Gal 5: 4 Gal 5: 4

nav “Ik heb een steen verlegd in de rivier” Wanneer heb je genoeg gedaan en je bestaan gerechtvaardigd? Moet je veel (Pred 2: 4-11) of weinig gepresteerd hebben (Luc 23: 39-43). Of nog minder (Gal 5:4)? Bucket List


tekst: Gal 5: 4

Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld.

 

A      groet

We willen graag dat ons leven er toe doet.

Niet dat dat we nu direct minister in de regering willen zijn

of de beste op de Olympische Spelen

of iets anders waarmee je op TV komt

 

Maar wel dat je een beetje trots op jezelf kunt zijn

Want leven met het idee

dat je er net zo goed niet had kunnen zijn

dat voelt heel ongemakkelijk

 

Een dichter, Jacques Bloem, voelde iets van dat ongemak.

Hij schreef:

"Is dit genoeg: een stuk of wat gedichten

voor de rechtvaardiging van mijn bestaan

 

Mooie gedichten gemaakt - en toch onzeker over zichzelf.

Want verder stelde zijn leven niet veel voor:

- dagelijkse werk met tegenzin gedaan

- een huwelijk mislukt

Weegt dit ertegen op: een stuk of wat gedichten?
161 om precies te zijn?
Niet veel voor iemand die bijna 80 werd.

 

Is dit genoeg - zou een moeder kunnen vragen:

mijn kinderen liefdevol groot gebracht?

Is dit genoeg - zou een monteur kunnen vragen

duizenden auto's gerepareerd in de garage

Is dit genoeg - zou een dominee kunnen vragen

een handvol preken gemaakt?

 

Is dit genoeg?

Veel mensen krijgen last van die vraag zo rond hun 40-ste.

Ze voelen: er mist iets.
Opeens moet alles anders. Nu kan het nog.

 

En later, als ze met pensioen gaan, weer die onrust.

Dan komt er een bucket list

met allemaal dingen die ze nog willen doen:
genieten, verre reizen maken, parachute springen

Prima!
Fijn als het kan.

Maar : is dat genoeg dan?

Dat ze op je begrafenis kunnen zeggen:

Hij heeft enorm genoten

Is in alle landen van Europa geweest.

Of mist er dan toch iet?

 

 

 

B      Salomo had er duidelijk niet genoeg aan.

Mijn leven, mijn werk?

Lucht en najagen van wind.
Dat is raar!

We hoorden hem over paleizen gebouwd

wijngaarden, tuinen en parken aangelegd

rijkdom en luxe verzameld

genoten van vele, vele vrouwen.

Alle dingen op zijn bucketlist kon hij afvinken.

En toch niet tevreden!

 

Hoe kan dat?
Is dat omdat het allemaal verkeerde, zondige dingen zijn?

Nee, dat zijn gewoon de dingen die een koning doet

Wij doen hetzelfde als we rijk en welvarend zijn:

gaan we groter wonen, met een mooie tuin enz.

Niks mis mee.

Behalve dat van die vele vrouwen

Hij had zevenhonderd hoofdvrouwen en driehonderd bijvrouwen ( 1 Kon 11:3)

Dat zou later zijn ondergang worden.

Maar als hij zegt: t is allemaal lucht en najagen van wind

dan gaat het niet alleen over 1000 vrouwen

maar ook over zijn paleizen, parken, vijvers, kunstschatten,

 

Waarom is dat allemaal lucht en najagen van wind?

Omdat hij op een dag moet sterven.

En dan moet hij het allemaal achterlaten

Een doodshemd heeft geen zakken.

Het is allemaal voor zijn opvolgers:

die verdelen straks de erfenis en doen er mee wat ze willen:

Verbouwen het paleis / Verkopen het land / Jagen het geld erdoor.

Wat Salomo heeft opgebouowd, daar blijft niets van over.

Zijn levenswerk ongedaan gemaakt.


Zo gaat dat.

Je kunt wel een steen in de rivier verleggen.
Maar een ander legt hem weer terug.

 

De ene generatie haalt de meanders uit de Vecht

Een volgende generatie trekt ze er weer bij aan.

 

De turfstekers legden inde 19-eeuw de Dedemsvaart aan.

Honderd jaar later werd die weer dichtgegooid om er een weg op aan te leggen.

 

Hoe zo, ik heb een steen verlegd?

Hoe zo, ik leverde het bewijs van mijn bestaan?
Alle sporen uitgewist.

Als je geluk hebt wordt een straat naar je genoemd

of een dorp: Van Dedem....maar wie kent hem nog?

 

Na 2 - 3 generaties zijn wij ook allemaal vergeten.

Een stuk of wat gedichten : t is niet genoeg

Lucht en najagen van wind, dat is het.

Dat voelt zo ongemakkelijk.
C      Wij verlangen naar naar dat gevoel van:

ik mag er zijn - het is goed dat ik er ben

En dan is onze neiging

dat we kijken naar onze prestaties:

naar stenen verlegd (Vermeulen)

naar gedichten geschreven (Bloem)

naar een bucket list afgewerkt (Salomo)

Dat gaat als vanzelf. Zo zit onze wereld in elkaar:

 

Op school leer je al dat je je best moet doen,

dan ga je over,

als je er met de pet naar gooit, blijf je zitten

Op je werk gaat het zo: promotie of ontslag

In de samenleving: een lintje of achter de tralies

 

Het is overal: voor wat - hoort wat, zakelijk

Je wordt afgerekend op je prestaties

En als vanzelf trek je die lijn door:

Ik mag er zijn?

> Ja daar moet ik natuurlijk wel wat voor doen

Het is goed dat ik er ben?

