Idealisme Idealisme
Een eigen wereld of werkelijkheid voor de geestelijke dingen: het goede, ware en schone, gerechtigheid, mensenrechten, God, geloof, natuurwetten enz.

in voorbereiding
terug