Joh 20: 1-18 (A) Joh 20: 1-18 (A)

Een nieuw begin, dat zoeken mensen van het programma ‘Ik Vertrek’
De opstanding van Christus betekent dat God  voor echt een nieuw begin zorgt.


A      groet

Droom je wel eens van een nieuw begin

Zou jij wel eens willen

dat je terug in de tijd kon

een dag, een week, een jaar

om het over te doen?

om overnieuw te beginnen?

helemaal van voren af aan willen beginnen

 

> Als je het verkeerde vakkenpakket gekozen hebt?

te moeilijk, zo saai?

Ja, dan wil je wel graag een nieuw begin

met een studie die beter bij je past

 

> Als je bent uitgevallen tegen je man of vrouw

Ja, dan zeg je sorry, het spijt me

en dan hoop je dat het weer goed komt

een nieuw begin voor je relatie

 

> En als je net een grote schuur hebt gezet

en een jaar later veranderen de regels over koeien en melk en fosfaat

Ja, dan zou het wel fijn zijn dat je opnieuw kon beginnen

 

Een nieuw begin.

Op TV is er zelfs een heel programma

Ik vertrek

Nederlanders die helemaal opnieuw beginnen.

Hier geven ze hun baan op, verkopen hun huis

laten vrienden en familie achter

Om een nieuw begin te maken

een camping in Frankrijk,

een golfbaan op Bonaire

 


 

Een nieuw begin.

Want het leven is niet zo makkelijk.

Er ligt geen stappenplan voor je klaar

Je doet je best, heel veel gaat goed, maar niet altijd.

Dan betreur je de keuzes die je maakte

Dan heb je spijt van die harde woorden

Dan wil je goed maken wat je fout deed.

Daar ben je mens voor.

 

Gelukkig mogen we van God elke dag opnieuw beginnen

Mogen we dat ook van elkaar?

Kunnen we sorry zeggen...en kunnen we vergeven?

 

 

B      Iemand zei: "iets dat dood leek,

iets dat voorbij leek,

iets dat achter ons zou liggen,

dat kan weer tot bloei komen"

Dat was Thierry Baudet van Forum voor Democratie

Hij noemt dat de wederopstandingsgedachte.

Maar hij heeft echt niet aan Pasen gedacht

Het gaat hem niet om Jezus gekruisigd, begraven, en opgestaan.

Het gaat hem om waarden en normen van vroeger: ideeën

 

Ideeën die vergeten zijn geraakt, kunnen weer in de mode komen:

nederland, het volk, het vaderland, de vrijheid, de traditie

 

Dat wisten we natuurlijk al lang - uit de bijbel

Nooit gebeurt er iets nieuws, zegt Prediker

wat geweest is komt ook weer terug.

 

Alleen: met Pasen heeft dat allemaal niets te maken

In de kerk bedoelen we met de opstanding van Christus

nog iets heel anders

dan dat de ideeën van Jezus

nu voortleven in en door zijn discipelen.

 

Want dacht u nou echt dat de discipelen

na de kruisiging van Jezus

bij elkaar zijn gaat zitten

en zeiden : Jezus is nu wel dood

maar het was toch een mooi verhaal wat hij bracht

daar moeten we vooral mee bezig blijven.

weet je wat, we vertellen dat hij gekruisigd werd, maar nu toch leeft.

 

Welnee, de discipelen waren doodsbang

dat ze als ze het nog één keer over Jezus zouden hebben

ook opgepakt en uit de weg geruimd zouden worden.

 

Trouwens: als er de kruisiging één ding duidelijk maakte

dan was het wel

dat Jezus er helemaal naast zat

en dat zij zich vreselijk in Jezus vergist hadden.

Het is een grote desillusie.

Dat koninkrijk waar Jezus van sprak was niet gekomen.

 

Als ze het dan toch aandurven om met de zaak van Jezus

door te gaan

dan is dat omdat er echt iets heel bijzonders is gebeurd:

een leeg graf en een verschijning van Christus

 

Ik weet ook wel dat dat volgens ons niet kan.

Maar zoiets moet toch wel gebeurd zijn

Het lege graf, de verschijningen...

zulke onmogelijke dingen waren nodig

om hen over het dode punt heen te krijgen.

Anders waren die discipelen echt niet meer de straat op gegaan

met het verhaal van Jezus.

C       Let nu alleen maar op Maria

Vroeger had ze last van boze geesten:

stemmingswisselingen, hysterische buien

En toen was Jezus in haar leven gekomen

En hij bracht vrede, en eindelijk kon ze zichzelf zijn.

Het spookte niet langer in haar hoofd.

 

Maar nu is hij dood. Gekruisigd.

En begraven. Maar in het graf ligt hij niet.

Ze kan niet eens fatsoenlijk afscheid nemen en rouwen

Ontroostbaar is ze.

En weg haar rust, haar vrede, haar kracht

Ze voelt hoe de demonen weer wakker worden.

Hoe zal ze die buiten de deur houden?

 

? Houd ze rekening met Pasen, met opstanding?

! Nee ze rekent totaal niet met een terugkeer van Christus!

Dood is dood. Einde verhaal.

 

Toch: Jezus had wel eens van zijn lijden en sterven gesproken,

Maar daar werden de discipelen dan of heel boos van, of heel verdrietig.

Zo mocht hij niet praten.

Dat zou God niet laten gebeuren.

