Kol 3 Kol 3

Wat is je bestemming. Moet je om die te bereiken al je talenten ontwikkelen? Ben je dan een gave mens, zoals de David van Michelangelo? We laten het ons wel wijs maken, maar de bijbel leert ons Gen 1 en Kol 3 heel andere dingen.


A      groet

Iemand vertelde dat doorleren er vroeger niet bij wa

Al had je goede rapportcijfers en al wilde je graag,

het ging niet door.

De jongens moesten meehelpen op de boerderij

of als knecht bij de buren

of in de bouw.

En de meisjes kregen een huisje hier

een betrekkinkje daar.
De vraag 'wat wil je later worden' werd niet gesteld.

Wat een talenten zijn er toen blijven liggen!

 

Nu is dat anders.

Er ligt veel druk op kinderen om zich maximaal te ontwikkelen:

ze moeten naar school

hoog scoren op de CITO toets

en dan liever naar HAVO/VWO dan VMBO

Er komt huiswerkbegeleiding aan te pas

want je moet een zo hoog mogelijk diploma halen.

 

En liefst moet je ook nog op muziekles en op sport

Want dat talent voor piano

en je aanleg voor voetbal

dat moet de ruimte krijgen

Jij moet uit de knop komen

Dat is het ideaal.

Jij even zelfbewust en vrij en moedig als die David van Michelangelo

 

Is die nadruk op leren nog gezond?

Waarom mag muziek of sport niet gewoon een hobby zijn.
En waar ligt de grens tussen kansen aanbieden en opdringen

Is het stimuleren geworden of ontaard in dwang
Is het nog leuk en ontspannend of steeds meer gestress?
 

Weet u waar ik ben bang voor ben?:

Dat je kinderen eindigen met een diploma net 1 niveau te hoog

Daar hebben ze dan heel erg hun best voor gedoen

En daarna krijgen ze een baan die past bij dat diploma.
Dat is dan eigenlijk net te hoog gegrepen.

Mogen ze de rest van hun leven op hun tenen lopen.

 

Zijn ze net zo ongelukkig als die mensen van vroeger

die niet de keus hadden om door te leren

Die moesten werken beneden hun niveau.

 

Ik zeg niet dat school en pianoles en voetbal onbelangrijk zijn

T is geweldig dat iedereen de kans krijgt

om zichzelf te ontwikkelen.
Opa's en oma's vroeger hadden graag die kans gehad.
Maar mag het ook een beetje ontspannen?

En doe nou niet of het dáár op aankomt in het leven.

 

 

 

B      Ja maar in de bijbel staat toch dat je talenten hebt gekregen

en dat je daar mee aan de slag moet?

 

Dat is een misverstand.

Het woordje talent betekent in de bijbel niet

'je aanleg voor het een of ander"
Een talent is gewoon een hoeveelheid geld:

Ongeveer 30 kilo zilver of goud.

Zo is het ook in die bekende gelijkenis:

Een hele rijke man gaat van huis.

Hij laat het beheer van zijn geld over aan zijn knechten:
Hij geeft de eerste 5 talenten

De volgende 2, en de derde 1

Als die man terugkomt

zegt de knecht van de 5 talenten:

ik heb er 5 bij verdiend

En die met de 2 heeft er ook meer van weten te maken.

Zij krijgen complimenten van hun baas.

Maar de derde heeft er niets mee gedaan.

En die wordt dan bestraft.

 

Dit gaat niet over je verstand

of wat je met je voetbaltalent

of met je aanleg voor muziek hebt gedaan.
Deze gelijkenis gaat over je geloof

dat grote geschenk dat God ons gegeven heeft.

En Hij verwacht dat we daar iets mee doen.

U en ik moeten ons geloof niet veilig opbergen

en bij jezelf bewaren als een mooie gedachte

of als een warm gevoel

De bedoeling is dat het geloof wat uitwerkt.

