Luc 21 Luc 21

Een preek met een goede mop van een gemeentelid. Naar een idee van C.S. Lewis over het einde der tijden. Gedeelten uit Luc 21 en 1 Thes 5: 1-9. Wie het laatst lacht...A      groet

Tot ongeveer 1500 draaide het leven

de wetenschap, de cultuur vooral God en de hemel.

Daarna steeds meer over onszelf en de aarde

Men ging met eigen ogen kijken naar planten en dieren

naar de sterren en de zon, naar alles eigenlijk.

En het was nogal anders dan altijd gedacht;

de aarde een bol die om de zon draait

niet een platte schijf, waar de zon over gaat

 

Die eeuwen daarvoor, die heten sindsdien de Middeleeuwen:

Een donkere periode waar de kerk alle ontwikkeling had tegen gehouden.

Men wilde dat het liefst zo gauw mogelijk vergeten

En verder gaan bij waar de Grieken en de Romeinen waren gebleven.

 

Een grote verandering die veel goeds heeft gebracht.

woningen zoveel comfortabeler dan vroeger

werk zoveel lichter

dokters die zoveel meer kunnen

en nog veel meer vooruitgang.

 

En nu horen we in de bijbel over het einde der tijden

over de ondergang van hemel en aarde.

Doen we nu weer een stap terug?

Zijn we nu weer in de Middeleeuwen met zijn bangmakerij?


Natuurlijk niet.
We blijven de mensen die we zijn. Kritisch. Zelfbewust.
Moeten we vooral ook zo blijven
Een gelovige zet zijn verstand niet op nul

en laat zich niet van alles aanpraten.

 

Maar wees nou eens eerlijk:
Jezus heeft het oorlogen en opstanden, wereldwijd

en over rampen, aardbevingen, epidemieën en hongersnood

Dat IS er toch allemaal?

Dat ZIEN we toch alle dagen voorbij komen in het journaal?


En het is niet zo gek om te denken

dat het geweld nog eens helemaal uit de hand loopt?

We hadden al eens 2 wereldoorlogen.

We stonden al eens aan de rand van een kernoorlog! (Cuba-crisis)
Blijft dat goed gaan met Trump en Poetin aan het roer?
 

En het is niet zo gek om te denken

dat de aarde zal vergaan:

een oceaan vol plastic

de lucht steeds warmer

een zee die steeds hoger komt

en een politiek die niets voor elkaar krijgt

burgers die maar blijven vliegen

 

Het ondenkbare – het einde der wereld

- is een reële mogelijkheid.
B       Het is nogal een zwaar onderwerp.

Tijd voor wat luchtigs: een verhaal.

Een verhaal in 4 hoofstukjes

over een ezel, een hond, een aap en de mens.

Niet oneerbiedig bedoeld.

Het gaat zo:

 

God schiep de ezel en zei tegen hem:
Je bent een ezel.

Je moet ononderbroken van de morgen tot de avond werken

en zware dingen op je rug dragen.

Je zult gras eten en niet zeer intelligent zijn.

Je zult 50 jaar leven.

Daarop antwoordde de ezel:

50 jaar zo te leven is te veel,

geef me a.u.b niet meer dan 30 jaar.

En het was zo !

 

Toen schiep God de hond en sprak met hem:
Je bent een hond.

Je zult over de goederen van de mensen waken

en hun trouwste vriend zijn.

Je zult eten, wat de mensen hebben overgelaten

en 25 jaar leven.

De hond antwoordde:

25 jaar zo te leven is te veel.

Geef me a.u.b. niet meer dan 10 jaar.

En het was zo !

 

Toen schiep God de aap en sprak met hem:
Je bent een aap.

Je zal van boom tot boom zwaaien

en je gedragen als een idioot.

Je zal grappig zijn en je zal 20 jaar leven.

De aap zei:

20 jaar als clown in de wereld te leven is te lang.

A.u.b. geef me niet meer dan 10 jaar.

En het was zo !

 

Toen schiep God de man, en sprak met hem:
Je bent een man,

het enige rationele levende wezen, dat de aarde bewonen zal.

Je zult je verstand gebruiken en heersen over alle dieren,

Je zult de aarde beheren en 25 jaar leven.

Daarop sprak de man:

man te zijn voor slechts 25 jaar is niet genoeg.

Geef me a.u.b. de 20 jaar die de ezel niet wilde,

de 15 van de hond en de 10 van de aap.

En het was zo !
C      U denkt: een ezel, een hond, een aap, een man

4 hoofdstukjes, telkens hetzelfde

Het hadden er ook 10 of meer kunnen zijn:

met een paard en een olifant enz.

Hoe dan ook: het schiet niet erg op.

waar het naar toe gaat: geen idee
De clou van het verhaal ontbreekt.

 

Nou, maar zo kun je ook naar onze wereld

en de geschiedenis kijken.

Daar kun je ook hoofdstukjes in ontdekken: tijdperken

De profeet Daniël

legde ooit een droom uit over een beeld

1 met een gouden hoofd

2 borst en armen van zilver

3 buik van brons

4 benen van ijzer

5 voeten van ijzer en leem

En zegt daarvan: dat zijn de 5 tijden van 5 wrede keizers

 

En in de Openbaringen van Johannes

is er een beest met 7 koppen

die symboliseren 7 periodes van 7 wrede koningen

 

Er zijn uitleggers die dat met elkaar verbinden

dan kom je op 12 tijdvakken uit met 12 wrede heersters.

