Luc 19: 29 - 40 Luc 19: 29 - 40

Luc 19: 29 - 40,  Jezus' intocht in JeruzalemA      Wij staan aan het begin van de stille week.

Die begint feestelijk.

Als Jezus Jeruzalem nadert, op een ezeltje gaat zitten

dan breekt er een gejuich los, geweldig!

De mensen langs de kant van de weg

kennen een oude profetie.

Ooit had Zacharja gezegd dat de Messias zou komen

niet te paard, met ruiters en strijdwagens

maar op een ezeltje, een lastdier.

En nu komt Jezus, van wie ze al zo veel gehoord hebben

en van wie ze vermoeden

dat hij de Messias zou kunnen zijn

nu komt hij rijdend op een ezeltje de stad binnen.

 

Wat zijn ze enthousiast. Ze roepen het uit:
Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer

Hosanna, dat betekent letterlijk: Here help toch

Maar vandaag klinkt het als Halleluja, loof de Heer

Want ze weten het zeker:

nu gaat het komen: de vrede, de messiaanse vrede

waar ze al eeuwen naar verlangen.

 

Maar een paar dagen later slaat de stemming helemaal om.

Kruisig hem, weg met hem.

Ze zijn zwaar in hem teleurgesteld.

Want de vrede komt maar niet.

De Romeinen blijven de baas.

Die Jezus hoeven ze niet.

Want wat zij willen, dat brengt-ie niet

En wat hij brengt, daar hebben ze geen behoefte aan.
 

Ach, wat brengt hij eigenlijk?

mooie woorden over een koninkrijk

af en toe een wonder: iemand die weer lopen kan

Een beetje liefdadigheid,

geen echte, ingrijpende, maatschappelijke veranderingen.

Armoede, verdrukking, uitzichloosheid...alles blijft zoals het is.

Weg met die nietsnut.

 

Wat heb je aan God, aan je geloof, aan bidden

als je ziek bent, in de zorgen zit,

als je vluchten moet voor de oorlog?

als je bang bent voor de vluchtelingen?

Laat God daar wat aan doen!

Waarom laat Hij dat allemaal toe?
Is er wel een God? Hou toch op

Die teleurstelling toen is de teleurstelling van vandaag

van heel veel mensen

En er zijn tijden dat het ook door ons heen gaat.
 

 

 

 

B       Die teleurstelling is niet alleen een gevoel.

Die frustratie is ook een teken, een signaal

Het verraadt ook iets van hoe wij in het leven staan

hoe we onze relaties beleven:

wat voor ons liefde is.

 

Liefde, als het goed is, is helemaal zuiver: nergens om.

Maar een vrouw die van haar man houdt

omdat hij zo'n goede baan heeft:

houdt eigenlijk meer van zijn inkomen dan van hem.

En wat er gebeurt als hij zijn werk verliest

dat laat zich raden...

 

En een man die van zijn vrouw houdt

omdat hij met haar zo goed voor de dag kan komen

houdt eigenlijk meer van de indruk die hij met haar maakt

dan van haar zelf

En wat er gebeurt als zij niet meer maatje 90 60 90 heeft...

 

Echte liefde is niet om iets

 

De bevolking in Jeruzalem is wel enthousiast over Jezus.

Maar het is geen zuivere liefde.

Geen liefde voor Jezus

Ze houden vooral van hun droom:

De Romeinen eruit, vrede, vrijheid

En wat er gebeurt als hij dat niet brengt...

dan hoeven ze hem ook niet meer.

 

Iemand zei van deze liefde:

dat is de liefde zoals een boer van zijn koe houdt

zo lang die melk geeft

voert hij, bouwt hij een stal, roept hij de veearts er bij

Maar als er geen melk meer komt

dan mag die koe wel weg: naar het slachthuis.

 

Onze liefde moet zuiver zijn.

Niet met een scheef oog kijken naar salaris, uiterlijk,

een erfenis, een promotie.

Zuivere liefde is: je hebt hem / haar lief

gewoon om wie hij is, om wie zij is

omdat je bij hem, bij haar wilt zijn.

Dat is je alles. Dan ben je gelukkig.

 

Dat geldt ook voor de liefde voor God.

Die is er niet om iets dat je van hem kreeg:

je rijkdom, je gezondheid, je leven of wat dan ook.

Zuivere liefde is: je hebt God lief om wie hij zelf is

omdat hij liefde is...liefde die ook naar jou uitgaat.

 

 

 

C     Liefde zonder bijbedoelingen

die is er in Jezus.

Wat heeft hij een mensen genezen,

uit de war gehaald

de weg gewezen.

hij werd er niet voor betaald

hoefde niets terug

Zijn liefde voor mensen is zuiver.

 

Het is de liefde van God die in hem woont.

Hij geeft de goede Geest alle ruimte.

Zijn eigen wil en verlangens staan die niks in de weg.

Gods liefde en zorg en goedheid

vallen door Jezus zo onze wereld binnen.

Helemaal transparant voor God is hij.

 

En zo is hij vandaag in Jeruzalem gekomen.

Met de liefde van God in zijn hart.

 

Wij weten hoe het verder gaat.

