Joh 18: 11 Joh 18: 11

Goede Vrijdag 2017. De Passio volgens Johannes en overdenking Joh 18:11 “Zou ik niet drinken de beker die “mijn Vader mij gegeven heeft?


A      Zullen we het ooit echt begrijpen

waarom Jezus deze weg wilde gaan?:

De gevangenneming

Het vernederende verhoor

De doornenkroon, de purperen mantel

De helse pijnen aan het kruis, tot in de dood?

Moest dat zo van zijn God? van onze God?

Wat is de zin ervan?

 

Petrus kan het zo gauw niet ontdekken:

Koste wat kost wil hij voorkomen

dat het dit allemaal met Jezus gaat gebeuren.

Hij grijpt naar het zwaard

Hij wil vechten om zijn Heer te bevrijden

Alsof Jezus toch een soort koning is

met soldaten en legers

die met wapens en geweld

machtig is over de mensen.

 

Tegen Pilatus zal Jezus straks zeggen:

mijn koninkrijk is niet van deze wereld.

Het is wel een koninkrijk

met een koning en met onderdanen

maar het komt niet met aardse middelen tot stand

het komt van boven: God brengt het…

Hij brengt het door mensen voor zich in te nemen

Met de macht van de liefde.

 

Daarom wijst Jezus dat geweld van Petrus dat af:
Zou ik niet drinken de beker

die de Vader mij gegeven heeft?

 

En daar staan wij opnieuw versteld:

zullen we ooit echt begrijpen

de (geloofs)kracht waaruit Jezus deze weg ging

zijn vastberadenheid

zijn kalmte bij de gevangenneming

wie zoeken jullie? hier ben ik!

en bij het verhoor: waarom sla je mij?

en zijn vertrouwen voor Pilatus:

U hebt niet meer macht dan God u geeft.

Wie is toch deze

die zo koninklijk zijn weg gaat?

 

Maar of we nu huiveren van het lijden en het kruis

of dat we bewonderen Jezus’ kalmte en vastberadenheid

het gaat om wat anders:

of we zien hoe hier verzoening tot stand komt

en daar geloof aan hechten

en in vrede gaan leven met God en met elkaar.
B      Zou ik de beker niet drinken?

Dat is een bijzondere uitdrukking

In de bijbel is de beker wel eens beeldspraak

voor wat je lot, je deel is

voor wat God je geeft.

“mijn beker vloeit over” zegt David in Ps 23:
de Heer is mijn herder.

David verheugt zich over God

zijn nabijheid, zijn zegen.


Maar op andere plaatsen is de beker negatief gevuld:

met onheil,

Jesaja spreekt van de beker der gramschap

die Israel moest drinken

toen het door Babel onder de voet werd gelopen

en afgevoerd.

 

De beker die Jezus moet drinken is er ook één van onheil:

de vernederingen, het lijden, kruis en graf

Hij ziet dat allemaal heel duidelijk voor zich.

En hij wil dat niet ontlopen

En Petrus mag niet voor hem vechten

om hem dat te besparen.

Jezus wil dat ondergaan.

Hij zoekt het op.

Het is niet zo, dat de zaak hem uit de hand liep

dat het eigenlijk anders had moeten gaan.

Nee, hij is expres naar Jeruzalem gegaan

En hij wist heel best

wat hem daar te wachten stond:
de bittere beker van het lijden.

 

Hij had zijn hachje kunnen redden

Hij had kunnen vluchten

maar hij doet het niet

Hij zal de beker nemen en leegdrinken tot op de bodem.

 

Zo zal hij duidelijk maken

dat God zijn teleurstelling en toorn

niet uitleeft op de mensen

door ze te straffen…

De eeuwige houdt dat voor zichzelf

hij slikt zijn teleurstelling ahw in

hij vangt de boosheid op in zichzelf

dat is: in Jezus…zijn geliefde zoon…

in wie God zelf woonde, als in geen mens ooit tevoren.

 

Jezus gaat in mijn plaats.

Het is mijn beker die hij drinkt.


 

C      De beker die mijn Vader gegeven heeft?

Jezus ziet het als zijn roeping

Dit is Gods plan met zijn leven:

dat hij de weg van het lijden gaat

zichzelf opoffert en zijn leven geeft.

 

Eigenlijk was heel zijn leven zo:

Vanaf het begin heeft hij dit als zijn roeping gezien:

om niet voor zichzelf te leven

een gezinnetje stichten

het bedrijf van zijn vader voortzetten

Nee, hij heeft niets voor zichzelf

Hij is tot de rand toe gevuld met God

Buiten God is hij niets, heeft hij niets, wil hij niets.

