Jesaja 65: 17 - 25 Jesaja 65: 17 - 25

 

17 Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Wat er vroeger was raakt in vergetelheid,

het komt niemand ooit nog voor de geest.

18 Verheug je voor altijd en jubel om wat Ik schep.

Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad

en schenk haar bevolking vreugde.

19 Dan zal Ik over Jeruzalem jubelen

en me verheugen over mijn volk.

Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord.

20 Geen zuigeling zal daar meer zijn

die slechts enkele dagen leeft,

geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit;

want een kind zal pas sterven als honderdjarige,

en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt.

21 Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen,

wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten;

22 in wat zij bouwen zal geen ander wonen,

van wat zij planten zal geen ander eten.

Want de jaren van mijn volk

zullen zijn als de jaren van een boom;

mijn uitverkorenen zullen zelf genieten

van het werk van hun handen.

23 Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten

en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot.

Zij zullen, met heel hun nageslacht,

een volk zijn dat door de HEER is gezegend.

24 Ik zal hun antwoorden nog voor ze Mij roepen,

Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken.

25 Wolf en lam zullen samen weiden,

een leeuw eet stro, net als een rund,

en een slang zal zich voeden met stof.

Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil

op heel mijn heilige berg – zegt de HEER.   (Jes 65: 17 - 25 NBV21)

A          Vandaag gedenken wij hen die ons ontvallen

wij noemen hun namen

gedenken hun leven

wie zij waren

en hoe wij hen missen

 

De meesten op hoge leeftijd

alles geproefd van wat het leven te bieden heeft

maar sommigen veel jonger

in de knop gebroken.

 

 

Niet te gauw wil ik over God en de bijbel beginnen

Niet nu al het geloof naar voren brengen

Eerst bedenken

zonder grote woorden

wat het betekent om een geliefde te verliezen:

je man, je vrouw, je kind

een heel fijne vriend of vriendin

woorden voor het verdriet, de lege plek

de heimwee naar ooit toen alles nog goed was

het wegdromen terwijl je de tafel dekt

 

voorlezen gedicht : Liedboek p. 1489 Ritueel (JP Rawie)

 

Ik houd het kleine ritueel in ere,

opdat je elk moment terug kunt keren.

 

Iedere dag, wanneer het avond wordt,

maak ik de tafel klaar: een extra bord,

 

bestek, je eigen stoel, een kaars, een glas,

alsof je enkel opgehouden was.

 

Ik hoor (hoe kon ik denken dat hetgene

waardoor ik ben, voor altijd was verdwenen?),

 

ik hoor, alsof de woning nog bestond,

het grind, de klink, het aanslaan van de hond

 

en je komt binnen op het ogenblik

dat ik de lamp aansteek, de bloemen schik.

 

Ik hoop alleen dat ik dan rustig blijf

en haast niet opziend van mijn stil bedrijf

 

de woorden vind, als was het vanzelfsprekend:

Schuif aan; tast toe: er is op je gerekend.

 

Herkenbaar deze ervaring

voor iedereen, of je nu wel of niet gelooft

de ander terug verlangen

de tafel dekken voor 2

praten tegen zijn foto

haar hoed op de kapstok

 

Even dromen...even bijna bij elkaar...weer samen

Dat doen we allemaal in ons gemis

Daarin zijn kerkmensen niet anders dan andere

Dat doen we gewoon omdat we mensen zijn.

 

 

 

 

B         Dat doen we net als de mensen voor ons

de eeuwen door

mensen die ook een geliefde verloren

die met pijn in het hart verder moeten

 

Dat doen we net als Jesaja, de profeet

zo rond het jaar 500 voor Christus

 

Het Joodse volk is dan na jaren van ballingschap

in Babel

weer terug in Israel

En vol idealisme is men begonnen met de wederopbouw

van woningen en steden

muren en poorten om Jeruzalem

Zo gaat dan na een oorlog

Maar wat valt het tegen

om er echt iets moois van te maken.

 

Want nog steeds gebeurt het

een baby die slechts enkele dagen leeft

mensen die sterven in de kracht van hun leven

 

Nog steeds gebeurt het

mensen die het land bewerken

maar de opbrengst is voor een ander

 

Nog steeds gebeurt het

mensen die huizen bouwen

maar er zelf in wonen is er niet bij

 

Dat is een grote teleurstelling

voor Jesaja en zovelen meer

die hoopten op een beter leven

En er dreigt wanhoop en verbittering

en onverschilligheid.

 

En dan spreekt Jesaje zijn droom uit

zoals ooit Martin Luther King

I have a dream:

 

Geen zuigeling zal bij zijn geboorte al sterven

Geen mens in de kracht van zijn leven

 

Wie huizen bouwen zullen er zelf in wonen

Wie op de akkers werken, zullen van de opbrengst genieten

 

Wolf en lam zullen samen weiden

leeuw en rund beide stro eten

 

De droom van Jesaja

is opgebouwd uit alles wat er mis gaat

in zijn en onze wereld

ziekte en dood, honger en onrecht

dat zijn de bouwstenen voor wat hij ziet:

deze wereld maar dan omgekeerd:

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Jeruzalem een jubelende stad

 

 

 

 

C       Die droom is niet uitgekomen:

het gaat maar door:

Meer dan 80 namen noemen we straks

even zo vaak

verdriet om wat fijn en goed was

of verdriet om wat had kunnen zijn...maar er nooit van kwam

 

En die andere dingen

het land bewerken en toch honger lijden

zovelen die met hard werken

het hoofd niet boven water kunnen houden

 

huizen bouwen maar geen dak boven je hoofd

zovelen op een wachtlijst van jaren

voor een huis

of een plek in Oostloorn

 

Ook dat is verlies, verdriet

Ook dat doet je rouwen

Ook dat kan je in een depressie brengen

of onverschillig maken of cynisch en bitter.

