Hnd 3: 1 - 10 Hnd 3: 1 - 10

De moeder van alle plagen en die ene naam

A       Groet

Er is genoeg aan de hand:

1 te weinig huizen

2 boodschappen duur

3 boeren in opstand

4 steeds meer nepnieuws

5 zorgen om gas

6 geen personeel te vinden

7 wachtlijsten in de zorg

8 een toeslagaffaire

9 bloedhete zomer

nr 10 uw eigen persoonlijke zorgen om gezondheid, kinderen, relaties

 

Tien problemen die als Egyptische plagen ons land teisteren

Tien keer een groot vraagteken achter onze manier van leven

Hoe lang zullen we nog zo welvarend en vrij zijn

als we gewend waren?

We weten niet goed wat er komt

Waar moeten we ons op voorbereiden

Komen we er door? Hoe dan?

Onzekerheid die verlamt

Kan de kerk daarmee helpen?

 

De verlamde man bij de poort van de tempel

bedelt om geld

Hebt u een aalmoes? vraagt hij aan Petrus en Johannes

maar het antwoord is:

sorry, zilver en goud hebben we niet...

En zo is dat nog steeds:

Sorry, de kerk heeft geen oplossingen voor die tien plagen

geen zilver en goud,

geen woningen in de aanbieding

geen goedkoop gas,

geen verpleegkundigen voor de zorg

geen airco's voor de warmte

geen stikstofrechten om uit te delen

Sorry, de kerk is nu eenmaal geen kredietbank

geen uitzendbureau

geen woningbouwvereniging

geen energieleverancier wat dan ook

De kerk is kerk...hoogst onpraktisch. totaal niet nuttig.

 

De verlamde man zal wel teleurgesteld zijn

toen Petrus en Johannes zeiden dat ze geen geld hadden.

En velen vinden de kerk om die reden

een instituut dat totaal overbodig is:

wat kun je zonder geld, zonder macht, zonder invloed

Op z'n best een beetje liefdadigheid

En gelukkig is dat er, ook bij ons.

Maar is het genoeg?

Komen we daarmee van die 10 Egyptische plagen af?

Ik ben bang van niet.

B       Maar wat heb je dan aan de kerk?

Of is er nog een elfde plaag om van gered te worden?

Zonde, zeggen we dan in de kerk...

Ja, maar wie heeft er nou echt last van zonde?

We accepteren het van elkaar dat het wel eens fout gaat:

een ruzie, een rotstreek, een nalatigheid

Sorry, zeggen we dan

we zijn nu eenmaal mensen...

en iedereen slaat wel eens de plank mis

Moet je daar nu zo moeilijk over doen?

Wie heeft er zo'n last van, dat hij daarvan verlost moet worden

een plaag waarvan hij bevrijd, gered, behouden moet worden?

 

Wij zouden beter moeten weten.

We kennen toch het verhaal van Jezus

De beste mens die er ooit geleefd heeft.

Een en al aandacht en liefde en ontferming

voor de mensen op zijn weg...de minsten allermeest

 

Maar wat gebeurt er met hem?

Hij eindigt aan het kruis:

Judas verraadt hem voor een handvol geld

Kajafas roept valse getuigen op

Pilatus weet dat Jezus onschuldig is en toch veroordeelt hij hem

Het volk roept kruisig hem

Zijn beste vriend Petrus ontkent dat hij bij hem hoort

 

Tja, We zijn nu eenmaal mensen,

iedereen slaat wel eens de plank mis...

Klinkt dat niet veel te vergoeilijkend, veel te gemakkelijk?

Dat is toch een geweldig probleem:

dat we hier toe in staat zijn.

Dat we hem dit aandoen die dit het allerminst verdiende

 

Wat toen en daar met Jezus gebeurde

onthult wat er in ons mensen schuilt

dat er iets grondig mis is:

een mengsel van angst en zorgen,

van geweld en eigenbelang,

van gemakzucht en vooroordeel.

We zijn zo ik-gericht

Onze goede bedoelingen leggen het daar keer op keer tegen af.

 

In de taal van de bijbel heet dat: zonde

Wel wat meer dan af en toe de plank misslaan

en daar zijn we nu eenmaal mensen voor

Een macht die het hele leven bederft.

Een regelrechte plaag.

Niet de elfde, maar de moeder van alle plagen

waar die 10 andere een gevolg van zijn.

 

Als we hier niet van afkomen, is er geen leven
geen echt leven mogelijk

 


C       Met geld valt dit probleem niet op te lossen.

Daarom is het voor Petrus niet moeilijk om te zeggen:

zilver en goud heb ik niet.

Daar los je die oerplaag van de zonde niet mee op.

 

Maar een betere opvoeding dan, en onderwijs:

Zou dat ons geen betere mensen maken?

Ach, dacht u dat Kajafas en Pilatus
niet lezen en schrijven en rekenen konden?

Dat konden ze echt wel.

Toch werkten ze mee aan de moord op Jezus

 

Wat meer beschaving en cultuur dan?

Ach, dacht u dat Poetin nooit naar een museum gaat
of naar een concert, of naar de kerk?
Daar komt hij echt wel
Maar het weerhoudt hem niet steden te verwoesten
en duizenden slachtoffers te maken.
 


Geld helpt de verlamde alleen maar de dag door

en dat is niet niks

maar het helpt hem niet weer op de been

 

Geld en opvoeding en onderwijs en cultuur

dat heeft allemaal z'n waarde

maar het helpt niet van die oer-plaag af.