 

5, 7, 12, of nog meer - het is telkens het zelfde liedje:

de ene wrede koning maakt plaats voor de andere

het gaat niet ergens heen: d’r zit geen clou in.

 

Om met Prediker te spreken:

er gebeurt nooit iets nieuws onder de zon

de geschiedenis herhaalt zich alleen maar

er is geen doel, geen bestemming, geen zin.

Het beste is om maar niet teveel na te denken

Probeer maar wat te genieten als het kan.

 

En dat gevoel beheerst steeds meer mensen:

ze zeggen bij zichzelf:

We leven, dat moet gewoon,

En we moeten proberen er het beste van te maken

Maar waarom dat is,

waar we vandaan komen

En of het ergens toe gaat

Echt, geen idee,

 

Ik vind mijn leven niet waardeloos

Het is soms best leuk

Maar als het morgen voorbij is, dan was dat het.
Nee, geen idee wat de clou daarvan is

Zeg maar: zinloos – mijn leven,

Geen doel, geen bestemming

De geschiedenis loopt nergens op uit.
D      Terug naar die verhaaltjes van de ezel, de hond, de aap en de man

Dat eindigt zo dat hij vraagt:

man te zijn voor slechts 25 jaar is niet genoeg.

Geef me a.u.b. de 20 jaar die de ezel niet wilde,

de 15 van de hond en de 10 van de aap.

En het was zo !

 

Maar nu komt de clou:

En zo komt het, dat de man 25 jaar als man leeft,
Vervolgens trouwt en kinderen krijgt,

waardoor hij 20 jaar moet werken als een ezel

en zware lasten draagt,

15 jaar als een hond het huis bewaakt

en eet wat de familie overlaat

en tenslotte nog 10 jaar de aap uithangt,

zich daarbij gedraagt als een idioot

en de clown speelt voor zijn kleinkinderen.

.....

Ziet u wat er gebeurt?
Eerst leek het een slecht verhaal

over een ezel, een hond, een aap en een man

4 x hetzelfde - en het ging nergens naar toe.

Maar ondertussen ging het wel ergens naar toe

Dat hoor je pas op het allerlaatst

Dat slechte verhaal blijkt een goeie grap te zijn.

 

En Daniël kan de geschiedenis wel in 5 wereldrijken willen verdelen

en Johannes in 7

en uitleggers kunnen er 12 of nog meer van maken

en Prediker kan wel zeggen:

het gaat nergens naar toe

En wij kunnen wel denken:

dat het leven geen zin heeft

Maar dat is wel een beetje voorbarig!

Wij zijn er nog niet

De geschiedenis loopt nog

De laatste zin is nog niet gezegd.

De clou is nog verborgen.

Wij wachten nog op de ontknoping van de geschiedenis.

 

Ja, dat is als je Jezus gelooft:

Dan weet je: het gaat een keer uit elkaar

goed en kwaad

recht en onrecht

de schapen en de bokken

En dan, dan zullen wij lachen en juichen

Nee, niet omdat de geschiedenis achteraf één grote grap is.
Maar lachen van blijdschap

omdat eindelijk gekomen is

het lang verwachte rijk van God

Dan zullen we juuichen van opluchting

omdat op heel de aarde nog maar zijn wil geschiedt

en ieder mens vol is van de liefde van God.

Vrede op aarde. Voorgoed.

E      Over het hoe en wat en wanneer

daarover vind je in de bijbel vele profetieën

spreuken, dromen, van alles.

Daar kun je eindeloos in studeren

Maar Jezus zei eenvoudig: niemand weet van die dag

ik ook niet, God gaat daarover.

 

Maar jullie, jullie moeten vertrouwen hebben

mensen van geloof, hoop en liefde zijn

En de moed niet opgeven.

Ook niet als deze prachtige tempel, in Jeruzalem

verwoest wordt

en de stad geplunderd

en de bevolking afgevoerd

Dat zal allemaal gebeuren.

Maar dat is niet waar de geschiedenis op uitloopt.

 

Het gaat door

 

En er zullen hongersnoden en epidemieën zijn

en verdrukking en vervolging

en alles zal verloren lijken

Maar ook dat is het einde niet.

 

Het gaat door

 

En er zullen oorlogen en aardbevingen zijn

en je zult de geschiedenis verdelen

in donkere middeleeuwen

en verlichte tijden daarna

Maar jullie westerse wereld is niet het eindpunt

 

Het gaat door

 

En wie weet wat ze nog zullen meemaken

als de zon de aarde verschroeit

en de zee het land terug neemt

Zelfs de verwoesting van de aarde

is niet de clou van de geschiedenis.

 

Het laatste woord is aan Christus

Op het eind van alles zal Hij

uit het Verborgene komen

en ons, samen met alle mensen van goede wil

de levenden / de doden

om zich heen verzamelen

in de nieuwe wereld van God.

 

Daarom willen we mensen zijn

van geloof, hoop en liefde

En leven als kinderen van het licht

Waardig aan de dag die komt.

AMEN

terug