Hnd 19: 2 Hnd 19: 2

Hebt u de heilige Geest wel ontvangen?


A       De kerk is op zijn retour bij ons in Europa

in Nederland en ook in onze stad.

Veel gelovigen houden het voor gezien

Jongeren haken niet meer aan

Kerkgebouwen worden verkocht.

Daarmee vertel ik u geen nieuws.

 

Andries Knevel vertelt bij Jinek

dat hij gezocht heeft naar oorzaken. Naar een verklaring.

Het zou vooral aan de welvaart liggen:
We voelen ons niet meer zo afhankelijk:

eten en drinken, kleding en onderdak, gezondheid

dat regelen we zelf

en als we het zelf niet kunnen

dan is er niet een God die het wel even voor ons oplost.

 

En het zou aan de wetenschap liggen:

we weten zoveel over de aarde, en het leven

En dat dingen zo heel anders zijn

dan de bijbel het voorstelt:

een oerknal ipv schepping

miljarden jaren ipv 7 dagen

en ga zo maar door.

 

Welvaart en Wetenschap.

 

Ik ken genoeg mensen: heel welvarend en hoog opgeleid

die voluit geloven en graag naar de kerk gaan.

En ik ken genoeg mensen:

niet welvarend, niet geleerd

die toch echt van kerk en geloof niets moeten hebben.

 

Moeten we welvaart en wetenschap de schuld geven?
Volgens mij klopt dat niet

Juist in een wereld die steeds welvarender wordt en knapper

is het verhaal van Jezus en de liefde van God

zo'n goed verhaal!

 

Of kunt u leven voor enkel hier en nu?

Heb jij genoeg aan brood en spelen alleen?

 

En wie vraagt er niet

hoe we in ons hart toch liefde en vertrouwen en hoop kunnen laten wonen

Hoe we warm en gevoelig kunnen blijven

waar er zoveel is dat ons zeer doet en bitter stemt

en onverschillig maakt.

 

De kerken zouden moeten uitpuilen. Toch doen ze dat niet.

Daarom laten we ons door Paulus bevragen:

Zou het aan ons zelf kunnen liggen?
Ontbreekt het ons aan Geest?

Hebben we de heilige Geest wel ontvangen?
B      We gaan terug naar het begin van de kerkgeschiedenis

Daar precies het omgekeerde:

geen krimp, maar een onstuimige groei:

met horten en stoten ontstaan er rond de middellandse zee

in Rome en Korinte en alle grote steden

kleine gemeentetjes...

In 10, 20, 30 jaar raakt het evangelie overal bekend

En dat in een tijd zonder tv, internet, mobieltjes!

Van mond tot mond ging het, als een lopend vuurtje

aangewakkerd door paulus en andere zendelingen

de Heilige Geest had een heilig vuur in hen ontstoken.

 

Maar in Efeze valt het een beetje tegen.

Er is daar een kleine kring van mensen

die van Jezus hebben gehoord.

Maar groeien doet het niet.

De eerste keer dat Paulus daar is,

is hij op doorreis : geen tijd om er werk van te maken.

Maar : hij belooft terug te komen.

En vandaag is het dan zo ver:

Opnieuw bij de gelovigen in Efeze te gast.

Maar het is nog steeds datzelfde kleine clubje

Een man of 12, dat is alles.

 

Een wereldstad met vele duizenden inwoners

hoe kan het dat er bijna niemand geboeid,

gepakt wordt door het geloof aan de Here Jezus?

dat is toch zoveel mooier en rijker

dan wat Diana, Artemis, en al die andere goden

te bieden hebben?

 

En als het nou zo was dat het christelijk geloof verboden was

maar zo is het niet

T is er enorm tolerant:

Je kon er alle mogelijke godsdiensten aantreffen.

Dat kleine kerkje dat er wel was had echt geen last

van discriminatie of vervolgingen.


Waarom groeit het er niet?