Dat we er wat goeds mee doen voor de mensen om ons heen.

 

Nergens in de bijbel staat

dat je de hoogste opleiding moet zien te halen

en een topvoetballer, - muzikant, schrijver of moet worden

 

Dacht u dat God het belangrijk vind

of je een 10 voor wiskunde hebt?
of de meeste doelpunten maakt voor Oranje

of de Nobelprijs wint voor literatuur?

....Welnee!

In de ogen van God is iets anders veel belangrijker: de liefde

Ik kan een 10 voor wiskunde hebben;

maar als ik de liefde niet heb,

dan ben ik een grote nul

 

Ik kan topscorer zijn voor Oranje;

maar als ik de liefde niet heb,

dan heb ik toch het doel gemist.

 

Ik kan de roman van het jaar geschreven hebben;

als mij de liefde ontbreekt.

hoef ik mezelf niets te verbeelden.
C      Op de liefde komt het aan.

Dat vinden we al direct op blz 1 van de bijbel.

Daar staat dat de mens geschapen werd

naar Gods beeld en gelijkenis.

 

God is het origineel

Wij het beeld, de copie, de afdruk.

Wij lijken op God.

Niet qua uiterlijk

alsof God armen en benen heeft

Maar : als we goed zijn voor elkaar

en dienen en delen en troosten

en voor vrede gaan en goede verhoudingen

dan wordt iets van God zichtbaar in onze wereld.

Wij een beeld, een weerspiegeling van God.

Van God die liefde is.

 

De vogels moeten vliegen en de vissen moeten zwemmen

En mensen moeten beeld van God zijn
Dat is de bedoeling, uw en mijn bestemming

Dit is onze aanleg:

dat we Gods liefde bewijzen aan elkaar.

 

Dat is het grote talent dat we allemaal gekregen hebben.

Niet iedereen heeft aanleg voor voetbal

of een talent voor muziek.

Maar ieder mens kan liefhebben.

 

En hoe dat bedoeld is,

dat zien we aan die ene zeldzame mens

die op een volmaakte manier beeld van God was: Jezus

Als hij opkomt voor mensen die er uit liggen

Als hij zieken geneest

Als hij met armen het brood deelt

dan is dat zo zuiver en volmaakt en liefdevol

Alsof je God zelf aan het werk ziet.

 

Je ziet niets van ikzucht, van geldingsdrang

van egoisme, van opschepperij, van bezorgdheid,

Dat zit er bij ons altijd door; maar bij Jezus niet.
 

Hij is als een venster op God, kristalhelder

Ongehinderd valt door hem het licht van Gods liefde

de wereld binnen.

Bij ons zitten er allemaal vlekken op en krassen

en er zitten barsten in.

Daardoor valt er door ons zo weinig van Gods liefde

onze wereld binnen

Als je naar ons kijkt, kijk je nog niet God recht in het hart

Dat heb je bij Jezus wel.

Daarom heet hij terecht Beeld van God,

Wij zijn die titel eigenlijk niet waard.

We kunnen Jezus maar beter ten voorbeeld nemen.

D       Als Jezus onder de mensen zijn goede werk doet

gebeurt er iets:

Hij irriteert met zijn grenzeloze vertrouwen op God

Hij roept vragen op met zijn aandacht voor mensen

Hij roept verzet op en tegenwerking.

 

Voor ons mensen die zo aan geld en goed vastzitten

die vooroordelen en vaste gewoontes hebben

die dienen en delen en vergeven moeilijk vinden

voor ons gaat hij te ver:

Hoort dat ook allemaal bij 'beeld van God zijn?"

Wij willen liever op die David van Michelangelo lijken

Een zelfbewuste koning? ja! < > Een knecht? nee, niks voor mij!

En het loopt helemaal uit de hand: Weg met hem.

 

Daar heb je ons probleem: We zijn zo de weg kwijt

De beste van alle mensen ruimen we uit de weg

als was hij de ergste van allemaal.