 

Maar wat ik heb, zegt Petrus
dat geef ik je: de naam Jezus Christus.

 

Maar Jezus: dat was toch die hele goede mens

die wij aan het kruis hebben gehangen?

die gestorven is en begraven.

Zijn rol is toch uitgespeeld?

Hoe zou hij ons kunnen redden,

ons bevrijden uit de macht van de zonde?

het ik-gerichte breken

ons openbreken voor God, voor de mensen om mij heen?

 

Omdat het is Pasen geworden!

God heeft Jezus het leven terug gegeven.

Dat betekent: de geest van liefde die in Jezus was

en die zoveel ongeloof en agressie en geweld in ons losmaakt

dat we hem kruis en graf aandoen

die geest van liefde in Jezus kan dat hebben.

Hij komt die oerplaag te boven.

De macht van de zonde is gebroken!

Gods liefde is door niets te doven.

Dat is door Jezus grandioos aan het licht gekomen.

 

Daarom moeten we zijn naam kennen.

Zijn komst vieren met Kerst,

zijn dood gedenken bij het avondmaal

van zijn opstanding zingen op de Paasmorgen

zijn Geest ontvangen met Pinksteren

 

 

D        Als de verlamde man hoort van Jezus

van een liefde

die zelfs door het ergste geweld van mensen

er niet uit te slaan is.

Liefde die de dood overwint.

Dan weet hij, dan voelt hij:

die liefde gaat ook uit naar mij

In het verborgene klopt een hart voor mij

 

En de teleurstelling om zijn gebrek,

zijn zorgen om geld

zijn wanhoop aan God

het verliest allemaal zijn gewicht...

De oerplaag van zonde en dood heeft op hem geen vat meer

Hij laat zich er niet langer door verlammen.

Hij staat zelfs letterlijk op als was het Pasen

Hij wandelt maar zo het nieuwe leven in.

 

Zo mag het ook met ons gaan:

We geloven in de naam van Jezus

In God die door Jezus aan ons zijn liefde bewijst

Die ons door Jezus voor zich inneemt

en vertrouwen geeft, waar angst en zorgen zijn

en liefde wekt, waar ikzucht, vooroordelen en geweld zijn

en hoop biedt, waar wanhoop en onverschilligheid heersen

 

Onder de hemel is geen andere naam gegeven

door wie wij gered moeten worden,

zegt Petrus even verder.

Wat u ook aan waardevols kunt leren

van Mozes, Mohammed, Boeddha en wie ook maar...

geen van allen

ging zo ver in liefde voor mensen als Jezus

Geen van allen

had zijn leven voor ons over toen we ons als vijanden aan het kruis deden

Geen van allen heeft die oerplaag aangepakt

Geen van allen

is als de Levende opgestaan uit dood en ondergang

De dood is dood!

 

Jezus heeft met die oerplaag afgerekend.

Er zijn alleen nog de echo's

10 kleine plaagjes

Daar laten we ons niet door laten verlammener

We willen niet nog bezorgder, egoistischer, banger worden.

 

Er waait een andere wind: de Geest van Jezus

die geloof, hoop en liefde wekt

En we staan op en wijden ons toe

aan het leven dat echt leven mag heten:

we vertrouwen op God

we zien om naar elkaar

we zijn zuinig op de natuur.

E       Wat dan zo mooi is:

Petrus schept geen afstand

Hij zegt niet:

jullie moeten mijn visie op Jezus overnemen

Hij stelt zich niet tegenover de anderen op

Hij heeft het over wij

Wij samen: Petrus en die hem ondervragen

De nadruk ligt op de verbondenheid

Wij dreigen ten onder te gaan aan die Egyptische plagen

Wij moeten behouden worden

Daar klinkt zorg en liefde en verantwoordelijkheid in door.

 

Hoe gaat dat als wij praten over het geloof?

met kinderen, kleinkinderen

met collega's en vrienden over het geloof?

Zijn het discussies of gesprekken?

Petrus zoekt de saamhorigheid

Wij moeten, wij kunnen behouden worden.

Ik heb een naam. Die is er ook voor jou.

 

Eén naam. Dat is heel exclusief : alleen Jezus, geen andere

Waardoor wij behouden worden:

dat is heel inclusief

De kern ziet wijd: heeft u en jou en alle mensen op het oog

 

En als het dan niet lukt, dat over te brengen

op je kinderen, kleinkinderen

En volken die een andere godsdienst aanhangen

moeten we ons daar zorgen over maken?

 

Wel een beetje:

Want ze missen in elk geval die typische blijdschap

en het gevoel van vrijheid

zoals je die in het geloof kunt vinden

Dat is jammer. Dat gun je toch iedereen?

Daarom is er zending en evangelisatie.

Daarom is het goed om zelf van je geloof te spreken

of te laten zien hoe het je doen en laten beïnvloedt.

Hopelijk springt de vonk toch een keer open

 

En als het niet zo ver komt?

Gaan ze dan verloren, voorgoed?

Omdat ze niet voor Jezus hebben gekozen?

Maar hebben ze dan willens en wetens met Jezus gebroken?

 

Of hebben ze het nooit goed uitgelegd

nooit goed voorgeleefd gekregen?

Want wie kan er dan nog Nee zeggen?

 

Zullen we het maar aan God overlaten?

De God van Jezus?

AMEN

terug