Straks roepen de mensen: naar het slachthuis met hem

En Judas zal hem verraden

En Petrus zal zeggen: ik ken hem niet

En de Hogepriester zal valse getuigen oproepen

En Pilatus, die geen kwaad in hem ziet, zal hem toch laten kruisigen

En de soldaten steken straks de draak met hem.


Iedereen valt tegen.

Niemand neemt het voor hem op.

Dat is nou de mensheid.

Je dacht dat het je vrienden waren

je dacht dat ze blij met je waren

ze laten je allemaal in de steek.

Beminnenswaardig? helemaal niet.

 

Ik? Als ik Jezus was,

ik zou het al lang voor gezien houden.

 

Maar in Jezus is een liefde die helemaal zuiver is.

Deze mensen: de teleurgestelde massa

een gefrusteerde Judas, een bange Petrus,

de corrupte elite, de onverschillige soldaten.

Niemand die zijn liefde verdient.

 

En toch heeft Hij ze lief! Offert zijn leven voor hen op.

Met geen andere reden dan dat ze hem

stuk voor stuk aan het hart gaan.

Zijn liefde is zuiver, nergens om.

Vader vergeef het hun, bidt hij straks.

 

 

D      Zo gaat de liefde van God in Jezus

tot het uiterste.

Die is er niet uit te slaan, uit Jezus

 

God neemt in Jezus voor lief

al ons geweld en ongeloof en verzet

al onze frustratie en spot, al ons kwaad.

Nergens om. Hij wordt er niets beter van.
Integendeel: het wordt zijn ondergang.

 

Krijgt u al een vermoeden van God

van een hart dat in het verborgene voor ons klopt

van pure goedheid, een en al liefde

voor al zijn mensenkinderen.

 

En ziet u ook iets van de toorn van God

die hij niet uitleeft op ons

maar voor zichzelf houdt?

Die opvangt in zichzelf: in Jezus?

 

En ziet u iets van

van een schuld die niet met ons wordt afgerekend?

van een vloek die zich niet op ons ontlaadt?

 

Aan mensen die zijn liefde niet verdienen

demonstreert hij zijn liefde

aan u en jou en mij

Wij die er zo naar verlangen

dat we er niet zomaar zijn,

maar gewild, geliefd door God zelf

Wij die er zo naar verlangen

dat we er mogen zijn,

ondanks alles wat er niet aan ons klopt

Wij die er zo op hopen

dat het ooit helemaal goed komt

met ons leven, met deze wereld

 

Om ons die zekerheid te geven

Om ons die blijdschap te wekken

Om ons dat uitzicht te bieden

is Jezus de weg van het lijden, van kruis en graf gegaan.

Hij wist: God is liefde . En ik ga dat laten zien.

 

Hij wist: het zal uitlopen op kruis en graf

Want zo zijn de mensen: ze verdragen mij niet

mijn komst roept agressie op.

Maar ‘ergens’ is dat goed, moet het zo gebeuren

Zo kan ik laten zien dat God liefde is

Ik wil dat hebben, al dat geweld, die

Ik kan dat hebben.

Op de Paasmorgen zal iedereen het zien:

Het laatste woord is aan God.
Zijn liefde overwint

 

 

E      God is liefde.

Daarmee bedoelen we niet: God is lief en aardig,

een soort Sinterklaas in de hemel.

Met zo'n God lopen we helemaal vast

Die spoort niet met onze ervaringen

Die roept alleen maar vragen en waaroms op

 

God is liefde, daarmee bedoelen we:

Hij is gelukkig als we hem liefhebben

Hij is dood ongelukkig als we hem niet kennen

Hij heeft er alles voor over

om ons weer terug te winnen:

Bewijst in Jezus zijn liefde, zijn trouw

aan mensen die hem verraden, afwijzen, kruisigen.

 

En als we dat eenmaal zien, dan krijgen we hem lief.

Niet: met het oog op gezondheid, rijkdom, succes

Nergens om.

Gewoon uit vreugde om wie hij is: pure goedheid.

En je weet:

in het verborgene is een hart dat voor mij klopt

en ik mag er zijn, ondanks alles

en het komt goed, ooit.

Daar verheug ik mij in, in voor- en tegenspoed

in leven en in sterven beide is dat mijn troost.

 

En we begrijpen op eens zo heel goed:

als God zo werkt

met de zachte kracht van de liefde

dan moeten we Hem er niet op aan zien

als er armoede is, als er oorlog is,

als er eenzaamheid en verdriet is.

 

Die ellende, dat is iets wat mensen elkaar aan doen.

Het heeft te maken met

niet willen delen van je overvloed

niet willen bidden voor je vijanden

niet willen vergeven 70 maal 7 keer

Het komt van meer van jezelf houden, dan echt om de ander geven.

 

En als vanzelf wordt in je de wens geboren

om het anders, om het beter te doen

om met echte liefde om te zien naar elkaar.

 

Want zo werkt God in Jezus,

zo wil hij werken in u en jou mij:

door de kracht van zijn liefde.

Zo werd het ooit Pasen

Zo zal ooit Gods nieuwe wereld aanbreken voorgoed.

AMEN

terug