Luc 23: 39-43 Luc 23: 39-43
Goede Vrijdag 2016. De Passio volgens Lucas en overdenking Luc 23: 39-43. “Heden zult ge met mij in het paradijs zijn”. In nood leer je je vrienden kennen.A      groet
In nood leer je je vrienden kennen.
Dat valt voor Jezus tegen.
De enthousiaste volksmassa, die hem eerst als koning binnenhaalde
Hosanna riepen ze,
vandaag roepen ze: Weg met hem, kruisig hem.


Waar zijn ze gebleven - zijn discipelen?
Judas heeft hem verraden met een kus
Toen het erop aan kwam zei Petrus, 3 x over:
Ik ken hem niet, en vluchtte weg.
Van veilige afstand kijken ze toe hoe hun Meester uit de weg wordt geruimd.


En God?
Ook Hij steekt geen vinger uit:
Kajafas, De hogepriester die Gods heiligheid mogen uitstralen
Pilatus, de rechter die Gods recht moeten zichtbaar maken
Herodes, de koning die Gods macht vertegenwoordigen
Die allemaal storen zich niet aan God en zijn gebod
Ze zetten hem buitenspel
Gaan hun hun eigen gang, ongestoord.


En God laat het toe, grijpt niet in: geen helper, geen engel, niets.
Het is of hij zich afwendt als het drie uren lang donker wordt
als was het nacht, midden op de dag.


Wat een ontluistering:
Is de massa zo makkelijk te misleiden?
Schuilt dat in mensen op hoge posities:
zoveel onheiligheid, zoveel onrecht, zoveel geweld?

En vriendschap die omslaat in verraad, in ontkenning en vlucht?
Is dit onze wereld?
Maar het gebeurt tot op vandaag.


En wat raar eigenlijk dat al dit geweld losbreekt
als Jezus komt…
Hij die het het allerminst verdiende,
uitgerekend hij maakt dit geweld los.
Zoveel toewijding aan God en de naaste, zoveel liefde verdragen wij niet.
Wat mankeren wij toch?B      Ondertussen wordt Jezus gekruisigd.
Drie keer over klinkt de spot:
Jij de Messias van God? Jij de Koning der Joden…Red jezelf dan!Daar kunnen we in komen.
Want het is toch geen gezicht:
zie hem daar: Jezus, gespijkerd aan het kruis.
Is dat, is dat mijn Koning?
Hij de Messias van God, de Koning van Israel?


We doen met hem wat we willen.
Hij kan niets…God doet niets.
Weg met hem en met zijn mooie praatjes
over vertrouwen in een Vader in de hemelen
over leven bij de dag / onbezorgd
Weg met hem en zijn geklets over dienen en delen
over je vijanden liefhebben
en de andere wang toekeren.


Want het zijn maar praatjes…en het is maar geklets
om je rot te ergeren…
je kunt er niks mee, het komt niet uit:
er is geen God die als een Vader voor je zorgt
er is geen God die je helpt en beschermt
Je staat er alleen voor…
Dat zal Jezus nu toch zelf ook wel inzien?

Hier ligt de grote moeilijkheid van het geloof:
Jezus met al zijn macht en invloed…waarom laat hij zo met zich doen?
waarom redt hij niet zichzelf?
een kruis, een graf…daar schieten we toch niets mee op?
Ja, hoe kan God het aanzien dat op zijn aarde mensen zo te keer gaan
waarom zet hij niet hardhandig orde op zaken?
Dat is tot op vandaag het grootste struikelblok voor het geloof.
Het evangelie is nog altijd een dwaasheid, een ergernis:
een lijdende God…een stervende Messias…die past ons niet.
Dat is ons te weinig.


C      Maar als hij dat nu eens wel had gedaan?
Wat als Jezus had gebeden om een legioen engelen?
Wat zou er dan overblijven van de soldaten en beulen, van Herodes en Pilatus

van Judas en Petrus
van het volk dat riep “Kruisig hem”
van u en en mij die net zo zouden doen.
Wie zou er gered worden behalven Jezus?


Stel je eens voor dat God gekomen zou zijn om zijn Messias te redden?
Dat zou betekenen

dat het uiteindelijk niet de liefde is die overwint,
maar macht en geweld.


Het zou betekenen dat wij mensen niet tot liefde zijn te bewegen
maar overwonnen moeten worden
en gedwongen tot gehoorzaamheid.
En dat er in ons hart geen goedheid is om tot leven te wekken
enkel boosheid om te bedwingen


Het zou betekenen dat als je God heel diep in het hart kijkt
je geen liefde aantreft, maar geweld
Zo’n God maakt niet het beste in los
Zo’n God neemt ons niet voor zich in.


Het zou betekenen dat wij ons ook maar moeten bedienen
van macht en geweld
om van ons leven wat te maken
Want de zachte kracht van liefde, van dienen en delen, van troosten
daar bereik je niks mee.
Daar is de wereld, daar zijn de mensen niet op aangelegd.


