Joh 2: 1-11 Joh 2: 1-11
Lees ook uit Pred 3: 16 - 22; 8 : 10 - 14 en 9: 1 - 3

Luisterliedje van Wim Sonneveld     water bij de wijn(deel 1) Water bij de wijn
A      Water bij de wijn
Dat klinkt niet best.
Maar toch: is het soms nodig
Nu helemaal in ons land:
Vier partijen met elkaar in overleg om een regering te vormen

Als ze allemaal voet bij stuk houden komt het er niet van.
Je kunt wel principes hebben
maar een ander heeft ze ook

Dan moet je een compromis zoeken.
Dan komt er tenminste nog iets van je principes
je plannen en idealen uit.

Wat ik maar wil zeggen;
T is niet altijd verkeerd om water bij de wijn te doenB      Maar water bij de wijn
dat pakt ook wel eens verkeerd uit:

Piet (uit het liedje van Wim Sonneveld)
Piet die droomde van avonturen en verre reizen en de golf van Mexico

maar het kwam er nooit van:
z'n vriendin, een gezin met kinderen...
Op vakantie naar Lochem, meer zat er niet in.
Jammer, hij eindigt als een verzuurde man.


Prediker (koning Salomo) moet ook al met minder genoegen nemen:
Toen hij jong was, genoot hij ervan
om koning te zijn, een paleis te bouwen
Jeruzalem mooi te maken
Het leven lachte hem toe
Het bruist en sprankelt als goede wijn.


Maar nu komt het hem zo leeg en tevergeefs over.
Hij kan er niets van meenemen...
Straks profiteren anderen van zijn levenswerk.

De wijn smaakt niet meer.


Zo gaat het vaker in het leven:
eerst de goede wijn...dan de slechte
   Je huwelijk zo feestelijk begonnen...
na zoveel jaren is alles zo voorspelbaar geworden
de wijn is op...
En je zegt tegen jezelf: zo gaat het nu eenmaal
dat hoort bij het ouder worden
Water bij de wijn.


Je werk eerst zo uitdagend en leuke collega's
maar nu protocollen, uren verantwoorden
de meeste tijd achter de computer
de wijn is op...
En je zegt tegen jezelf: t is wat het is
en het salaris maakt veel goed
Water bij de wijn.


Je geloof: ooit was je zo enthousiast
voelde je dichtbij God
Maar op een of andere manier is dat niet meer zo:
er gebeurden nare dingen
er kwamen vragen en twijfels
En die blijdschap van vroeger is weg
De wijn is op


En je doet water bij de wijn:
ik geloof wel dat er iets is,
zeg je bij jezelf
een geest, een goede macht
maar verder ben ik er niet mee bezig

D      Water bij de wijn doen...
Met minder genoegen nemen
Leven waaruit de feestelijkheid verdwijnt
Een feest dat in het water valt


Moeten we daar genoegen mee nemen?

Of is het onmogelijke toch mogelijk?

water in wijn
een feest van de afgang gered
een leven waarin weer iets van vreugde terugkeert?


  
(deel 2) een wonder is een teken


E      Hier aan mijn hand heb ik een ring.
Wat kunnen we over die ring zeggen?
  • hij is rond, en van goud,
  • en niet zo groot of dik
  • aan de binnenkant een naam, een datum
  • hij wil niet meer af….
Dat klopt allemaal.
Maar t is ook oppervlakkig, buitenkant, nietszeggend.


Het echte verhaal van deze ring
is dat het een trouwring is.
Daarom is hij rond: zonder begin en eind: eeuwig zal onze liefde zijn
En van goud, dat niet roesten kan: edel en zuiver moet onze liefde zijn


Vol symboliek
er zit ondertussen een heel verhaal aan vast:
herinneringen aan onze trouwdag
de dure beloften
de hoge verwachtingen
en wat we er samen van gemaakt hebben
en wie we nu voor elkaar zijn


Dat zit allemaal aan deze ring vast
het is een teken…met een diepere betekenis.


Je hebt niks van deze ring begrepen als je enkel de buitenkant ziet:
zo groot en rond en van goud
dat is maar oppervlakkig.
Hij hoort thuis in een bepaald kader.
Het verhaal er achter…daar gaat het om.