We willen gewoon niet herinnerd worden

aan onze roeping

om Gods liefde te weerspiegelen

in grenzeloze zorg en aandacht voor elkaar.

Dat is ons te hoog gegrepen, te mooi om waar te zijn

- Misschien zijn we daarin ooit beschadigd geraakt?

- Of Hebben we teveel te verliezen?
- Of Geloven we er gewoon niet in dat het zo ook kan?

zo dienstbaar leven met elkaar.

Ach, wat maakt het uit? Aan het kruis met Hem!

 

We schrikken ervan.

Schuilt er zoveel geweld in ons?
Zijn we tot zulke dingen in staat?
Maar: het gebeurt, toen met Jezus

En nog steeds: met al die mensen

die net als hij het hart op de goede plek hebben

en voor vrede gaan en gerechtigheid.
 

Zal het ooit nog goed komen met ons?

Het evangelie vertelt verder:

Als Jezus hangt aan het kruis

door ons verzet, en geweld en ongeloof

dan neemt hij dat ahw allemaal mee de dood in

 

En die zaterdag is het stil, de wereld houdt de adem in

En dan op de eerste dag van een nieuwe week

verschijnt Christus , hij leeft!!

Zijn liefde?: sterker dan ons egosime!

Zijn goedheid? : machtiger dan ons geweld!

hij begroef het in de dood.

Daarom is Jezus meer dan een voorbeeld

Hij is onze Verlosser: die afrekent met het kwaad

En uw en mijn Redder:

die ons met zijn machtige liefde terugwint voor God

zodat we weer zijn beeld willen zijn.
E      Michelangelo moest de slechte plekken

uit dat blok marmer hakken

om David te voorschijn te brengen

Maar wat moet er met ons gebeuren?

Hoe kan ik nu beeld van God zijn?

 

Dat is zo eenvoudig als je zelf omkleden

kleding die de was in moet, uitdoen

en een paar schone kleren aantrekken.

 

De vuile was?...Paulus noemt

ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten, hebzucht

woede, drift, vloeken en schelden, bedrog.

Want die maken het onmogelijk

dat jij de liefde van God weerspiegelt

Het is net als vuiligheid op het raam

die het licht tegenhoudt.

Zo verhindert het verkeerde dat de liefde van God

jouw leven en de mensen om je heen bereikt.

Jezus heeft met het kwaad afgerekend

daarom ben jij er helemaal klaar mee.

 

En de nieuwe kleren?...dat zijn

medeleven, goedheid, bescheidenheid,

zachtmoedigheid, geduld,

elkaar verdragen / elkaar vergeven

Het lijkt wel of het allemaal klaarligt als een 7-delig maatpak

Je hoeft het alleen maar aan te doen.

En reken maar dat het je past.
Voor deze dingen ben je voor gemaakt.
Zo ben je dat heldere raam

waardoor Gods liefde de wereld binnenvalt.

Christus heeft de overwinning van de liefde gebracht

daarom wil jij niets anders meer.

 

Omkleden - makkelijk gezegd,

maar nog niet zo gemakkelijk gedaan.

Dat klopt! T gaat met vallen en opstaan.

Maar wat zou dat? Gewoon blijven proberen.

 

Wat werkte je hard voor je diploma,

en wat was je fanatiek voor je sport,

en ijverig op je guitaar?

En dat is prima,

Alleen met je bestemming heeft het niets te maken.

Wees eens net zo druk met Jezus en God

Dat heeft alles met je bestemming te maken.

Wat zou er dan gebeuren?

......

Steeds meer zul je vernieuwd worden naar het beeld van God.

Oefening baart kunst.

Geleidelijk aan zul je steeds meer van God te zien geven

En steeds meer op je grote voorbeeld gaan lijken:

op die onvergetelijke Here Jezus . AMEN

terug