GeHoLi

Geloof, Hoop en Liefde

Geloof

Tekst

Geloven en geloven is twee
Geloven is heel persoonlijk, iets tussen jou en God. Het leeft in je hart en geweten, het is nooit uit je gedachten, het stuurt je doen en laten, je spreken en zwijgen. Jij alleen weet hoe serieus je daarin bent, wat je gelooft en wat het voor je betekent. Met een geleerd woord noemen we dit ‘fides qua’ = het geloof dat gelooft.
Over je geloof kun je nadenken en die reflectie heet een beetje verwarrend ook weer geloof. Zo bv in titels van boeken als ‘Christelijk Geloof’ van H. Berkhof. Maar zo’n boek vol gedachten en beweringen en argumenten is natuurlijk niet het geloof zoals het in jou leeft. Dit heet ook wel ‘fides quae’ = het geloof waarin je gelooft.

Verhouding tussen die twee
Je persoonlijk geloof is het belangrijkste. Daar gaat het om. Je wilt er wat aan hebben voor je dagelijkse leven. Vast zijn er tijden dat dat als vanzelf gaat. Het geloof leeft in je en je kunt er goed mee uit de voeten. Dan is er geen noodzaak om er bij stil te staan.
Er zijn ook andere tijden. De ontmoeting met moslims, kritische vragen van je kinderen, wat je overkomt, wat er gebeurt in de wereld enz, dat kan allemaal de aanleiding zijn om over je geloof na te denken, te lezen en te praten met anderen. Dan is reflectie dus wel belangrijk: het kan je aan antwoorden helpen voor de vragen waar je mee zit. Zo groei je in je persoonlijke geloof. En daar gaat het om: dat je geloof zich vernieuwt en je in alle fasen van het leven inspireert om een mens van geloof, hoop en liefde te zijn.
Nadenken over het geloof zonder dat het belang voor je persoonlijk geloof duidelijk is, lijkt me niet erg zinvol. Wat heeft het voor zin om dingen tot op de komma nauwkeurig te willen weten? Heel wat familietwisten en kerkscheuringen zijn daar uit voortgekomen.

Drie vormen van geloof
We kunnen het christelijk geloof niet in het luchtledige presenteren, zonder rekening te houden met onze tijd en cultuur. Daar hoort bij dat er steeds meer mensen zijn die menen dat God niet bestaat. Dat is uiteraard ook een geloof. Hun bezwaren noemen we op de subpagina ‘Ongeloof’.
Onder christenen zijn er die in hun geloof vooral benadrukken dat God de Schepper is die al wat is laat bestaan en al wat gebeurt laat geschieden. Daarover meer op de pagina hieronder ‘Comfortgeloof’.
Andere christenen – onder wie ikzelf – beginnen nadrukkelijk bij Jezus, en willen van hem uit bedenken wie God is. Daarover meer op de subpaginapagina ‘Kruisgeloof’.
Het is dit Kruisgeloof dat we uitvoeriger bespreken op de pagina’s hiernaast: Sleutelverhaal tot en met Nieuwe Beleving.