Liefde Liefde
liefhebben moeten we met geheel al wat in ons is: hart en ziel, verstand en kracht.
wordt vervolgd
terug