Luc 14: 25-35 Luc 14: 25-35

Het beste voornemen voor het nieuwe jaar is Jezus willen volgen, maar weet waar je aan begint.A      groet

goede voornemens

gezonder leven: meer bewegen, 10 kg eraf

socialer : meer tijd voor gezin en kinderen

financieel: zuiniger aan doen, meer geld voor...

beter m'n best doen op school, werk

 

Ik hoop dat u ook de wens hebt

om dichter bij God te leven

meer toegewijd aan de mensen om je heen

om meer onder de invloed te komen

van de Geest van Jezus

en te groeien in geloof, hoop en liefde.

 

Fijn dat u gekomen bent.

We lijken wel op die mensen uit het evangelie:
die achter Jezus aan trekken.

 

Waarom zij hem volgen?

Misschien in de hoop dat hij hun zou helpen

met hun ziekte of gebrek.

En ook zijn er die een mooie gelijkenis wilden horen

over het koninkrijk dat komt

Of een verrassende uitleg van de geboden

Vast ook waren er sommigen gekomen

om straks thuis te kunnen vertellen:

5 broden en 2 vissen,

die wonderbare spijziging, daar was ik bij!

 

Allerlei motieven

Maar het lijkt wel of Jezus de mensen weg stuurt:

Als je niet breekt met iedereen die je lief is

Als je niet je kruis opneemt

Als je niet alles wegeeft

dan kun je m'n leerling niet zijn (3x)

 

Oei:

Waar zijn we aan begonnen, toen we bij Jezus gingen horen?

Willen we dat echt zo graag: hem volgen...
Daar hangt nogal een prijskaartje aan.

 

 

B      Het eerste prijskaartje:

Iedereen die je lief is, die komen voortaan op de tweede plaats.

Vroeger stond er: dat je ze moest haten:

je man, je vrouw, je moeder, je vader, je zoon, je dochter

Maar dat is terecht veranderd:

Hoe zou Jezus dat kunnen vragen:

dat we een hartgrondige hekel hebben

aan de belangrijkste mensen in ons leven?

Zo'n negatieve lading ligt niet in deze woorden.

Bedoeld is: ze horen niet op de eerste plaats.

De eerste plaats is voor Jezus en zijn God.

Daar hoort je eerste loyaliteit te liggen.

Je familie, je vrienden, ja wie ook maar

horen op de tweede plaats. Jij zelf ook!

 

Dat klinkt een stuk beter dan dat vreselijke haten.

Maar even goed gaat ook dit tegen ons gevoel in:

Abraham die stad en land, familie en vrienden achterlaat

moet wel een heel groot offer brengen

om trouw aan God te blijven.

Zou ik dat ervoor over hebben?

 

En dan is er nog een prijskaartje:

Je krijgt een kruis om te dragen.

Misschien hoopte u dat je het door Jezus

een stuk gemakkelijker zou krijgen

misschien wel geluk, gezondheid, rijkdom.

In sommige delen van de wereld

groeien de kerken omdat ze het zo voorstellen:

geloof is de sleutel tot succes.

De blijde boodschap van het welvaartsevangelie.

Maar in de grote delen van de wereld

weten christenen wel beter:
bij Jezus horen betekent: tegenwerking

vijandschap, opgepakt worden en erger.

En bij ons, u en ik, wij weten het ook:

bij Jezus horen is wel goed voor je

maar niet altijd word je er beter van:

Dan is er een kruis om te dragen.

Niemand wil dat...en toch moet het

Waarom zou je dan bij Jezus willen horen

als hij er niets aan doet?

 

En het derde prijskaartje: alles weggeven

je huis, je auto, je meubels, je geld, je pensioenvoorziening

Dat gaat wel heel ver.

Dat zijn niet zomaar wat spullen.

We noemen het niet voor niets: bezit, eigendom.
Dat is van jou, dat heb je verdiend.

Je hebt er voor gewerkt, voor gespaard.

Niets daarvan voor jezelf houden...

Kan ik dat opbrengen? Wil ik dat?

 

C       Het klinkt streng.

Het lijkt alsof Jezus niet blij is

met dat bonte gezelschap van leerlingen,

bewonderaars, nieuwsgierigen, zieken, sensatiezoekers

Maar dat is het niet.

