God Opnieuw God Opnieuw

13   Wanneer we deze punten overzien, komt de vraag op wie dat 'Iets' of 'God' (1) nu eigenlijk is. De kerk leert dan dat God een eenheid is waarin drie personen zijn te onderscheiden: Vader, Zoon en Geest. Daar zit heel veel in, maar voor velen is het vooral ingewikkeld en niet behulpzaam voor geloof en gebed. Bij anderen roept het woordje God direct het beeld van 'het Opperwezen' op en blokkeert het geloof. Is er een vergelijking die wel toegankelijk en behulpzaam is voor 'het geheim van de werkelijkheid' dat we God noemen?
Een alternatief zou de vergelijking met een mens kunnen zijn. Die is een eenheid van ziel en lichaam: ziel en lichaam kunnen niet zonder elkaar bestaan, beide beïnvloeden elkaar over en weer. Zo is God voorstelbaar als Geest van de kosmos. Natuurlijk gaat de vergelijking niet helemaal op. Dat geldt voor elke metafoor die je gebruikt om iets van God te zeggen. Naast deze zijn andere nodig. Maar toch, God als Geest van heel de schepping, wederzijdse beïnvloeding, een stem die zegt ‘Jij, Ik heb je lief, doe met me mee, ik reken op je’. Hoe mooi is dat!

terug