Hnd 19: 13-20 Hnd 19: 13-20

Wat je wonderlijk vindt, hangt af van je wereldbeeld. En wat je normaal vindt ook.

tekst: Hnd 19 - in wat voor wereld wilt u wonen?

 

A      groet

Tegenwoordig kun je brillen krijgen

als je die opzet, dan zie je niet

wat er in het echt om je heen is

dan zie je een beelden bijv. van een mooi eiland,

Het lijkt op een filmpje dat je ziet

maar het is een programma:

wat er gebeurt staat niet vast; dat bepaal jezelf:

je kunt over het strand wandelen tussen de zonaanbidders door

of de zee in duiken en dan zwem je tussen de tropische vissen

of in een strandhuisje een babbeltje maken met een mooie man of vrouw

en fantaseer maar hoe dat verder gaat.

 

We noemen dat de virtuele, denkbeeldige wereld.

Het is niet de echte wereld:

Als je je bril afzet, lig je gewoon thuis op de bank.

 

En toch is het wel een echte wereld.
En steeds meer mensen kiezen ervoor

om daar in te gaan wonen:

Miljoenen filmpjes op you tube:

allemaal selfies: zie mij toch eens bij de Eifeltoren

Want als ik niet gezien, niet geliked wordt

geen vrienden heb op facebook

geen appjes krijg, dan besta ik niet.

 

Ik wil echt niet afgeven op computers

internet of mobieltjes

Het is ook gewoon fantastistisch dat het er is.

Even bellen met je kinderen op vakantie aan de andere kant van de wereld

en ze nog zien ook! Geweldig.


Maar er is ook een andere kant:

Er zijn Facebookers met duizenden vrienden

niet in staat om 1 echte vriendschap te onderhouden.

 

Je kunt op een dag een honderden appjes krijgen

maar de meeste berichtjes gaan nergens over:

is dat communicatie? wat een verarming

 

Op een verjaardag is het gewoon niet leuk meer:

iedereen moet voortdurend zijn mobieltje checken

 

Steeds vaker gebeuren er ongelukken

omdat fietsers, chauffeurs met hun mobieltje bezig zijn

ipv op het verkeer te letten.

 

Virtueel - denkbeeldig? ja maar wel echt; niet : nep.

Wij maken die, wij laten ons ermee in.

En zo wordt die steeds groter. Steeds echter.

Steeds invloedrijker.

Wat je aandacht geeft, groeit.
B      U wilt misschien liever in de echte wereld leven?

Echt langs het strand wandelen ipv met zo'n bril op

Liever een paar echte vrienden dan honderden op facebook

Liever een paar woorde echt gesproken en gehoord

dan de korte korte berichtjes van de app.

 

Prima: maar wat is de echte wereld?

Niet te gauw zeggen: dat is de concrete, tastbare wereld om ons heen.

Ook onze zgn. echte wereld is er een

die we zelf bedacht en gemaakt hebben.

 

Het begint ermee dat we niet aan God doen.

God bestaat niet.

Dat jij er bent en leeft komt van een oerknal heel lang geleden.

Daar zit verder geen wil of bedoeling achter.

Probeer er maar het beste van te maken,

Want morgen kan het voorbij zijn. En dood is dood.

 

Met zulke uitgangspunten krijg je vanzelf een wereld

waarin het vooral om werken gaat

In onze zgn echte wereld

zijn diploma's belangrijk,

moet je voortdurend bijscholen

moet je voor jezelf kunnen opkomen

 

In de echte wereld probeer je mee te komen

met de anderen die een vaste baan hebben

een eigen huis

en verre reizen maken

 

Dat is het plaatje, het ideaal, de norm.

Er zijn winnaars die geluk hebben

er zijn verliezers die zich mislukt voelen

en velen daartussen die happen naar lucht

of uitvallen van de stress

 

Het uitgangspunt bepaalt de uitkomst

Bij het geloof dat er geen God is

krijg je vanzelf de wereld die er bij past.

