Dispensationalisme Dispensationalisme
De bedelingen-leer is een theorie die vooral in evangelische kringen wordt aangehangen. Deze leer stelt dat God door de tijd heen op verschillende manieren handelt met de mens om die te beproeven. Vooral Darby werkte deze leer uit. Hij meent dat er 7 periodes of bedelingen zijn:

Bedeling of periode
van de onschuld – van schepping tot zondeval;
van het geweten – van zondeval tot zondvloed;
van het menselijk bestuur of regering – van zondvloed tot spraakverwarring in Babel
van Israël onder de Belofte – van de roeping van Abraham (direct na spraakverwarring) tot de Wet;
van Israël onder de Wet – van de instelling van de Wet, op de Sinaï, tot de dood van Christus;
van de Genade of van de waarheid– van de opstanding tot de opname van de gemeente
van het Messiaanse Vrederijk of Duizendjarige rijk –  van Wederkomst tot het laatste oordeel.
terug