 

Dromen...

zo vaak zijn dromen niet uitgekomen

dat we zeggen: dromen zijn bedrog,

 

Dromen zijn verdacht:

ze laten ons wegdromen over hemelse paradijzen

maar ondertussen blijft alles bij het oude.

 

Toch: deze droom hebben we niet uit de bijbel gescheurd

die droom spreekt ons aan

die resoneert in onze ziel

die raakt aan ons verlangen naar leven en geluk

naar vrede en recht.

 

Want: dit is niet zomaar een wensdroom

een zoethoudertje, opium voor het volk

 

Dit is Gods eigen droom:

Jesaja ziet het en spreekt het uit,

maar het zijn de woorden van God

Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

zegt de Heer.

 

Want ook God kan het niet aanzien

de ellende van zijn volk

het verdriet van zijn mensenkinderen.
Dat raakt ook hem tot in zijn hart

En ook Hij verlangt naar betere tijden:

naar een jubelende stad

En dat gaat gebeuren ook.

Dan zal Ik over Jeruzalem jubelen

en mij verblijden over mijn volk.

 

Dan pas komt God tot rust

En eerder niet...

dan wanneer zijn droom met ons is uitgekomen

Hij laat niet varen het werk van zijn handen.

 

 

 

 

 

D       Jesaja de profeet

voelt heel duidelijk het verdriet

om iedere lege plek

de vele doden jong en oud.

Maar hij bespeurt ook iets van God

de Schepper van hemel en aarde

En dan weet hij gewoon:

het bestaat niet dat de Schepper van het leven

het zo bedoeld heeft

dat alles in de dood eindigt

 

En Jesaja de profeet

voelt heel duidelijk de teleurstelling

om de honger, de armoede van zijn dagen

Maar hij verneemt ook iets van God

De God die uit Egypte bevrijdde

De God die uit Babel deed terugkeren

Het bestaat niet dat de Heer van de geschiedenis

het nu voor gezien houdt

 

En u en ik, wij met ons verdriet

om wie wij gedenken

de pijn om wie wie wij moesten verliezen

de heimwee naar vroeger

Wij doen er goed aan

aan diezelfde God te denken

die zijn macht en majesteit toont aan de sterren van de hemel

in de pracht van de natuur

De God van Israel,

van uittocht uit Egypte

van terugkeer uit Babel

De God van Jezus

die huilde bij het graf van zijn vriend Lazarus

De God van Pasen en Pinksteren

 

Dan weten we weer diep van binnen

zo, zoals het nu is

zoveel dood, zoveel verlies om ons heen

dat kan gewoon niet de bedoeling zijn.

Dan staat deze dag in een ruimer kader

Dan staat je leven niet langer in de schaduw van dood en verlies

Dan valt daarop het licht van God, van de liefde in zijn hart

 

Dan verandert er iets. Iets in je zelf.

Naast je verdriet wordt de hoop geboren.

 

Ernaast. Niet in plaats van.

Hoop maakt verdriet en gemis niet overbodig.

Dat is er gewoon...daar zijn we mensen voor...

 

Maar daarnaast kan de hoop op gang komen

Heel klein nog, aarzelend, voorzichtig...

Gewekt door God...

door zijn dromen die hij de profeten laat zien

door het goede nieuws van die stralende paasmorgen.

 

En als de hoop eenmaal gewekt is

dan groeit ons verdriet niet uit tot verbittering

dan krijgen cynisme en onverschilligheid geen kans.

dan kan verdriet geleidelijk aan rijpen tot aanvaarding.

 

 

 

 

E      Zo heeft Jesaja tot zijn volk gesproken

Zijn droom is niet uitgekomen

Zijn droom heeft wel gewerkt,

en mensen aangemoedigd om hun verlies te nemen

en mensen kracht gegeven om hun verdriet te dragen

Zij gingen niet ten onder in de totale wanhoop.

Zij veerden op

om huizen te bouwen

het land te bewerken

gezinnen te stichten.

 

Zij wilden leven.

Zij wisten diep van binnen:

Wij mogen het niet opgeven

Het leven is een kostbaar geschenk

Het is de enige gelegenheid om liefde te geven

aan elkaar...aan God

De enige mogelijkheid om vriendschap en warmte te ontvangen

van elkaar...van God.

 

En daarmee maakten ze de droom toch al een beetje waar.

opnieuw geluk en blijdschap onder de mensen

tegen de verdrukking in.

 

Zullen wij dat ook proberen?

in ons gemis en verdriet

God geloven

zijn woord horen

zijn droom dromen?

En zijn kracht zal in ons komen

En we zullen opstaan

en ontdekken

dat er nog veel is om voor te leven.

AMEN

terug