Wat je gelooft komt uit, wordt echt.

Wat je aandacht geeft wordt groter.

 

De echte wereld heeft ons veel goeds gebracht

welvaart, veilige auto's, ziekenhuizen,

Daar wil ik niets op afdoen.
Maar het gaat er wel hard en zakelijk toe.

Soms voelen we ons leeg en arm van binnen

Alsof we in alle drukte onszelf verloren hebben.

 

Is het daarom dat we onszelf verdoven met drank of drugs

Is het daarom dat we in vakantietijd

deze wereld het liefst zo ver mogelijk achter ons laten?

 

 

C      DE wereld bestaat niet.

Er is wel een virtuele wereld

En er is de zgn echte wereld

En in de tijd van de bijbel is er de magische wereld.

De mensen geloven in machten en krachten

in boze geesten en demonen.


En wij kunnen daar 2000 jaar later wel van zeggen:

dat is achterhaald, wij weten nu beter

Maar wat denkt u dat ze over nog eens 2000 jaar

van onze zgn echte wereld zullen zeggen?

Vast net zo iets: ze wisten toen niet beter,

wat een vergissing, wat een eenzijdige wereld: zo materialistisch

 

En wij kunnen nu wel zeggen:

boze geesten bestaan niet, toverij is nep.

Maar zo werkt het niet

Als je in machten en krachten en geesten gelooft

is het er ook allemaal. Heel reeel.

Net zo goed als die virtuele wereld echt bestaat

op het moment dat je je daarmee inlaat.

 

De overspannen man uit ons verhaal,

ging zich ernaar gedragen alsof een boze geest hem bezielde

En de 7 zonen van hogepriester Skevas

die dachten dat ze dokter waren

gingen zich gedragen alsof ze de boze geest konden uitdrijven.

 

En de volgende stap in die magische wereld

is dat de bezetene zich verzet

En dan vallen die 7 door de mand:

ze kunnen de naam van Jezus wel roepen

maar ze zijn helemaal niet vol van zijn Geest,

ze missen de kracht van zijn liefde.

De naam Jezus is voor hen gewoon een toverspreuk.

Daarmee bevestigen ze juist de magische wereld ipv die te doorbreken.

Ze sluiten de bezetene er nog meer in op.

Geen wonder zijn woede, zijn verzet:

Geprikkeld was hij, uitgedaagd

zouden die 7 hem vrij kunnen maken.

Hoopt het...betwijfelt het tegelijk.

Als het mislukt slaan bij hem de stoppen door.

 

Zo gebeuren die dingen. Dit zijn niet zomaar verhaaltjes.

Wat je gelooft, wordt een realiteit.

Wat je aandacht geeft wordt groter.

Daarom is het zo gevaarlijk

je in te laten met waarzeggerij, horoscopen, tarotkaarten,

toverspreuken, amuletten, glaasje draaien

Het brengt je in een magische wereld.

Je vertrouwt niet meer op je eigen inzicht

Je laat je niet meer leiden door de stem in je hart en geweten,
Zo raak je jezelf helemaal kwijt.

Maak je jezelf afhankelijk van bedriegers.
D      God heeft de hemel en de aarde geschapen.

De aarde is Gods werk; de wereld niet.

De wereld is in de bijbel het werk van mensen.

Of het nu een magische wereld is

of een virtuele / of onze zgn. echte wereld.

 

In welke wereld wilt u wonen?.........

Ik hoop dat u zegt:

Ik wil in geen van die drie wonen:

Niet in die magische met zijn angsten;

Ik wil met vertrouwen kunnen leven.

 

Niet in die virtuele die alleen maar nep is

Ik wil echt het strand, de zon, de zee

 

Niet in onze zgn. echte die zo kil en zakelijk is

Ik wil de warmte van vriendschap en liefde,

van omzien naar elkaar, van saamhorigheid.

