Joh 15: 13 Joh 15: 13

Goede Vrijdag 2018. De Passio volgens Johannes en overdenking Joh 15: 13 “Niemand heeft groter liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden”.


A      groet

1  Als je bloedarmoede of leukemie hebt,

moet je geregeld naar het ziekenhuis

voor een bloedtransfusie.

Nieuw bloed krijg je dan omdat het oude telkens verdwijnt

Gelukkig kan dat tegenwoordig.

Want wat een verschil: daarvoor ben je moe:

thuis de trap is al te veel.

maar daarna: veel fitter,

energie genoeg voor een wandelingetje in de omgeving.

 

Goddank zijn er veel mensen die bloed willen geven

die donor willen zijn:

onbaatzuchtige liefde.

 

2 Er zijn veel minder mensen die bij leven een nier willen afstaan.

Je hebt er twee, kunt er in principe 1 missen

en met die andere iemand gelukkig maken

die anders 3 dagen per week aan de dialyse moet.

Maar dat doen we niet zo maar.

Dit gaat verder dan bloed geven.

Dit is een ingreep aan je lijf. Daar zitten risico’s aan.

En misschien kun je nu wel eentje missen

maar wat over 5 of 10 jaar?

Wat als dan die ene die je nog hebt, het begeeft?

Het is toch niet voor niks

dat je er 2 hebt gekregen?

 

Maar: als het voor je kind is, voor je broer, je zus?

Dan...dan doe je het:

dat heb je over voor zijn, voor haar geluk.

Liefde drijft je.

 

3 Bloed, een nier, dat geven we

terwijl we midden in het leven staan

en we leven daarna gewoon verder.

Heel anders is het als je op een dag gestorven bent

dan heb je zelf je organen niet meer nodig.

Maar je hart of je long, het hoornvlies van je ogen

daarmee kan een ander enorm geholpen zijn.

En toch: veel aarzelingen. Natuurlijk.

 

Misschien krijgt een klein kind je hoornvlies

Misschien gaat je hart naar een zware crimineel.

 

B      Vandaag gedenken we het lijden en sterven van Jezus.

Hij geeft, hij doneert zijn leven, zegt Paulus.

Dat is nog veel extremer dan we zojuist gehoord hebben.

 

Wie bloed geeft, wie een nier doneert

doet iets heel groots,

doet iets heel moois uit liefde.

Maar hij of zij leeft daarna gewoon verder.

Jezus geeft zijn leven.

Wat voor liefde is dat toch?

 

En wie hart of longen afstaat

doet iets heel belangrijks

doet iets heel moois, uit onbaatzuchtigheid

Maar als donor was je toch al overleden.

Dat je donor wordt, is mogelijk door de dood.

Bij Jezus is het precies omgekeerd

Jezus sterft omdat hij donor wil zijn!

Wat voor liefde is dat toch?

 

En het allergrootste verschil:

Jezus geeft zijn leven voor zondaars, zegt Paulus

Dat komt vandaag wel heel duidelijk naar voren:

Waar zijn zijn vrienden?

Een paar vrouwen die toekijken, een paar leerlingen ook.

Maar verder:

Judas had hem verraden voor 30 zilverstukken

Petrus had 3x gezegd; ik heb niets met hem te maken

En daar was Kajafas die had gezegd:

t is maar beste voor iedereen dat deze ene man wordt opgeruimd

En Pilatus: die geen oproer kan gebruiken

En het volk dat liever Barabbas terug wil dan Jezus

En soldaten: die het allemaal niets kan schelen: bevel is bevel

ze slaan hem aan het kruis, dobbelen om zijn kleed en bespotten hen.
Zondaars, stuk voor stuk.

 

En we snappen wel

waarom zij allemaal doen zoals ze doen.

We kunnen ons in hen verplaatsen.
Als ik me met hen identificeren kan

dan betekent dat :

ik ben daar ook toe in staat, te doen als Judas

als Petrus alles te ontkennen,

corrupt als Pilatus te zijn,

onverschillig als de soldaten.