F      Het evangelie vertelt hoe Jezus een wonder doet:
hij verandert water in wijn
De evangelist zegt erbij:
dit is het eerste wonderteken van de Heer.
Dus net als bij die ring
moeten wij niet bij de oppervlakte blijven staan
met vragen als:
hoe lang was het feest al aan de gang?
en hoeveel liter water gaan er in een reinigingskruik?
en kan het eigenlijk wel: water in wijn?
Dit wonder is een teken…net als de ring
het verwijst naar iets anders.
Er hoort een verhaal bij.


Ja, maar welk verhaal dan?
In welk kader moet je dit teken zien?


G      Wij zien wonderen vaak in verband met God
met het beeld dat we van God hebben:
Het Opperwezen, dat alles kan
En als Jezus water in wijn verandert
dan zeggen we bij ons zelf:
zie je wel: Jezus is de Zoon van God…hij kan alles.


Op een of andere manier doen we dat als vanzelf.
Zo is ons dat geleerd.
En toen we nog kinderen waren vonden we dat geweldig.
In die grote, onbekende wereld zou God ons vast en zeker
helpen en beschermen.


Maar nu zijn we groot geworden.
En nu hebben we moeite gekregen met een God die alles kan
en af en toe komt helpen
Want: als God alles kan,
waarom gebeuren er dan geen wonderen meer?
En: als God liefde is,
waarom werd mijn gebed dan niet verhoord?


Elke keer als de wijn op raakt, en het leven geen feest meer is,
komen ze: die vragen en waaroms.
En terecht. Het leven geeft er alle aanleiding toe.


Misschien moesten we wonderen maar niet meer zien
tegen de achtergrond van een God die alles kan.
Dat is niet het goede kader.
Dat is niet het goede verhaal bij dit teken.
Wonderen zijn een teken van iets anders.


H       Jezus is ook al bang dat de mensen het wonder verkeerd zullen opvatten.
Het zien als een bewijs van Gods macht.
Maar is dat wat wij nodig hebben?
Maakt dat ons leven weer feestelijk?Wat wij werkelijk nodig hebben is wat anders:
is een bewijs van Gods liefde
Een bewijs zo hartverwarmend, zo vertrouwenwekkend
dat het alle koude en wanhoop uit ons hart verdrijft
Wat wij nodig hebben, is dat zijn liefde
ons inspireert tot dienen en delen.
Wat wij nodig hebben is de zekerheid
dat Gods liefde ons nabij is en blijft
in leven en in sterven beide
Dat is onze enige troost, zegt de catechismus, ons enige houvast.


I      Daarom zegt Jezus: jullie zijn te vroeg
mijn ure is nog niet gekomen
dat komt nog, binnenkort als het goede vrijdag en Pasen wordt
Dat is het uur dat de liefde van God in Jezus tot het uiterste gaat
als hij zichzelf geeft en sterft aan het kruis


Het uur dat alles verloren lijkt
datzelfde uur brengt aan het licht
dat zijn liefde alle tegenwerking en vijandschap verdraagt


In die ure is het zonneklaar : zijn liefde
laat zich door geen lijden van de wijs brengen


In die ure wordt openbaar : zijn liefde
is door geen dood of graf te doven.


In het uur dat God onmachtig lijkt
blijkt zijn liefde alles te overwinnen!


J     Jezus wil liever geen wonder doen.
Het enige wat hij wil: is de liefde van God openbaren
onthullen…de sluier omhoog doen
en ons een blik in het hart van God gunnen
En dat gebeurt op goede vrijdag als hij sterft aan het kruis
dan zien we dat Gods liefde nergens voor terugschrikt
En het gebeurt op de morgen van Pasen, op de derde dag
als hij als de Levende verschijnt
Dan zien we dat Gods liefde de dood te boven komt
Alles wilde hij hebben...alles kon hij hebben.


> Lauren Daigle: How Great Thou art   


(deel 3) water in wijn!


K      En toch doet Jezus dit wonder.
Met de nodige aarzelingen
Het gevaar is groot dat zijn wonder
opgevat wordt als een bewijs van Gods machgt
ipv als een bewijs van een God van liefde
van liefde die tot het uiterste gaat.


Toch dit wonder.
Want al voor dat het goede vrijdag en Pasen is geweest
zijn er mensen
die van de liefde van God in Jezus weten
Maria zijn moeder gelooft dat.
Zijn discipelen vermoeden ook al zoiets.
En wat zal hun aarzelende geloof beschadigd raken
als hij bij zijn weigering blijft...


