Eredienst Eredienst

Een overzicht van de zon- en feestdagen van het liturgisch jaar.
Klik op de rode linkjes voor meer informatie.
 
Onderdeel Korte beschrijving
Welkom door ouderling van dienst Welkom, een enkel mededeling
Aanvangslied Doorgaans een Psalm
Stilte We maken het stil in onszelf en om ons heen om te beseffen dat we voor Gods aangezicht bij elkaar zijn
Votum en Groet Wijdingswoorden, evt in wisselspraak voorganger - gemeente
Evt vervolg aanvangslied  
   
Kyrië en Gloria (of) Gebed om Gods ontferming over de nood van de wereld gevolgd door een loflied
Verootmoediging, Leefregel en Lied Gebed in vergeving van schuld en falen en om vernieuwing van ons leven gevolgd door een lied
   
Gebed van de zondag Gebed om de Verlichting van de heilige Geest bij het horen van de bijbelse verhalen en de prediking daarvan
Schriftlezingen Uit het Oude Testament, het evangelie en/of een brief
Liederen Ter afwisseling een toepasselijk lied
Prediking en Lied Verkondiging van het evangelie uitgaande van de gelezen bijbelgedeeltes, gevolgd door een lied.
   
Dank- en voorbeden, stil gebed, onze Vader Het onze Vader bidden we gezamenlijk
Aandacht voor de collecte De inzameling volgt bij het verlaten van de kerkzaal
Slotlied  
Zegen Met een gezongen AMEN betuigt de gemeente haar instemming
   
Bediening van de heilige Doop In veel gemeentes vòòr de schriftlezingen
Viering van het heilig Avondmaal In veel gemeentes na de dank- en voorbeden
terug