> Ja dat moet ik wel eerst bewijzen

 

Wat doe ik wel niet om mijn bestaansrecht te verdienen?

1 ik vul mijn belastingpapieren netjes in

2 ik gebruik groene stroom vanwege het milieu

3 ik leef mee met de mensen om mij heen

ik doe nog 4, 5, 100 - 1000 goede dingen

> En dus zeg ik tevreden tegen me zelf:

Het is goed dat ik er ben. Ik mag er zijn.

Mijn bestaan is goedgekeurd: gerechtvaardigd (bijbels gesproken)

 

Ja, dacht je dat?

Weet je nog wat Jezus zei van die knecht

Je hebt alleen maar gedaan

wat van je verwacht mocht worden.

Het is toch niet meer dan normaal

dat je probeert een goed mens te zijn?

 

Moet je dan geen goede dingen doen?

Natuurlijk wel! Blijf dat vooral doen!
De geboden en verboden zijn er niet voor niets.

Jezus scherpt ze alleen maar aan in de Bergrede

Ze zijn belangrijk.
Ze wijzen de weg naar het goede leven.

 

Maar dat gevoel van "ik mag er zijn" krijg je zo niet

Alleen Farizeeërs maken zichzelf dat wijs.

Paulus zegt het heel scherp:

Door de wet na te leven, word je niet rechtvaardig

Het is niet: voor wat - hoort wat.

Zo hebben wij het leven wel georganiseerd.

Maar het klopt niet.
De grondslag van het leven is een andere.D      Wat is dan de ware grondslag van het leven?
Daar komt die ene misdadiger achter

die tegelijk met Jezus gekruisigd wordt.

Hij was gepakt en veroordeeld:

en de rechter had gezegd:

je mag er niet zijn

het is niet goed dat je er bent

je hebt je recht van bestaan verspeeld.

Weg met jou: aan het kruis

 

En de veroordeelde had daar niets in tegen in te brengen.

De beschuldigingen klopten. De veroordeling terecht

Volgens de wet verdiende hij niet beter.

 

En zo hangt hij daar naast die bijzondere man

Jezus: hij leerde dat je een goed mens moest zijn

Maar hij zei ook:

je moet niet trots zijn als dat een beetje lukt

- dat was tegen de Farizeeën

- en tegen de hoeren en tollenaars zei hij

je bent nog geen waardeloos figuur

als je er niets van terecht bracht.

 

Geen 'voor wat - hoor wat' bij Jezus.

Hij zet onze wereld op de kop.

Daarom riep hij zoveel weerstand op.
Daarom
mocht hij er ook niet zijn

Want hij heeft het over een andere wereld

Waar je niet wordt afgerekend op je gedrag

Eén waar je voor alles uit mag weten

dat het goed is dat je er bent.

Dat is de echte grondslag van het leven.

In het verborgene klopt een hart voor jou

 

Vanuit die liefde ging hij met de mensen om
ook met de mensen die er uit lagen

en wat knapten ze er van op

en wat deed het hun goed:

zijn aandacht en zorg en liefde.

 

Bij hem voelden ze waar zij zo naar verlangden

waar wij allemaal naar hunkeren:

t is goed dat je er bent - je mag er zijn.

 

En die misdadiger naast Jezus had daar iets van opgevangen

En hij roept hem aan: gedenk mij

Het antwoord: heden zul je met mij in het paradijs zijn.

 

De man die zijn bestaansrecht had verspeeld

mocht er toch zijn!

Hij kon zijn leven niet meer beteren

Hij kon nog wel getroost sterven.

Aangeraakt door de liefde van God.

Misschien voor het eerst van zijn leven
E      De wereld is niet op zakelijke relaties aangelegd

De grondwet van het leven is niet "voor wat - hoort wat"

In het verborgene klopt een hart voor ons!

De grondslag van het leven is liefde.

God is liefde. Onvoorwaardelijke liefde

 

Je hoeft er niets voor te doen:

Je kunt er eigenlijk alleen maar naar verlangen.

En het dan aannemen als het naar je toekomt

 

Vanmorgen kwam het naar je toe

En misschien vond je het mooi

en zag je iets van Gods grote liefde voor jou en alle mensen.

Geloof het maar. Geef je er aan over.

 

Dit is zoveel beter

dan een bucket list met leuke dingen afwerken.

Als je daarmee bezig blijft zul je het nooit ontdekken

Dan blijf je van Christus los (Paulus)

 

Dit is zoveel beter

dan almaar proberen een beter mens te worden

Als je daarmee bezig blijft gaat het aan je voorbij

Dan heb je Gods genade verspeeld (Paulus)

 

Dan eindig je even ongetroost

als die ene misdadiger aan het kruis.

Maar als we geloof hechten aan het evangelie

Dan horen wij net als die andere misdadiger

Je mag er zijn - Ik ben blij met jou

 

Met dit verschil: wij hebben nog tijd van leven.

Tijd om vrede met jezelf te vinden

Tijd om tegen je man, je vrouw te zeggen:

t is goed dat je er bent

Om je kind te laten weten: ik ben blij met je

Tijd om sorry, het spijt me te zeggen

Tijd om te vergeven

Tijd om een ander te helpen

Tijd om er te zijn voor de mensen om je heen

blij met wie wat te vieren hebben

verdrietig met wie iemand verloren

 

Tijd om te groeien in geloof, hoop en liefde.

Tijd om samen te komen en Gods grote naam te eren.

 

Zo staan wij op uit dat zakelijke 'voor wat - hoort wat'

Zo leven wij in die andere wereld:

het koninkrijk der hemelen, hier op aarde

vandaag, morgen en tot in eeuwigheid

Door Jezus Christus onze Heer. AMEN

terug