Zou het daarom zijn dat Jezus niet van het kruis afkomt?
Omdat hij er nog steeds in gelooft
in liefde als de grondslag van ons leven?
In liefde die veel, die alles verdraagt:
tot en met verraad en vijandschap en pijn en dood
Wil hij laten zien dat de liefde van God door niets te doven is?

En dat we bij God weten waar we aan toe zijn?
Dat we in liefde kunnen leven / in vrede kunnen sterven?

Komt dat op de Paasmorgen aan het licht?


D      Och, wat past dit einde van Jezus
dan goed bij de rest van zijn leven.
Alle dagen toch was hij hierop gericht:
om mensen te bereiken met de liefde van God
om ze te ontdooien
en het beste in ze wakker te maken
En wat lukte het hem vaak
om nieuwe mensen te maken uit de zieken en verlamden
uit de hoeren en de tollenaars…
Rondom Jezus breekt keer op keer het koninkrijk van God door.


En zo is het zelfs nu nog, op het laatst.
De ene misdadiger spot:
red jezelf en ons erbij…
Jezus kan er niet op ingaan, zonder ontrouw te worden
aan alles wat hem heilig was en dreef.
Maar de andere misdadiger roept: Jezus, denk aan mij…


In nood leer je je vrienden kennen.
En deze man ontdekt:
nu al mijn vrienden mijn verlaten hebben
nu niemand nog om mij geeft
nu is er slechts deze ene: Jezus…
die niet zichzelf wilde redden van het kruis
maar met mij deze weg gaat
met mij deelt het leedvermaakt, de spot
pijn, de benauwdheid, de ellende, de dood.
Hier weet Jezus een misdadiger te bereiken met de liefde van God.
en neemt hem voor zich in.


Dit is de stijl van God:
niet met macht en geweld stelt hij orde op zaken
Door zijn liefde in Jezus neemt hij ons voor zich in
om nieuwe mensen van ons te maken.


En deze misdadiger sterft niet met een vloek op de lippen
Maar met een bede: Gedenk mij, Jezus…
Wat mooi als dat je laatste woorden zijn
Als de uitkomst, de conclusie van je leven is:
En toch is er vriendschap, liefde tot in de dood
Jezus, denk aan mij


E      Het eenvoudige gebed wordt verhoord.
Misschien wel omdat het zo eenvoudig is.
We horen de misdadiger niet over een moeilijke jeugd en verkeerde vrienden
We horen hem niet over karakter en aanleg.
We horen hem niet zeggen dat hij toch ook een goed mens was
en veel voor een ander heeft betekend


Enkel dit ene dat hij een beroep doet op de vriendschap van Jezus.
Op zijn liefde en goedheid, op zijn genade.
Dat is genoeg…
De goedheid van God is zo groot
dat je het daar helemaal op aan kunt laten komen:
Je hoeft niet te vluchten in verzachtende omstandigheden
Zoals het ook niet nodig is allerlei goede werken en prestaties aan te voeren
Waar vriendschap en liefde is, gelden zulke afwegingen niet.


Heer, Jezus denk aan mij…
En Jezus heeft vast ontroerd, blij en verrast gezegd:
Nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Met mij….
Dat is wat anders dan:
net als ik”

Niet: je zult net als ik in het paradijs zijn…
maar met mij…wij samen: jij in mijn vriendschap…jij in de liefde van God.


Wij vragen ons wel eens af: wat het paradijs, of de hemel, of het eeuwige leven is
Jezus schildert ons dat niet voor ogen
alsof er van alles te zien en te beleven is.
De wereld aan gene zijde van de dood is zo anders.
Daar hebben wij geen woorden voor.
Enkel dit ene: we zullen er samen met Jezus zijn.
En wie nu al een beetje de vriendschap van Jezus ondervindt
wie nu al een beetje van de liefde van God weet
die heeft daar genoeg aan:
Heerlijk om ooit helemaal
in die sfeer van licht en vrede en blijdschap aan te komen.
Om in de vriendschap van Jezus te zijn, voorgoed.
Dat moet wel het paradijs zijn!


F      In nood leer je je vrienden kennen.
Voor Jezus valt dat tegen: iedereen laat hem in de steek
Voor de misdadiger valt het mee: één vriend blijft bij hem
en neemt hem mee naar het rijk van God.


Die vriendschap, die liefde is er nog steeds
en gaat naar ieder van ons uit
En wat het leven ons ook brengt
aan geluk en vreugde
aan moeite en zorg
aan geloof en twijfel
bij alles mogen we weten:
in het verborgene is een hart dat voor ons klopt.
In voor- en tegenspoed is God in Christus met ons.

Met deze vriendschap begint de genezing van ons leven
de redding van de wereld
AMEN 
terug