Jezus stuurt niemand weg.

Ook u en jou en mij vandaag niet.

Iedereen mag met hem mee

en zien hoe hij het brengt:

het rijk van God

En van hem leren

hoe te leven met God en met elkaar.

 

Maar weet wel waar je aan begint

als je bij Jezus wilt horen.

Want het rijk van God komt niet zonder kruis

En leven met je naaste...dat gaat niet

zonder dienen en delen en vergeven

en bidden voor je vijanden

Geloven en Jezus volgen, dat kan niet op een koopje.

Kun je het opbrengen?

Wil je het echt?

Zul je het volhouden?

 

Je wilt toch niet lijken op die man

met een wijngaard

die een uitkijktoren begon te bouwen.

Goed idee: kun je de druiven beschermen

de vossen en de vogels wegjagen.

Alleen halverwege komt hij er achter

dat hij het niet kan betalen.

Nu zit al zijn geld in een torentje waar hij niets aan heeft.

Uw en mijn geloof moet meer zijn dan een goed idee

de bevlieging van het moment

Bij een tegenslag is dan maar zo de bodem in zicht.

 

En je wilt toch niet lijken op die koning

die met zijn kleine leger optrekt - heel optimistisch -

tegen een veel groter leger.

Of is hij onbezonnen, dom, roekeloos?

Want als het op een veldslag uitloopt

zal hij zeker verliezen.

 

Wij moeten ons niet rijk rekenen in ons geloof

En denken dat we sterk zijn en alles aan kunnen.

Uw en mijn tegenstander is veel sterker dan wat ik

kan mobiliseren aan geloof en kracht en moed.

Iets als ontslag op je werk, ruzie met een kind,

een chronische ziekte...dat hakt erin.

Daar is wel wat meer voor nodig

dan je sterke zenuwen, je optimisme

meer ook dan je geloof, je bijbelkennis, je gebed.

Onderschat hem niet: de boze macht

die je van je geloof wil afbrengen.
D      En toch zijn we geboeid door Jezus

En het liefst willen we met hem mee

In zijn nabijheid leven...de warmte van zijn liefde voelen

van hem leren te vertrouwen op een Vader in de hemelen

en te blijven verlangen naar vrede op aarde

en naar goede verhoudingen met alle mensen.

 

En wat jij ons vandaag voorhoudt:

die prijskaartjes,

dat is niet om het ons moeilijk te maken.

Dat is zo passend bij Jezus

zo vol van wijsheid en liefde en zorg.

 

Neem die eerste: Jezus op één

en ieder ander op de tweede plaats.

Want als mijn loyaliteit eerst bij Jezus ligt

bewaar ik een gezonde afstand

tot mijn vrouw, mijn man, mijn kinderen, mijn vrienden.

Dan ben ik niet van hun; hun slaaf of knecht.

Ze kunnen me niet bevelen, niet dwingen

Christus is mijn Heer en Meester.

Hij bepaalt wat ik voor mijn partner, mijn kinderen doe

Hij bepaalt in hoeverre ik met mijn vrienden mee ga.

Dat is gezond: want hij gebiedt me hen te dienen, te vergeven...

in 1 woord hij zegt me hun lief te hebben.

Maar niet: hun in alles hun zin geven,

niet: naar de mond praten

niet: mee doen in het verkeerde.

Jezus op één en zij op de tweede plaats...

dat lijkt een hoge prijs maar het is geen offer:

juist zo kom ik in de goede verhouding tot hen te staan.

 

En een kruisdragen...natuurlijk hoort dat erbij.

dat is nu eenmaal het leven:

moeilijkheden met mensen om te overwinnen

zorgen om je gezondheid

leren leven met een handicap, met een lege plek

Als ik daar niet helemaal wanhopig en onverschillig

en bitter of zuur van wil worden

dan zal ik die verdrietigheden moeten aanvaarden

en als een kruis met mij dragen
Dat ljkt een hoge prijs, maar het is geen offer

juist zo vind ik de kracht om met mijn moeilijkheden om te gaan.