Er is wel veel ernst, kerkgang,

en studie van de bijbel

met elkaar bespreken hoe je leven moet, en wat niet mag.

 

Prima allemaal, maar er mist toch iets:

U raadt het wel: de liefde voor Jezus,

de vreugde van het geloof

de blijdschap om vergeving, om verzoening

de overgave aan een Vader in de hemelen

 

Paulus ziet het ook:

Hij legt de vinger op de zere plek:

Hebben jullie de heilige Geest wel ontvangen?

Och, wat een vraag is dat

Wel heel persoonlijk! Een gewetensvraag!
C      Hebt u de heilige Geest ontvangen?

Wat zou u zeggen?...denk eens even na...wees eens eerlijk

 

zegt u: ja, misschien wel, ik weet het niet zo goed

wat is dat eigenlijk: heilige Geest

 

of zeg je: heilige Geest: dat is toch dat je spreekt in tongen

en met je handen in de hoogte als je zingt - nee hoor niets voor mij

 

en u zegt misscchien: ik probeer gewoon een goed mens te zijn - is dat misschien heilige Geest?

 

en ik?: heb ik de heilige Geest gekregen?

ik denk het wel, maar het kan nog veel beter

ik moet hem nog veel meer ruimte geven,

meer aan het woord laten komen

maar ik durf niet goed, al weet ik dat dát veel beter voor mij is

dan naar stem van mijn zorgen, mijn eigen belang te luisteren

mijn pijn, mijn irritatie.

 

Heilige Geest: In Efeze hadden ze er zelfs niet van gehoord.

Dat zal wel te maken hebben met hoe ze waren gedoopt:

Dat was door Johannes de Doper.

Die 12 mannen waren op een dag naar de Jordaan gegaan

En daar hadden ze zich laten onderdompelen in de rivier.

Omdat ze genoeg hadden van hun oude leven.

Omdat ze voelden dat een radicaal en nieuw begin nodig was.

En ze waren kopje onder gegaan

om het verkeerde te laten afwassen

En zo waren ze uit het water weer opgestaan

als nieuwe, reine mensen, vol goede voornemens.

Helemaal klaar voor het koninkrijk der hemelen.

 

En ze meenden het, van dat nieuwe begin

en ze probeerden het: die goede voornemens

maar t was wel een heel gezoek naar wat mag en niet mag

En het viel niet mee aldoor het goede te doen

Al die verleidingen van de grote stad.

T werd al met al wel een beetje zwaar en tobberig, en wettisch

 

Het lijkt wel wat op hoe het in onze kerken was:

theater en bioscoop / dansen en uitgaan

zwemmen op zondag, schaatsen, een ijsje

samenwonen / homosexualiteit

alles afgekeurd, verboden.

 

Met al die regeltjes raakt de blijdschap van het geloof helemaal zoek.

De Geest gedoofd.

Hoevelen hebben onze kerk niet verlaten

vanwege dat krampachtige, die druk.

Laten we daar niet wetenschap en welvaart de schuld van geven

laten we liever eerlijk naar onszelf kijken en er van leren.

Eerder zal de kerk niet groeien.

Eerder zullen geloof en hoop en liefde niet opkomen in uw en mijn leven.
D      Heb je heilige Geest wel ontvangen..?

Misschien wel de belangrijkste vraag in het geloof.

 

Heilige geest is niet hetzelfde

als de goede voornemens die je hebt

Heilige Geest is niet dat je in tongen praat

en met je handen in de hoogte gaat

Heilige Geest is niet dat je gelooft

dat er wel iets is moet zijn.

 

Heilige Geest is nog wat anders

Heilige Geest is het nieuwe begin

het nieuwe leven

dat in je op gang komt

als je ogen open gaan voor Jezus

Hoe je door de Here Jezus geliefd bent.

In hem woont de liefde van God

En die deelt hij met iedereen:

met armen en rijken

met gezonden en zieken

met zondaars en heiligen

met vriend en vijand

iedereen: zonder voorwaarden vooraf.

