Jes 25: 6 - 8 Jes 25: 6 - 8

Het feestmaal voor alle volken

A      Het familiediner

U hebt het programma vast wel eens gezien:

Het gaat altijd om een paar mensen

die elkaar al heel lang niet meer gezien hebben

Ze kregen woorden, er vielen verwijten

er was iets met een erfenis,

een afspraak niet nagekomen

misverstanden  Botsende karakters Achterdocht

Tegenstrijdige belangen

 

In onze ogen: Meestal maar een kleinigheid

Moet je daar nu zo moeilijk over doen?

Maar tussen die 2 zussen, die vader en zijn zoon

komt het niet meer goed.

De verjaardagen worden overgeslagen

geen telefoontje, geen kaartje. Niets

Het absolute nulpunt.

Tot er iemand is, een oom, een tante,

die bij zichzelf denkt:

dit is toch te gek. Zo hoort het niet.

De kou moet uit de lucht.

 

En hij of zij schakelt dan het familiediner in

Bert van Leeuwen komt met een grote limousine

en haalt ze op, de ene ruziemaker en de andere

En brengt ze naar een goed restaurant

waar ze elkaar weer zullen zien

en samen een luxe diner aangeboden krijgen.

 

Vaak komt het dan goed, niet altijd.

Soms wil één het niet eens proberen.

Dan komt een lege limousine aan bij het restaurant

tot teleurstelling van wie er wel kwamen.

 

Maar meestal komt het wel goed.

Alleen al door te komen laten de ruziemakers weten

dat ze het weer goed willen hebben.

Een paar woorden, een hand, een kus is soms al genoeg.

 

Het etentje samen wordt dan een echt feestmaal:

Lekker eten, de beste wijn

Maar het smaakt vooral zo goed

omdat het weer goed is tussen die 2 zussen

tussen die vader en zijn zoon.

Er begint een nieuwe tijd.

 

 

 

B        Jesaja droomt van een feestmaal.

Een feestmaal op de berg Sion,

de tempelberg van Jeruzalem.

En dan moet u weten

dat er van Jeruzalem op dat moment weinig over is:

De eeuwen door was de stad bedreigd

omsingeld, ingenomen, geplunderd, verwoest;

Syriërs, Babylonië, Perzië...

Het absolute nulpunt

 

En dan is Jesaja als die oom, als die tante

die zegt: zo kan het, zo hoort het niet

de kou moet uit de lucht

die vijandschap tussen Israel en de volken

die moet, die kan, die zal op een dag verdwijnen.

Wat een droom! Wat een visioen!

 

Zal het echt? Vijanden bleven komen:

Grieken, Romeinen, Kruisvaarders, Arabieren

Vrede? In het Midden Oosten?

Als ergens de verhoudingen bedorven zijn, dan daar.

Een feestmaal na alles wat er gebeurd is?

Dat zien we niet gebeuren.

We zijn al blij met een wapenstilstand.

Dat is honderd keer beter dan oorlog

maar vrede is het niet.

En voor je het weet, slaat de vlam weer in de pan.

De wapens liggen klaar.

 

Vrede voor alle volken?

Wie durft daar nog van te dromen

na 2 wereldoorlogen

We leren het nooit

Nu weer oorlog tussen Rusland en Oekraïne

Ziet u ze al bij het familiediner binnenkomen?

 

Vrede op aarde

Zolang we elkaar blijven bezeren en beledigen

zal het wel altijd een droom blijven

Is het nodig om zo te schelden op de regering?

Is het nodig omvluchtelingen zo negatief af te schilderen

Verreweg de meesten zijn echt op de vlucht

voor oorlog en verdrukking
 

Zullen we eens alle asielzoekers terug naar huis sturen.

wat denkt u dat er dan gebeurt met

de bezorging van pakjes

de afhandeling van bagage op schiphol

met de thuiszorg?

Nog meer krapte op de arbeidsmarkt

Nog meer wachtlijsten

Het is zo gemakkelijk om waar wat te roepen

Helpt liever mee een echte oplossing te zoeken.

 

 

 

C         Een feestmaal voor alle volken?

Vrede wereldwijd? Dan moet er wel iets gebeuren.

Jesaja geeft dat ook aan:

Op deze berg vernietigt God het waas

dat alle volken het zicht beneemt,

de sluier waarmee alle volken zijn omhuld.

 

Een waas, een sluier...

In het oude Israel deed men een sluier om

bijv. als de zon heel heet was

of als het stormde in de woestijn.

Mannen net zo goed als vrouwen:

om zichzelf te beschermen tegen de hitte, het zand.

 

Je kon daarvoor een gewone, dichte doek gebruiken

maar dan zag je niks meer: Alles donker.

Men nam een dunne doek,

Dan kon je toch nog een beetje zien

Niet heel goed, maar nog net genoeg

om te zien waar je gaat.

 

Een sluier beschermt voor gevaar...Een sluier hindert het zien

 

De volken zijn met een sluier bedekt, zegt Jesaja

alle volken, alle mensen

Wat voor sluier zou dat zijn?

 

De gasten van het familiediner

hebben een sluier, een verblinding:

Een vooroordeel: daar heb je haar weer met haar bijtende woorden

En dat is tegelijk een bescherming:

ik heb je door, je kunt me wat, mij raak je niet meer.

Kom daar maar eens uit.

Als er zoveel wantrouwen voor de ander is

Zoveel angst om bezeerd te raken

Dan ben je in een patstelling beland.