Maria kan gewoon niet geloven
dat het nee van Jezus zijn laatste woord is.
Tegen de bedienden zegt ze:
jullie moeten alles doen, wat hij zegt


En dan is het of Jezus niet meer kan achter blijven.
Nu zal een tipje van de sluier omhoog gaan
Nu krijgen Maria en de discipelen
niet een staaltje van Gods almacht te zien
Maar van een liefde zo sterk en vurig
dat water in wijn verandert.
teken van wat komen gaat:
voorproefje van Pasen, het is de derde dag!
dag van de OpstandingL      Wat zal dat betekenen
als die liefde in uw en mijn leven komt?
Zo vaak is bij ons de wijn op.
Dan tintelt het leven niet meer.
Is er enkel maar water, zonder kraak of smaak:
school en werk: een grote sleur
veel drukte om dingen die er niet echt toe doen
soms zorgen, grote zorgen
een periode van verdriet en rouw


Zal dat altijd zo blijven
Moeten we dan tot het einde toe de rit maar uitzitten
droef en mat en gelaten
tot magere hein het laatste scheutje water
bij de wijn komt doen, (om met Wim Sonneveld te spreken)


Of kan ons leven nog weer fris en sprankelend worden
als goede wijn
beter nog dan in het begin
Zal het betekenen dat water in wijn verandert?
M      Daarvoor is geloof nodig.
Nee, niet het geloof dat God alles kan wat kan.
Met dat geloof gaat je hart niet open.
En dan gebeurt er weinig of niets.
ziende blijf je blind
en horende doof
en de wijn raakt op


Geloof is nodig
het geloof dat in Jezus en goede vrijdag en pasen
de liefde van God heeft gezien
en daar blij om is en er zich aan toevertrouwt
Met dat geloof gaat je hart open
En dan weet je nooit wat er gebeuren zal:
blinden die zien
en doven die horen
water in wijn.


Ik dacht dat ik zien kon
en dat ik ogen had gekregen
ik zocht in de nacht naar het licht
En ik kwam steeds mezelf weer tegen
Maar de blinkende Morgenster
Die liet me zien hoe blind we zijn
En water werd wijn

Water werd wijn (Elly en Rikkert)


N      Geloof is nodig
En dan maar doen wat Jezus zegt.
En het aardige is: dat zijn geen moeilijke dingen:
vul de kruiken me water.
Je hoeft van Jezus niet te vasten tot je een ons weegt
Je hoeft van Jezus een voettocht naar Jeruzalem te maken
Niks van zulke topprestaties


Geen moeilijke dingen, gewoon:
als je bidt, zeg dan: onze Vader die in de hemelen zijt
en vergeef elkaar als het eens nodig is
en wees blij met wie blij zijn
en wees verdrietig met wie verdriet heeft
en maak je geen zorgen voor de dag van morgen
zet je zinnen niet op geld en goed
Zulke aanwijzingen en nog veel meer: eenvoudig als water.


Maar wie ze doet met de liefde van God in zijn hart
die zal merken: dit doet me goed
hier ben ik voor bedoeld
dit bewaart mij voor onverschilligheid en verbittering
ik vind weer zin en betekenis
water in wijn, hele goede zelfs.O      Dit heeft Jezus gedaan als eerste wonderteken,
vertelt Johannes, tamelijk nadrukkelijk.
Want één, dat is niet gewoon: nummer één.
Maar vooral ook één in de zin van:
de eerste van vele wondertekenen meer


Al die andere zijn als deze ene:
ze staan in hetzelfde kader
ze vertellen hetzelfde verhaal
ze verwijzen niet naar de macht van God
ze verwijzen naar de liefde van God.
de liefde die tot het uiterste gaat.


En als we nu eens met diezelfde bril op
kijken naar ons leven nu:
zouden we dan ook wondertekenen ontdekken:
de dagen die langer worden

de liefde van je man, je vrouw,
de vrienschap van je vrienden
je gezondheid
of de zorg van dokters en verpleging
dit huis om samen te komen
brood gedeeld
de eerste stap gezet en het ijs gebroken


heel gewone dingen?
of wonderen, tekenen
die opnieuw iets van de liefde en goedheid van God laten zien?


Niet zo zuiver als in Jezus in het uur dat hij zichzelf geeft
Maar toch:
spreekt niet alles van God en zijn liefde?
zegt het niet dat het leven ten diepste goed is?


Wat zou het mooi zijn
als we probeerden het zo te zien en te beleven.
en elkaar daarin aanmoedigen
en toenemen in geloof, hoop en liefde.


AMEN


> Lied 858 Vernieuw in ons o God uw liefde, lentelicht. 
terug