 

En alles weggeven...ergens diep van binnen

zie ik wel, hoe mooi dat zou kunnen zijn

ik denk aan Jezus: hoe hij het brood deelde

en er duizenden te eten kregen en er manden vol over waren
Dat lijkt een hoge prijs, maar het is geen offer:

In de eerste gemeente waar handelingen van vertelt

horen we: niemand zei: dat is van hem of haar was.

Zij hadden alles samen gemeenschappelijk.

en niemand kwam te kort.

 

E      Drie prijskaartjes

- Jezus op één, ieder ander op twee

- Je kruis aanvaarden

- Van niets zeggen dat het van jou is.

Prijskaartjes? beter: Aanwijzingen die gewoon goed voor ons zijn

Het is de weg naar een leven van geloof, hoop en liefde.

Dichtbij God...Toegewijd aan je naaste...Trouw aan jezelf.

 

En toch schrikken we ervoor terug.

Een gezonde afstand tot wie je lief zijn?

Maar zal het geen spanningen op roepen

en op ruzie uitlopen

als ik trouw wil blijven aan mijn geloof

en niet meelach met een gemene grap

of na een 2-3 of 3-e glas zeg dat ik niet dronken wil worden

 

En als het dal van zorgen, van verdriet en tegenslag

voor ons opdoemt

dan willen we er liever om heen

dan er door heen.

Het is gemakkelijker om te verzuren en te verbitteren

en met God overhoop te liggen

dan om je kruis moedig te aanvaarden

als iets dat je met Gods hulp kunt dragen.

 

Alles weggeven, dat gaan we echt niet doen.

We delen van ons geld via de belastingen

En we kunnen nog wat giften overmaken

Maar dan houdt het op.

T gaat ook niet werken:

Kijk maar wat het communisme in Oost Europa

en in Cuba heeft opgeleverd.

 

Al met al: Jezus vraagt te veel

Hij gaat te ver...Het is niet haalbaar...

Wij durven niet, wij gaan niet met hem mee

Zijn veelbelovende weg lokt en schrikt af.

De grote mensenmenigte waar Lucas ons geregeld van vertelde

komt na vandaag niet meer terug.

Een handjevol volgt Jezus.

En in de nacht van het verraad haken die ook af.

Jezus eindigt helemaal alleen.

 

Hij is de enige die het waarmaakt:
- God op de eerste plaats: uw wil geschiede bad hij in Getsemane

- Een kruis dragen: heel letterlijk deed hij dat

- Alles delen: zelfs zijn leven gaf hij, voor u en jou en mij

 

Lieten we hem daarom in de steek:

omdat hij te ver ging?

Deden we hem daarom aan het kruis:

omdat hij ons irriteerde met zijn hoge eisen

omdat hij ons herinnert aan een manier van leven

waar wij al lang mee afgerekend hebben?F      Toch: achter deze Jezus is God gaan staan

Op de morgen van Pasen.

 

Dat gebeurde niet

met iemand uit de grote mensenmenigte

Het gebeurde niet

met één van de discipelen

Het gebeurde met niemand

die het onverantwoord vond en onhaalbaar

wat Jezus zegt en doet.

 

Alleen met Jezus

Dat zegt genoeg:

Daarmee is Jezus aangewezen als onze Heer en Meester

En zijn weg, die veelbelovende

die ons aanlokt en afschrikt tegelijk

was en is en blijft de weg om te gaan.

Ook voor ons.

Ook in het jaar dat voor ons ligt

zullen we proberen de Heer te volgen.

 

We hebben de kosten overdacht.

We weten nu al als de torenbouwer

dat we het niet dragen kunnen

We weten nu al als de koning met zijn leger

dat we strijd niet kunnen winnen.

Het is te hoog gegrepen om Jezus te volgen.

 

En toch gaan we het proberen.

Met kleine stapjes, aarzelend, voorzichtig

Misschien wat moediger: een paar goede voornemens

echt in daden omzetten.

 

Toch maar proberen, Jezus stuurt ons niet weg.

Ik verzeker u

hij vindt het geweldig u en mij zo bezig te zien.

hij vindt het niet erg te vergeven als het mis gaat

hij begint graag elke dag opnieuw met u, met jou en mij

Zo zullen we de weg gaan:

met vallen en even zo vaak weer opstaan:

opgewekt door de kracht van zijn Geest.

AMEN

 

terug