 

Zo gaat het in het klein. Zo gaat het in het groot:

Wat zeggen wij over Moslims?

Fanatiek, onverdraagzaam, gevaarlijk?

Een bescherming is het:

wij zijn zuinig op onze vrijheid om te zeggen

om te geloven, om te leven zoals we willen.

Een hindernis is het ook:

Zo leren we elkaar niet echt kennen

 

Wat zeggen Moslims over het vrije Westen?

ongelovig, decadent, respectloos

Een bescherming is het

bang voor de vrijheid

bang hun identiteit te verliezen.

Een hindernis is het ook:

Zo integreer je niet in onze samenleving

 

Opnieuw een patstelling.

Door die sluier: die beschermt, die hindert tegelijk

We komen niet tot elkaar. Het vertrouwen is weg.

 

 

 

 

D        God zelf zal die sluier wegnemen, zegt Jesaja

de waas, de verblinding vernietigen.

 

Hoe en wanneer dat zou gebeuren

kon Jesaja niet weten.

Maar wel: dat God dat zou doen.

Hij is immers de schepper van hemel en aarde?

Die ieder mens en alle volken het leven geeft.

Die Israël geroepen heeft

om voor te leven hoe goed het is God te kennen

en zijn geboden te doen

Om alle volken daarmee te boeien

daarbij te betrekken.

Wat zo is de God van de bijbel:

alle mensen, alle volken heeft hij op het oog.

 

En als het door Israel niet lukt

van deze wereld een wereld van vrede te maken

vanwege die sluier

Dan zal hij zelf ingrijpen

en die bedekking wegnemen,

Want dit is zijn eer te na: dat zijn schepping mislukt.

 

Jesaja heeft het goed gezien.

God heeft woord gehouden.

Die sluier heeft hij afgenomen door de Here Jezus.

 

We hebben toch gezien

hoe rondom Jezus mensen genezen worden

van hun ziekelijke ikzucht

van hun overbodige zorgen

van hun bekrompen vooroordelen

 

We hebben toch gezien

hoe Jezus in mensen het beste wist wakker te maken:

de liefde die zich uit in vergeving

in dienen en delen, in zorg voor elkaar

in meeleven in vreugde en verdriet

 

Ontwapenend, die Jezus, voor velen.

Voor u en jou en mij ook?

En toch: anderen vinden hem juist bedreigend.

Ik soms ook wel, en U en jij?

En deden en doen hem het kruis aan.

 

Hij heeft het in liefde gedragen

en ondertussen gebeden: Vader, vergeef het hun

ze weten niet wat ze doen

ze zijn verblind, die sluier...

hun pijn, het eelt op hun ziel, hun angst...

 

Zo maakt God door Jezus duidelijk:

hoe misplaatst ons verzet is tegen hem.

hoe groot zijn liefde, die dit alles wilde ondergaan!

En die sluier?

Waarmee ik mij zocht te beschermen

die hindert mij juist om echt te leven!

voluit, royaal en hartelijk en liefdevol voor alle mensen.

Wat doe ik er nog mee?

 

 

E       Ja, wat doe ik er nog mee, met die sluier.

Ik zou wel willen dat ik die helemaal niet meer nodig had.

Maar hem echt aan de kant leggen?

Er is zoveel gebeurd in mijn leven.

Ik voel me nog zo kwetsbaar.

Ik had die sluier toch niet voor niets?

 

Ik wil wel, ik verlang naar een leven in liefde

dichtbij God, toegewijd aan de mensen om mij heen

Maar ik aarzel ook.

Is die liefde in mijn hart groot en sterk genoeg?

Zit het wel diep genoeg bij mijzelf?

Kan ik het wel aan?

 

En komt het wel over bij de ander

Een vriendelijk woord, een hartelijk gebaar, een uitgestoken hand

valt dat wel in goede aarde?

 

Spannend!

Net zo spannend als die mensen

die in de limousine stappen

om naar het familiediner te gaan.

Zal die ander er ook zijn?...dan komen we er uit

Als die ander niet komt...dan

dan is dat weer een pijnlijke ervaring

Een teleurstelling erbij die je weer hard maakt

en je vooroordelen bevestigt: zie je wel...

en als je niet oppast

zet je de sluier die je had afgedaan nu nog steviger op.

meer bitterheid in je ziel, harder, kouder.

 

Spannend,

Maar een andere weg naar het familiediner is er niet.

Je moet eerst in die auto

En je weet niet of die ander ook gaat.

Het moet allereerst uit jezelf komen

die wil dat het weer goed komt.

Als dat diep zit, als dat echt jouw wens is

dan is dat niet weg, als het tegenvalt.

 

Maar meestal zul je ontdekken dat het meevalt:

een vriendelijk woord breekt het ijs

een uitgestoken hand wordt aangenomen

een hartelijk gebaar gewaardeerd.

 

Als iedereen op iedereen zit te wachten, gebeurt er niets

Iemand moet als eerste over de brug komen

Dan komt het tot dienen en delen en vergeven

tot meeleven in voor- en tegenspoed.

Dan krijgen vrede en geluk een kans.

 

Zalig de zachtmoedigen, de barmhartigen, vredestichters zegt Jezus

En blijf je broeder, je zuster vergeven

al is het ook 70 x 7 x.

Een andere weg naar het feestmaal is er niet.


AMEN

 

terug