God - Filosofisch God - Filosofisch

Behalve uit ervaring en via een functionele benadering is er ook vanuit het abstracte denken het een en ander over God te zeggen. Op deze pagina enkele theoretische, filosofische godsbeelden.

  • het zijn zelf oftewel
  • een hogere dimensie die alle zijnden omvat (pan-entheïsme) oftewel
  • de kracht die al wat is laat bestaan en al wat gebeurt laat geschieden.
  • de redelijke structuur van de werkelijkheid (Logos)
  • de synthese van de 4 basale natuurwettten (the mind of God - Hawking)
  • de natuur (Spinoza)
  • de absolute Geest (Hegel)
terug