouwen te vervullen
vol van liefde en hoop te maken
en vreugde te wekken.

En wat hebben we die mooie, positieve gevoelens nodig
als tegenwicht tegen alles wat ons droevig stemt
en somber en wanhopig maakt.


Je vraagt je wel even af:
als God ons vreugde en vertrouwen en vrede wil geven
waarom is het dan allemaal zo verborgen?
Waarom zien we niet veel duidelijker
zijn leiding in de geschiedenis van de volken
zijn besturing in de loop van mijn leven?


Waarom herkennen de mensen Jezus niet als de beloofde Messias
Waarom zien ze in hem niet meer dan een rabbi, een profeet, een rechtvaardige
in plaats van: de Zoon van God
Waarom zo verborgen? Zo in-cognito als een gewoon mens?


Of zou dat aan ons liggen?
Niet God is verborgen, maar ons zoeken, ons kijken deugt niet.
We zijn te voor ingenomen.
We zien de natuur...en ja hoor, we weten het al:
oerknal, evolutie...dan komt de Schepper niet in beeld
We zien Jezus...en we weten genoeg
gewoon een mens, zo wordt hij nooit een keer
de eniggeboren Zoon van God, die mens en wereld verlost
Niet God is verborgen,
maar bij ons moeten de ogen geopend wordenC      Ogen die open gaan:
Dat gebeurt met die man die op het land aan het werk is.
Een grote boer heeft hem ingehuurd om zijn akkers te ploegen
Elk jaar doet hij dat.
Maar vandaag zakt de os die de ploeg trekt weg in een gat.
Als hij gaat kijken: een schat: gouden en zilveren munten.

Van wie zou dit geld zijn?
Van de grote boer? bewaart die zijn geld hier?
dat was toen heel gewoon, banken waren er niet
of van soldaten die wat zij plunderden hier verborgen?Hij gaat die boer in elk geval niet van zijn vondst vertellen
Hij vraagt hem langs de neus weg,
of hij niet dat stukje land van hem kan overnemen
En dat is goed: de boer weet van niks!
Het is niet zijn geld dat daar verborgen ligt!
En dan verkoopt de landarbeider alles wat hij heeft
om dat akkertje te kopen en daarmee ook de schat die er in ligt.


Misschien is het met u of jou ook zo gegaan
Op zomaar een dag liep je tegen God aan.
Op weg naar je werk, in de file
een liedje op de radio zo gevoelig gezongen
Op vakantie was je zo onder de indruk van de machtige bergen
Dat er iets is en niet niets, en dat ik er ben!
Niet gezocht, ongevraagd
Zomaar gingen je ogen open voor de werkelijkheid van God
die door dat liedje, door die bergen op je toekomt
Dat kun je nooit meer vergeten:
deze aarde : het koninkrijk van God, geweldig!


Misschien is het nog niet zo ver met u of jou.
Je kent de verhalen wel, je verlangt er naar
maar eerlijk is eerlijk het heeft je nog niet te pakken.
Je bent nog op zoek.
Neem dan een voorbeeld aan die koopman.
Een echte handelaar is het
elke dag weet hij wel wat te kopen en te verkopen
En met de winst koopt hij parels voor zijn verzameling.
Tot hij op een dag een parel vindt, zo mooi,
zo zuiver rond, zo stralend wit...perfect
dat hij al die andere weg doet om die ene te kunnen kopen


Als je geloof nog niet echt tot leven is gekomen
en vreugde en vertrouwen mist
blijf er dan mee bezig...
Die koopman had die ene bijzondere parel niet gevonden
als hij niet was blijven zoeken.
Blijf zoeken, je bent al warm
Je verlangen alleen al is een teken
dat je op de goede weg bent, dat God met je bezig is
Wie zoekt zal vinden, is het niet vandaag, dan morgen.D      Nog weer anders is het met de rijke man.
Zijn ogen zijn open gegaan voor Jezus.
Diep onder de indruk is hij hem
van zijn hele verschijning: wat een uitstraling,
wat een innerlijke rijkdom en kracht en wijsheid.


En hij beseft dat hij wat mist
En hij voelt dat Jezus het hem geven kan.
En hij vraagt daarom: wat moet ik doen?
Doe de 10 geboden, zegt Jezus
Maar daar leef ik naar, zegt de man.
En dat meent hij, en dat is waar ook.
Hij is echt een goed mens. Waarin schiet ik nog te kort?


En ipv dat Jezus nu zegt:
je doet het helemaal goed, ga zo door,
en je zult gezegend worden en eens in de hemel komen
in plaats daarvan:
geef alles weg en ga met mij mee.