 

Ik hoop dat u zegt:

Ik wil uit al deze werelden weg:

Ik vind het hier niet, voel me hier niet thuis

Niet dat ik dood wil! of naar de hemel verlang!

Ik wil de aarde terug, de goede aarde van in den beginne

zoals God nog altijd voor ogen staat.

 

Ik hoop dat u vraagt:

Wie of wat zal onze zelfgemaakte wereld openbreken?
 

Hoor eens wat Jezus zegt...

jullie horen bij deze wereld; ik niet

ik ben van boven, jullie zijn van beneden

 

Ik ben het licht voor de wereld, zegt Jezus

Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis

maar heeft licht dat leven geeft.

 

Jezus zegt zoveel als: ik ben anders dan jullie.

Ik hoor niet bij jullie werelden

Ik sta niet op de uitgangspunten van jullie magische

en virtuele en zgn echte werelden.

Mijn begin ligt ergens anders.

Mijn oorsprong...

Mijn uitgangspunt is dat er in het verborgene

een hart is dat voor ons klopt.

Ik geloof in de liefde van God

Daar wil ik alle dagen vol van zijn

Daar wil ik alle dagen van delen met de mensen om mijn heen

wie ze maar zijn...

En ik zal laten zien dat zijn liefde door niets te doven is

zelfs kruis en dood en graf te boven komt.

 

Zo breekt er een heel nieuw licht door in jullie wereld:

De liefde van God
E      Jezus van boven? Een God die liefde is?

Een koninkrijk der hemelen? Kunt u dat bewijzen?

 

Nee dat kan ik niet. Dat vraagt geloof. Maar wat zou dat?

Elke wereld komt voort uit geloof:

de magische wereld begint met geloof aan geesten

de zgn echte wereld begint met het geloof dat er geen god is

Zo is het ook met de wereld die Jezus brengt:

het koninkrijk der hemelen

Dat begint met geloven: Jezus gekomen van boven

uit de wereld van God...vol van zijn liefde

Om ons los te weken uit die benauwde werelden

die we over onszelf hebben afgeroepen.


En ook nu is het:

wat je aandacht geeft wordt groter

Wat je gelooft komt uit, wordt steeds echter.

We zien het aan de mensen in Efeze.

Paulus brengt daar het evangelie van Jezus.

Ze ontdekken de armoede van hun magische wereld:

en de angst die daarbij hoort

Ze zijn er helemaal klaar mee.

De toverboeken, de amuletten, de beeldjes

de hele santenkraam gaat op een grote hoop

en dan het vuur erin...

 

Ze hadden het hele spul ook voor veel geld kunnen verkopen.

Maar ze willen gewoon niet

dat die troep nog weer het leven van andere mensen bederft.

 

Zo zetten ze een punt achter hun verleden.

En dat is tegelijk de eerste stap om te groeien in het geloof

Om te merken hoe mooi en goed en vrij het leven kan zijn

als de Geest van Christus de ruimte krijgt.

Het is voor hun geen vraag meer of God bestaat

of er een Here Jezus is die leeft

of er een Geest is die zijn werk doet.

Daar zijn ze zeker van, elke dag een beetje meer.

 

Uit welke wereld moet ik wegtrekken?
verdoe ik mijn tijd in die virtuele nepwereld

heb ik genoeg van die zgn echte wereld?

liet ik me teveel in met de wereld van magie?

 

Niet denken dat je veel te verliezen hebt.

Er is juist zoveel te winnen:

Gods liefde die bij je binnenkomt

en vertrouwen wekt en vreugde en vrede

 

Niet meer de druk van de wereld

maar de vrijheid van het geloof

om je eigen weg te gaan

om op jouw manier te leven

met liefde voor God en voor de mensen om je heen.

Zo begint in je het nieuwe leven

Het leven dat in de dood niet eindigt

maar zijn bestemming vindt

in het koninkrijk der hemelen.

Het eeuwige leven. AMEN

 

 

terug