Aan God heeft hij zichzelf gegeven,

volledig

 

En God? Hij is een God die naar mensen omziet

Hij wil ons terug wil uit het onland van de angst

van de zelfzucht, de zorgen, de afgunst

Hij wil ons terug in zijn gemeenschap

Zodat in ons geweten zijn stem klinkt

en in ons hart zijn liefde woont

en het tot dienen en delen en vergeven komt.

 

Vol van deze God

is Jezus heel zijn erop uit geweest

om deze verbinding

tussen God en mensen weer te herstellen

God en mensen weer te verzoenen:

In zijn gelijkenissen heeft hij dat uitgelegd

In zijn wonderen heeft hij dat voorgedaan

 

Heel zijn leven was hij een en al dienst

Heel zijn leven was eigenlijk al een offer

En nu het lijden en het kruis opdoemen

wil hij die niet ontlopen.

Het is de uiterste consequentie van heel zijn leven

de climax

hier bereikt zijn liefde, Gods liefde voor mensen

zijn hoogtepunt

Nu gaat de liefde van God tot het uiterste

Nu zal hij voor lief nemen

wat helemaal zo lief niet van ons is:

onze angst, de zelfzucht, de afgunst,

verblinding en boosheid en ongeduld

In 1 woord: de zonde in al zijn vormen op zich nemen.
D      Zou ik niet de beker drinken

die de Vader mij gegeven heeft?

 

Ja, stel je eens voor

dat Jezus de beker had teruggeven

Sorry, ik kan niet, dit gaat te ver...

 

Als hij was gevlucht toen de soldaten kwamen

Of als hij voor Pilatus had gezegd:

ik heb me vergist

ik herroep alles wat ik heb geleerd

over het leven met God en met elkaar

Of als hij aan het kruis

God en zijn beulen had verwenst?

 

Daar kunnen we inkomen.

Hoe vaak gaan zulke gedachten niet door onszelf heen

als de angst regeert

als de zorgen komen

als verdriet en rouw het leven in de schaduw stellen

als je twijfelt aan alles wat je gelooft

als de weg van dienen en delen en vergeven je zwaar valt?

 

Dan…dan hadden we helemaal niets gehad.

Geen evangelie, geen blijde boodschap:

Niet de zekerheid dat de liefde van God

alle zonde wilde dragen om het weg te dragen

en te vergeven.

 

En we zouden niet hebben

de zekerheid dat het goed is

om die zwakke, aarzelende stem

in je hart en geweten

om de stem van de liefde gehoor te geven.

 

En we zouden niet hebben

een voorbeeld om na te volgen

Want waarom zouden we God vertrouwen

elkaar dienen en vergeven

en hoopvol leven

als niet één had laten zien dat het wel kon?

 

Goddank voor Jezus

die deze beker tot de bodem heeft leeg gedronken.

Hij heeft het laatste en diepste geheim van de werkelijkheid

aan het licht heeft gebracht.

In het verborgene klopt een hart voor ons.

Wij mogen met vertrouwen leven.

 

 

E      Dan laat Jezus zich meenemen door de soldaten

naar Pilatus, naar het kruis.

Op het oog een menselijk drama, een misdaad.

Maar in werkelijkheid…

neemt Jezus nu de beker van zijn Vader aan.

 

Op het oog doen ze maar met Jezus

maar in werkelijkheid…

heeft hij de regie

hij geeft zich over aan de soldaten

hij draagt zelf zijn kruis

tenslotte geeft hij de geest.

 

Op het oog was het toevallig vrijdagmiddag

dat in de tempel

de lammeren geslacht worden

voor het joodse paasfeest

om de uittocht uit Egypte te vieren.

In werkelijkheid…

sterft op datzelfde moment Jezus

als het lam dat de zonde der wereld draagt,

zo had Johannes hem al genoemd

in het begin

toen hij kwam om zich te laten dopen

 

Hier geeft die ene zich

opdat zijn volgelingen vrij zouden zijn (18: 8)

 

En Kajafus had op een wonderlijke manier gelijk

toen hij zei:

het is nuttig dat één man sterft ten behoeve van het volk (18:14)

 

En Pilatus had meer gelijk dan hij dacht

toen hij liet schrijven

Jezus de Nazoreeër, de Koning der Joden. (19: 19)

In 3 talen, want:

Voor alle volken hangt hij daar.

Niet om te bewonderen.

Niet om medelijden op te wekken.

 

Voor u en mij heeft hij zijn leven gegeven.

Om ieder mensenkind uit dat Egypte van zonde, angst en dood te krijgen.

Om ieder van ons te laten leven dichtbij God

en toegewijd aan elkaar.

 

AMEN

terug