 

Je verdient die liefde niet door eerst je

verslaving aan drank, aan drugs of porno te overwinnen

Je verdient die liefde niet door 1, 5 of 10% van je geld in de collecte te doen

Het is prima dat je dat en nog veel meer goede dingen doet.

Maar de liefde van God wacht daar niet op.

Die gaat al direct naar je uit.

 

En omdat wij leven in die royale liefde van God

juist daarom durven wij het verkeerde onder ogen zien:

het liefdeloze, het egoistische:

het is wel fout en ernstig

maar veel zwaarder weegt de liefde van God.

Dat laat de Here Jezus zijn leven lang zien.

Hij is niet bij ze weg te slaan, bij de mensen niet deugen

Zelfs voor degenen die hem aan het kruis hangen bidt hij nog.

Zo is de liefde van God.

Die verdraagt alles...

En komt het te boven op de morgen van Pasen.

En als jij je schaamt en inzit over schuld en straf

geloof dan maar dat die op de Here Jezus is neergekomen.

Dat het nu klaar is.

 

Zie je hoe er een JA boven je leven staat uitgeschreven

Zo groot als de regenboog?

Je mag leven in de liefde van God.

En de vrede en rust, het vertrouwen en de hoop die dan opkomen

dat is het werk van de heilige Geest.

Hij heeft in u en jou en mij iets nieuws op gang gebracht:

het leven dat geen einde heeft.

Dat is: je hebt de heilige Geest ontvangen.
E      Zo ongeveer moet Paulus het evangelie

uitgelegd hebben aan die kleine kring van gelovigen.

En het landt en ze geloven en ze laten zich dopen

en ontvangen de heilige Geest:

ze gaan leven in de ruimte van Gods liefde

het wettische, de druk, het bekrompene, het letten op elkaar

dat alles maakt plaats voor vrede, vreugde en vertrouwen.

En wat opeens tot hun doordringt:

dit is niet alleen voor ons Joden

maar voor mensen uit alle volken, alle landen.

Ze beseffen: wij horen bij elkaar:

mannen en vrouwen, oud en jong,

gezond of ziek, arm of rijk

Jood of Griek of Romein

vroom of niet zo vroom

Gods liefde is er voor ons allemaal

En als die liefde ons raakt

dan willen we met diezelfde liefde omzien naar elkaar:

ons brood delen, elkaar vergeven als het nodig is,

de eenzaamheid tegengaan

werken aan vrede en goede verhoudingen

 

En toen begon de kerk daar te groeien:

door de vreugde en het enthousiasme en de moed

en al die andere gaven van de heilige Geest.

Tot in alle uithoeken van het land

horen de mensen van het nieuwe begin daar in Efeze.

 

Wij hebben een brief van de Algemene Kerkenraad gekregen

over eigen bijdragen en bezuinigen

over predikanten en kerkelijk werkers die het werk in minder tijd moeten doen

Dat zal allemaal nodig zijn:

Mensen uit ons midden

mensen met verstand van geld en zaken hebben die bedacht.

Want: Rekeningen moeten wel betaald worden.

De gebouwen wel onderhouden enz.

 

Maar de oplossing is het niet.

Want het echte probleem gaat niet over geld en rekeningen

En van een sluitende begroting is nog nooit een kerk gaan groeien.

 

Het werkelijke probleem ligt in die vraag van Paulus:
heb je de heilige Geest wel ontvangen?

Geef je de Geest van Christus wel de ruimte in je leven?

Bij mij kan dat beter en bij u en jou vast ook wel.

 

En bij ons gezamenlijk als kerk?

alleen de Geest van Christus kan bij ons

de blijdschap wekken

en losmaken het enthousiasme dat aanstekelijk werkt.

Zodat mensen weer hier komen omdat ze hier iets vinden

dat nergens anders te vinden is

de liefde van God bedoeld voor iedereen

hier alvast gedeeld en gevierd met elkaar. AMEN

terug