De ploegende arbeider, de handelaar in parels,
zij deden dat wel:
alles weg, om de schat van hun leven te bemachtigen
maar hij kan het niet opbrengen alles te verkopen
Het is te veel gevraagd om met Jezus mee te gaan
en de rest van zijn leven
in de vriendschap van God door te brengen
en toenemen in geloof, hoop en liefde.


De waarde daarvan schat hij lager in
dan zijn huis, zijn land, zijn geld en goed.
Hij is liever bezig met wat hij heeft
dan met wie hij is...met wat er uit hem groeien kan
onder de invloed van Jezus.


Hebben wij wel alle kaarten op Jezus gezet?
Leef ik uit de vreugde van het geloof
of vooral uit de afleiding van vermaak en vertier
Leef ik uit een diep vertrouwen in God
of zoek ik mijn zekerheid bij geld en goed
Leef ik in de hoop dan hier, dan daar
Gods aanwezigheid op te merken?
Of gaat mij optimisme op en neer met de rentestand
het weer, de omstandigheden?


Dan blijft er in ons leven altijd iets knagen
het gevoel dat we wat missen, iets onrustigs
Dan blijft de droefheid, net als bij de rijke man.
Dat gaat pas over als we God kennen
en van zijn liefde zeker zijn
en de vriendschap van zijn Geest ervaren.
Dan breekt de vreugde door, de kracht van het geloof.E      Paulus is het grote voorbeeld
van wat het betekent om alles weg te doen
om bij Christus te kunnen horen.


Hij had heel wat waar hij trots op kon zijn:
zijn afkomst: een echte Israeliet
zijn geloof: Joods, overtuigd aanhanger van de Farizeze richting
zijn ijver: fanatiek bestrijder van de christelijke variant
en zo zou hij nog wel meer rijkdommen kunnen opnoemen
een rijke man, dat is hij.


Maar op zomaar een dag, druk met zijn werk
– al ploegende als die landarbeider –
– al struinende over de markten als die koopman –
stuit hij op Christus...
En dan gaan hem de ogen open
En in het licht van Christus ziet Paulus
wie hij eigenlijk is:
een hele trotse, zelfgenoegzame man
Heel druk bezig zichzelf te bewijzen voor God
om zijn liefde, zijn aandacht, zijn zegen te verdienen


En het wordt hem in 1x duidelijk wat hij miste:
het allerbelangrijkste:
een echte relatie met God:
gebaseerd op liefde...
niet verdiend met kerkgang en goed gedrag
maar onvoorwaardelijk.
Zoals Jezus dat heeft voorgeleefd
In hem is de liefde van God tot het uiterste gegaan
Wat heeft hij niet een vijandschap en geweld voor lief genomen?
En toch niet op andere gedachten gebracht
En toch niet gedoofd in de dood
Ten derde dage werd het Pasen


Als God zo is vol liefde is...en zo er tegen op gewassen
dan kan ik toch echt op hem aan?
Dan doet mijn edele of minder edele afkomst er toch niet toe?

En mijn goede of minder goede gedrag toch ook niet?
Dan telt toch alleen maar: leven in de vriendschap met God
dat is de echte rijkdom?
En in die vriendschap je leven beleven:
over toppen van geluk gaan en door de dalen van verdriet
vast en zeker van een Vader in de hemelen
zijn Geest die je nooit alleen laat.


En dan is Paulus om.
In het licht van Christus is zijn oude rijkdom: totaal waardeloos.
Hij bekeert hij zich tot een leven in geloof, hoop en liefde.
En alle dagen is hij weer onder de indruk
van de kracht die daarin ligt,
en de vreugde die daarin mee komt.F      Als de landarbeider alles verkoopt
heeft hij net genoeg om dat stukje akker met de schat te kopen.
Een groot offer?
Welnee: een verstandige investering:
die schat is veel meer waard...
eigenlijk is het een koopje.


Wat moet u wegdoen? en jij, en ik
Wat moeten we wegdoen om ons de parel van grote waarde eigen te maken?

Als ik gebonden ben aan geld en goed
Als u de handen vol hebt met werk en carriere
Als jij je tijd en energie opmaakt met hobbies en drukte
Dan heb ik de handen niet vrij
om aan te pakken wat God mij wil geven.

Dan ligt de schat in de akker maar te wachten
Dan blijft de onrust in mij maar door gaan
Dan houd ik het gevoel dat er wel meer moet zijn


De schat blijft er wel liggen
maar hij wil zo graag gevonden zijn
De liefde van God wil zo graag ontdekt
geloofd, ontvangen worden
en wortel schieten
opdat we in vreugde leven
en aan elkaar de liefde van God bewijzen:
royaal en van harte.


Zoals ooit hij, Jezus onze Heer. AMEN
 
terug