Als ik toen daar...was het net zo gelopen.

Jezus geeft zijn leven voor zondaars, voor mij.

 

En zie nou eens: de eerste die er van profiteert

dat Jezus sterft: Barabbas – een gevaarlijke misdadiger.

 

Moet je voor zulke mensen je leven geven?
Wat is het toch dat Jezus drijft?
 

 

C      Het is wel iets in Jezus dat hem zover brengt.

Hij is niet het slachtoffer van de omstandigheden

Het is ook niet dat de dingen hem een beetje uit de hand liepen

Nee, het is zijn bewuste keus

om naar Jeruzalem te reizen

en daar het lijden en het kruis op te zoeken.

 

Hij had minder scherp

de Farizeeën de les kunnen lezen


Hij had op elk moment

zijn reis naar Jeruzalem kunnen afbreken

 

Hij had die laatste nacht

ook Jeruzalem kunnen uitglippen

maar hij lief zich oppakken

 

Hij had voor Annas en Kajafas

kunnen zeggen: sorry, ik stelde me aan;

ik herroep alles wat ik leerde

 

Hij had voor Pilatus duidelijker

zijn onschuld kunnen uitspreken


Maar hij deed het niet.

Hij koos ervoor deze weg te gaan.

Een innerlijke drang, een goddelijk moeten zit daarachter.

 

Want zo kan Jezus, door zijn lijden en sterven

onthullen wat een kwaad, wat een geweld

er in mensen, in u en mij schuil gaat!

En dat kwaad, dat geweld, die zonde

dat krijgt nu juist hij over zich heen

degene die dat het allerminst verdiende

De beste van alle, Jezus, de mens vol van Gods liefde.

Deze geschiedenis onthult onze bedorven natuur:

zoveel geweld

De Passio laat onze verlorenheid zien

de enige die ons helpen kan, slaan wij van ons af.

 

Het tweede wat Jezus zo laat zien

is de kracht van zijn liefde.

Hij kan het hebben, dat geweld van ons.

Hij scheldt ze niet uit, zijn tegenstanders.

Hij bidt niet om wraak en vergelding

Hij eindigt niet met een vloek naar de hemel


Eén is er geweest die heeft laten zien

dat de liefde van God alles overwint.

En Hij deed dat in opdracht van God.

God wilde ons in Christus zijn liefde bewijzen

 

 

D      Kajafas zei

t is beter voor het volk dat één man sterft

Hij bedoelde:

Deze mens Jezus heeft zo’n slechte invloed op het volk

Als we hem nu niet stoppen

komt het tot een oproer

en wie weet hoeveel doden dat zal kosten.

 

Zonder dat hij wist, waren dat profetische woorden.

Want het was inderdaad beter dat Jezus stierf.

Niet om een oproer te vermijden.

Maar om een diepe blijdschap te wekken:

De vreugde om God

die het niet kan aanzien

dat onze levens zo door zonde en geweld

verknoeid raken.

 

De blijdschap om God

die onze verlorenheid onthult

niet om ons te kijk te zetten

maar om ons kwaad te bedekken.

Hij neemt het voor lief: in Jezus Christus.

 

Waar we dat zien en geloven

voelen we ons in de ruimte gezet:

alsof een last van ons afvalt

alsof een schuld werd weggenomen

alsof de vrede werd getekend.

 

We komen we tot inkeer, tot omkeer, tot bekering.

En dankbaar laten we het waar zijn:
Hij, onze Vader in de hemelen

wij: zijn kinderen op aarde.

En niet langer zal zonde, ikzucht, geweld

ons leven beheersen

maar geloof, hoop en liefde.

Een nieuwe Geest geeft de toon aan.

 

Hoe bestaat het, dat het toch nog goed kwam?

 

God heeft ons weer voor zich ingenomen

door Jezus Christus,

zijn zoon, onze Heer AMEN

terug