Getuige zijn Getuige zijn

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ (Hnd 1: 8)

Over de zeven weken tussen Pasen en Pinksteren bericht de bijbel heel spaarzaam. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurde. Integendeel de Opgestane, Levende Heer verschijnt na de eerste Paasdag aan Thomas (Joh 20:24-29), aan meer dan 500 (1 Kor 15: 6) en min of meer geregeld aan de discipelen (Hnd 1: 3) gedurende zo'n 40 dagen. Dan houden de verschijningen op. Hij verdwijnt uit ons midden en wordt opgenomen in de wereld van God.
Het lijkt alsof de Heer zijn vrienden in de steek laat, maar het is om in het vervolg op een andere manier bij hen en ons te zijn. Tien dagen later wordt duidelijk hoe. Op de pinksterdag (= Grieks voor vijftigste dag) komt de heilige Geest en voortaan zullen christenen de Geest van Jezus in hun hart en geweten met zich meedragen.

Vanaf dat moment is het onmogelijk nog langer zo op een kluitje bij elkaar te blijven zitten als eerst. Nu gaan ze erop uit om te getuigen. Getuigen waarvan? Van twee dingen.

  • Jullie zullen 'mijn getuigen' zijn, zegt de Opgestane Heer in onze tekst. Dus spreken van Jezus en zijn Opstanding uit de doden. Dat staat met zoveel woorden in Hnd 1: 22, 4: 33. 
  • Maar bij het bekend maken daarvan gaat het ook om de praktische gevolgen: dat je je toewendt naar het nieuwe leven van geloof=vertrouwen, hoop en liefde dat nu mogelijk is. Dat je je afwendt van het oude leven van wantrouwen, wanhoop en wanliefde. Het gaat erom dat je tot inkeer komt. (Luc 24: 47v; Hnd 26: 20) Of je een nieuwe schepping bent (2 Kor 5: 17), dat is zelfs het enige wat telt (Gal 6: 15).

 

De meesten van ons hebben niet het talent gekregen om evangelist of zendeling te zijn. Daar kunnen we niets aan doen, wij delen de talenten nu eenmaal niet uit. Wat we wel kunnen is als herkenbare christenen leven. Dan komen weer die twee punten terug.

  • Opvallen omdat je nooit een negatief woord spreekt, maar altijd mee-levend, opbouwend, eerlijk en hoopvol bent.
  • Opvallen omdat je een andere manier van leven hebt: niet meer gericht op wat leuk en lekker voor mezelf is, maar op wat recht doet aan de ander, aan de aarde.

Dat is ook getuigen van de Opstanding en het nieuwe leven dat mogelijk is.

(Kerkklank mei 2022)
 

terug