 

Maar het gebeurde wel.

Jezus had het bewust opgezocht.

Eigenlijk is zijn leven 1 grote provocatie

met zijn liefde, zijn eerlijkheid, zijn armoede, zijn eenvoud, zijn geloof irriteert hij.

Hij roept spot, tegenwerking, verzet, geweld over zich af.

Te goed deze mens.

Als je het nog niet wist, dan weet je het nu:

voor iemand zo vol geloof, hoop en liefde

is geen plek in deze wereld

Wie zo leeft...

Wie een echt nieuw begin maakt, moet verdwijnen

Wie het koninkrijk van God brengt, eindigt aan het kruis.

 

Is dat de mensheid? Zijn we tot zulke dingen in staat?

Ben ik zo? dat ik iemand die pure goedheid is, niet verdraag?

Ik ben er bang voor.

Ik kan me zo goed voorstellen waarom

Petrus, en Judas, en Pilatus, en Kajafas deden zoals ze deden

Als ik hun schoenen stond, was de geschiedenis niet anders gelopen.

 

Wat zegt dat over mij? over ons?

Niet alleen Maria heeft last van boze geesten

Die huizen ook in u en jou en mij

En in het levensgevoel, de politiek, de cultuur, de journalistiek.

 

Wie zal ons daarvan genezen?

Als 1 het kon was hij het: Jezus

Maar hij ging er aan onder door.

Dat is Maria's verdriet. En het onze ook.


D      En dan ontdekt Maria dat al die sombere gedachten niet nodig zijn.

De Heer leeft. Hij spreekt haar aan.

Noemt haar bij haar naam zoals hij dat alleen maar kan. Maria!

En ze herkent die stem. Het is de Heer. Hij leeft. Hij is bij haar.

 

Nee, niet als vroeger, in een lichaam vlees en bloed.

Maar wel herkenbaar: die stem, zijn handen.

 

En ook niet als een idee, een wens, een mooie droom...

Anders, concreter, echter - ze verbeeldt het zich niet

En ze wil zich ook helemaal niets wijsmaken.

 

Het gaat in tegen alles wat ze verwacht.

Ze kon het eerst niet eens geloven.

Het lege graf, de engelen, de tuinman...

zeg me toch, waar hebt u hem neergelegd.

 

Laten we maar eerlijk zijn:

Het staat haaks op wat wij weten van leven en dood,

van wat er kan en wat er niet kan.

Dit is nog nooit eerder gebeurd.

 

Dit is niet dat de zaak van Jezus failliet was

en dat de discipelen nu toch een doorstart maken.

 

Dit is niet dat iets wat dood is en voorbij

toch tot leven, tot bloei komt

 

Dit is een volstrekt nieuw begin.

Uniek. Enig in zijn soort.

 

Dit is net zo nieuw als die allereerste dag

toen God begon met de schepping

en hemel en aarde maakte.

Dit is de eerste dag van een nieuwe week

een nieuwe schepping, een nieuw begin.

 

Een nieuw begin voor Jezus.

Door Hem op te wekken uit de dood

is God achter Jezus gaan staan

en bevestigt hém en niet Judas en Petrus

hij geeft hém gelijk en niet Kajafas of Pilatus.

Hij zegt zoveel als:

Zijn gelijkenissen, dat waren woorden naar mijn hart

Zijn genezingen, dat waren werken uit mijn kracht

En het offer van zijn leven...

daarmee heeft hij precies laten zien wie ik ben:

pure liefde, die alles verdraagt

vergeving onuitputtelijk

 

Hij heeft het zo goed gedaan.

Ik sta helemaal achter hem.

En om dat aan jullie te laten weten

heb ik hem terug geroepen uit graf en dood.


E      Zo vieren wij vandaag een nieuw begin.

Niet ons nieuwe begin.

Maar het nieuwe begin dat God heeft gemaakt

Voor ons.

De nacht is voorbij.

Een nieuwe dag is aangebroken.

 

De dood in al z'n vormen

van ziekte en aftakeling

van armoede en honger

van geweld en verdrukking

van leugens en propaganda

De dood is dood.

 

Een nieuw fundament is gelegd.

Het laatste, het diepste, het meest ware

over ons leven

en over onze wereld

is dat wij het voorwerp zijn

van Gods liefde.

In het verborgene klopt een hart voor ons.

 

De kracht van Gods liefde

is met alle geweld van de wereld niet te doven.

 

Maria!

Jan, Dinie, hoe wij maar heten

Wil je dat wel eens even goed tot je door laten dringen?

Je mag elke dag opnieuw beginnen.


De dood is niet het einde


De Geest van Christus je aanspreken

en rust geven en de weg wijzen.

 

 

Toen Maria dat hoorde, kon ze weer verder.

Toen de discipelen dit begrepen, durfden ze toch

het over Jezus te hebben

over een God van liefde

over een koninkrijk van vrede

over een nieuw hemel en een nieuwe aarde.

 

Zullen wij dat ook doen?

In ons spreken en zwijgen

In ons doen en laten

proberen mensen van geloof, hoop en liefde te zijn?

 

Een nieuw begin vind je niet

door te vertrekken naar Frankrijk of Bonaire

Een nieuw begin vind je niet op de manier van Baudet

door ouderwetse ideeën in een  nieuw jasje te steken

Een nieuw begin biedt God je aan: in Christus. AMEN

 

terug